close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlık Üst Yazı - Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

embedDownload
" ..
~.
31/07/2014
15:58
0312-344-08-23
EGITIM YAYIN DAIRESI
-
.
T.Ç.
.
. .
SAYFA 01/02
.
GIDA TARıM VE HAYVANelLIK BAKANLIGI .
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
2014
!2SJ07120 14
'".,
vAI-İ~t(j~E
(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü)
-'1I~-'
25.07.2014 - 3916
EYYDB
Tarımsal Yayımı Geliştirme
Projesi (Tar-Gel) kapsamında,
ülke genelinde görev
yapmakta olan personele hareket yeteneği kazandırılması,
daha fazla çiftçi/üreticiye
hizmet
sunulması, bütçe olanaklarının
etkin bir .şekilde kullanılabilmesi
amacıyla yeni bir çalışma
modelinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Bu amaçla çalışma merkezlerinin
genel durumunun ortaya konulması ve personelin
gruplandırılarak
çahştırılmasına
imkan verecek,
aşağıda
istenen
bilgilerin
ivedilikle
Başkarılığnnıza yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.·
.
1. İlçe ve köy bazındakayıtlı çiftçi) y~tiştiricis~Y1ıai-iru~ belirtilmesi,
2. Her bir ilçenin ve çalışma grubu içerisindeki
köylerin toplam tarım alanı,
küçük/büyükbaş hayvan sayılannın ve köy/mahalle sayılarının belirtilmesi,
3. İlçe merkezleri dışında gıda üretimi, balıkçılık ve et kesim işletmelerinin sayıları,
4. İlçe bazında köylerin/mahallelerin
birbirine olan bağlantı yollanm ve mesafelerini
(tabloda listeli ve harita üzerinde),
5. Tar-Gel kapsamında görev yapan personelin ilçe bazında 4'erIi çalışma gruplarına
aynıması ve yapılacak gruplandırmada meslek ve bölüm far~nın dikkate alınması.
Yukarıdaki hususların yanı sıra, işgücü israfı ve zaman kaybının önüne geçilerek, proje
giderlerinin asgari düzeye çekilebilmesi
için önceki uygulamada verim alınamamış, tarım
potansiyeli ve· çiftçi/yetiştirici
sayısı düşük olan köy/mahalleleriri
çalışma grubuna dahil
edilmemesi ve yapılacak
çalışmanın en geç 15.08.2014 tarihine kadar Başkanlığımıza
(Öncelikle ekte yer alan excel formatındaki tablo doldurularak: [email protected]
e-posta adresine gönderilmesi) elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderilmesi hususunda;
1· .. ,
Ek
ı-Bilgi Formu (1 adet) ..
Dağıtım:
81 Valiliğine
n
Çiftçi Eğitimi ve Yayım Daire Başkanlığı
ivedik Cad. Bankacılar Sok.No.l O P.K.14 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: (312) 315655'S1424
Faks: (312) 3448140
Ayrıntılı Bilgi İçin :R.BOZALl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
739 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content