close

Enter

Log in using OpenID

Barış İçin İş Dünyası (Business for Peace) Vaka Değerlendirme Formu

embedDownload
Barış İçin İş Dünyası (Business for Peace) Vaka Değerlendirme Formu
Bilgi Formu: Global Compact İmzacılarının ve Destekçilerinin Barış İçin İş Dünyası Alanındaki Faaliyetleri ve Örnek Uygulamaları
Temel İş Süreçleri (kurum politikaları, kurum prosedürleri, tedarik zinciri)
Faaliyet/Proje başlığı
Amaçları
Hedef Kitle/Ulaşılan Kişi Sayısı
Uygulama dönemi
Lider kuruluş ve (varsa) ortaklar
Yer/Şehir
Sonuçlar/İlerlemeler
Web sitesi/Bağlantılar
Temas Kişisi
Uygulama Düzeyi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (paydaşlar, toplum ve çeşitli nüfus grupları)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content