close

Enter

Log in using OpenID

BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU Masaüstü Üç Eksenli CNC Freze

embedDownload
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Prof.Dr. Mustafa KURT
Tarih
14.05.2014
Proje
Adı
Amaç:
İmza
Masaüstü Üç Eksenli CNC Freze Tezgahı Tasarımı ve İmalatı
Günümüzde imalat sistemlerinde kullanılan birçok makine ve cihaz bilgisayarlı
sayısal kontrollü sistemlerden meydana gelmektedir. Bu projede masaüstünde
çalışabilecek 3 eksenli bir CNC Freze tezgahı tasarımı ve imalatı gerçekleştirilerek
öğrencilerimizin tasarım ve imalat konularında bilgi ve becerilerinin artırılması, kontrol
sistemleri ve yazılımları konularında uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceriye sahip
olmaları hedeflenmektedir.
*Bitirme
Projesi
İçeriği:
Talaş kaldırılarak şekillendirmede kullanılan CNC Takım Tezgahlarının mekanik ve
kontrol sistemlerinin incelenmesi
Üç eksenli CNC Freze Tezgahının Mekanik Elemanlarının Boyutlarının ve Malzemelerin
Belirlenmesi
Standart Elemanların seçimi
Motorların ve kontrol kartlarının seçimi
Bilgisayar yazılımı seçimi
Sitemin imalatı ve montajı
Uygulamalar ve test edilmesi
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı: 4
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Prof.Dr. Mustafa KURT
Tarih
14.05.2014
İmza
Proje
Adı
Otomotiv İmalatında Kullanılan Parçaların Dövme Kalıbı Tasarımı ve İmalatı
Amaç:
Otomotiv parçaların birçoğu dövme işlemi ile elde edilmektedir. Dövme ile
şekillendirmede elde edilecek parçanın kalitesi kalıbın iyi tasarım edilmesine bağlıdır.
Dövme kalıplarında en önemli problemlerden birisi çapak fazlalığı neticesinde atık
malzeme oranının artmasıdır. Kalıbın en az çapak verecek şekilde tasarımı yapılması
gerekir. Kalıp tasarımı için kullanılan bazı yazılımlar yardımıyla bu çapak oranları daha
önceden tahmin edilebilmekte ve kalıp imalatı yapılmadan önce gerekli değişiklikler
yapılarak çapak miktarını azaltacak kalıp tasarımı yapılmaktadır. Bu projede piyasada bu
*Bitirme
Projesi
işi yapan bir şirkette imalat ve test işlemlerini yaparak dövme kalıbının tasarımı ve
imalatı, bilgisayar yazılımları ile analiz edilmesi konularında bilgi ve beceri artırılması
hedeflenmektedir.
İçeriği:
Dövme kalıplarının incelenmesi
Dövme kalıbı tasarım aşamalarının incelenmesi
Bilgisayar yazılımları yardımıyla seçilecek bir ürünün dövme kalıbının tasarımı
Deform yazılımı ile kalıbın çapak miktarının analizi
Tasarımda değişikliklerin yapılması
Kalıbın imalatının yapılması
Dövme işlemlerinin presle yapılması ve uygun şartların belirlenmesi
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı: 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content