close

Enter

Log in using OpenID

Broşürümüz için tıklayınız.

embedDownload
mühendislik,tasarım ve
proje danışmanlık
hizmetleri
İona design hakkında…
İona design olarak ;haberleşme, savunma ve
havacılık, elektronik, enerji, ticari ve medikal
sektörlerine
projelendirme, mühendislik
ve
P r o j e l e n d i r me h i zm e t l e r i mi z
tasarım hizmetleri vermekteyiz. Kurucularının
Firmaların, ar-ge , ürün veya süreç geliştirmeye
sektörde 15 yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra,
yönelik fikirlerinin, projeye dönüştürülmesi ve bu
konusunda uzman kişi ve kurumlarla birlikte
projelerin
üretime yönelik olarak da çalışmaktatız. Sahip
yararlanabilmelerinin
olduğu bu altyapıyla ar-ge ve üretim süreçlerini
proje danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.
maliyet, zaman ve kalite açısından en doğru
KOSGEB, TEYDEB, Avrupa Birliği, TTGV,
şekilde yönetebilmekteyiz.
Kalkınma
hibe
ve
sağlanması için gereken
Ajanslarına
ve
teşviklerden
Süheyla Kabasakal
hazırlanması
takibi
Kurucu ortak
kadromuz ile yanınızdayız.
yapılacak
konusunda
projelerin
uzman
Mü h e n d i s l i k v e t a s a r ı m
h i zm e t l e r i mi z
Firmaların yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde,
ihtiyaç duydukları endüstriyel tasarım, mekanik
tasarım, mühendislik
analizleri, prototipleme,
dokümantasyon ve üretim süreçlerini bütüncül
olarak yürütebilmemizin yanısıra, müşteri talebi
doğrultusunda sadece belirli aşamalara yönelik
olarak da müşterilerimize hizmet verebilmekteyiz.
P r o j e l e r i n i zd e ç ö zü m o r t a ğ ı n ı z o l a l ı m. U zm a n l ı k a l a n l a r ı m ı zı p a y l a ş a r a k b i r l i k t e o r t a y a ö zg ü n p r o j e l e r v e
ö zg ü n ü r ü n l e r ç ı k a r a l ı m . N e d e r s i n i z?
www.i ona-design.com Fevzi Ç akmak Mah. E rzi ncan C ad. N o:98 P endik/İstanbul T el :90 216 3962324
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content