close

Enter

Log in using OpenID

28.01.2014 tarihli dilekçe ile, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu

embedDownload
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 96445403-471.03-1318
Konu : Yardım Toplama Kampanyası
04/02/2014
28.01.2014 tarihli dilekçe ile, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, Suriyeli
vatandaşların eğitim, gıda, giyim, yakacak, tedavi ve ev eşyaları ihtiyaçlarını karşılamak
amacı ile, Türkiye genelinde, onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle, makbuz bastırmak,
banka hesabı açmak, elektronik ortamda ve kermes düzenlemek suretiyle, 10.000.000,00
( o n m i l y o n ) T L . yardım toplamak istedikleri belirtilmiş olup Yardım Toplama
Komisyonunda bulunan Tülin DABİS, Ramazan YILDIRIM, Abdulkadir ÇOBAN, Tevfik
D Ö N M E Z v e V e y s e l A K D U M A Nadına yetki belgesi düzenlenmesi talebinde
bulunulmuştur.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ve Valiliğimizin
30.01.2014 tarihli ve 1181 sayılı olurları i l e Tülin DABİS, Ramazan YILDIRIM,
Abdulkadir ÇOBAN, Tevfik DÖNMEZ ve Veysel AKDUMAN adına yardım toplama yetki
belgesi düzenlenerek, 30/01/2014 tarihinden itibaren Türkiye genelinde, 1 (bir) yıl süreyle,
5000 adet bilet bastırmak, 50 sayfalık 50 cilt ayni yardım makbuzu ve 50 sayfalık 50 cilt
nakdi yardım makbuzu bastırmak, banka hesabı açmak, elektronik ortamda ve kermes
düzenlemek suretiyle yardım toplamalarına izin verilmiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Şükrü KURNAZ
Vali a. Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
80 İl Valiliğine
13 İlçe Kaymakamlığına
İl Emniyet Müdürlüğüne İl Jandarma Komutanlığına *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (kqWTPE-HXXbDG-yPUthw-vMT9yZ-QX6Wh0FQ) kodunu yazınız.
Camii Şerif Mah. Uray Cad. 33060 Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ç. BAŞKEN
Tel: : (0324) 238 36 82-14
Faks: (0324) 239 36 24
FCT: 0505 670 80 81-167
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content