close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Diyabet Hemşireliği
HEM430
4. Yıl/8. Yarıyıl / Bahar
2
0
0
2
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası, Diğer.
Bu derste öğrencilerin diyabetli bireylerin hemşirelik bakımı hakkında temel bilgiye sahip olmalarını
sağlamak amaçlanmaktadır.
Diyabetin fizyolojisini ve glikoz metabolizmasını açıklama
Diyabetin belirti ve bulgularını ve fizyopatolojik süreçleri tanımlama
Diyabetin tanı kriterlerini tanımlama
Diyabetli hastanın bireyselleşmiş hemşirelik bakımını tartışma
Bu ders; Glikoz metabolizması, diyabetin fizyolojisi ve diyabetli hastanın hemşirelik bakım problemlerini
içerir.
1. Erdoğan S (Ed). Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler Yüce Reklam, Yayım, Dağıtım AŞ, İstanbul,
2002.
2. Pek H. 10 Soruda Lipodistrofi, 2003 (Becton Dickinson desteği ile basılmıştır)
3. Diyabette Akut Komplikasyonlara Yaklaşımı, Ed. T. Yılmaz, M. Bahçeci, M.A. Büyükbeşe,
Diyabetes Mellitusun Modern Tedavisi, Bilmedya Grup, İstanbul, 2003.
4. Özcan Ş. Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları, Medikal Tedavi Uygulanan Diyabetlinin
Bakım ve Eğitimi, Ed. T. Yılmaz, M. Bahçeci, M.A. Büyükbeşe, Diyabetes Mellitusun Modern
Tedavisi, Bilmedya Grup, İstanbul, 2003
5. Özcan Ş (Çev. Ed) Diyabet Sağlık Profesyonellerinin Eğitimi İçin Uluslar Arası Eğitim Rehberi, Eos
Ajans, Yayıncılık, İstanbul 2005 (Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti Desteği ile Basılmıştır)
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
KONULAR
1. Hafta
Glikoz metabolizması ve glikoz transportu
2. Hafta
İnsülinin fizyolojik etkileri
3. Hafta
Diyabette karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları
4. Hafta
Diyabette tanı kriterleri
5. Hafta
Diyabette tedavi yöntemleri
6. Hafta
Diyabette tedavi, yöntemleri
7. Hafta
Diyabetin komplikasyonları
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Diyabetin komplikasyonları
10. Hafta
Diyabette ayak problemleri ve ayak bakımı
11. Hafta
Diyabette bakım ve eğitim
12. Hafta
Diyabetli hastanın hemşirelik bakım planı
13. Hafta
Diyabetli hastanın hemşirelik bakım problemlerinin yönetimi: vaka çalışması
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content