close

Enter

Log in using OpenID

d.ü. eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sosyal bilgiler eğitimi 2.sınıf

embedDownload
D.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 2.SINIF
ISB201 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Dersi Ara Sınav Soruları Cevap Anahtarı
1- İfade yanlışlıklarını düzeltiniz (10 puan).
Akarsularla yarılmış yüksek ve geniş düzlüklere yayla (Plato) denir. Örnek olarak Tuz gölü batısında Cihanbeyli
yaylasını verebiliriz.
Cihanbeyli Platosu
Antakya il sınırları içinde akan asi nehri denizde delta oluşturmamıştır.
Hatay ili
2- Jeolojik zamanları yazınız (10 puan)
1. zaman: Paleozoik
2. zaman: Mesozoik
3. zaman: Senozoik (Tersiyer)
4. zaman: Kuvaterner
3- Çankırı-Sivas çevresinde jipslerin çözünmesi ile meydana gelen dolinlere ne denir ? (5 puan)
Por koyağı
4- Türkiye’de grabenlerin alüvyonlarla dolması sonucu oluşan delta ovalarına örnek veriniz? (5 puan)
Büyük Menderee Deltası
Küçük Menderes Deltası
Bakırçay Deltası
Dalaman Deltası
Asi Deltası
5- Kuzey Anadolu fay kuşağı boyunca yırtılma fayları sonucu Çekayır (pullapart) havzalar gelişmiştir.
Bunlar: (10 puan).
Erzincan ovası
Suşehri havzası
Erba-Niksar Havzası
Adapazarı ovası ve sapanca gölü oluğu
6- Yeraltısuyu ile ilgili oluşan karstik şekiller nelerdir? Türkiye’den örnek veriniz (10 puan).
Kuru, kör ve çıkmaz vadiler: Antalya Düdensuyu, Düdenbatığı
Tüneller köprüler : Göksu Yerköprü, Manvagat çayını besleyen Dumanlı yer altı nehri
Mağaralar: Damlataş, Narlıkuyu, Dim, Düdensuyu, İnsuyu, Kızılin, İncesu, Asarini, Tınaztepe, Ballıca,
Yarımburgaz mağaraları
7- Aşağıdaki Türkiye haritasında
A- Numaralandırılmış yer şekillerinin hangi üniteye karşılık geldiğini ve adını yazınız (25 puan)
1: Erciyes Dağı (Volkanik Dağ)
2:Nemrut Dağı (Volkanik Dağ)
3: Sultandağı (Orojenik sıradağ)
4: Munzur Dağları (Orojenik sıradağ)
5: Bafra Ovası (Delta Ovası)
B- Karstlaşmanın görüldüğü alanları ve karstik sürecin türünü gösteriniz. (25 puan)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
920 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content