close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinde Yeni Dönemi Yorumlamak

embedDownload
Genç Avrupalılar Derneği,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Kulübü iş birliğinde sunar
Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinde Yeni Dönemi Yorumlamak
Tarih: 29 Kasım 2014
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü, E1-201
09:30
Kayıt, Hoşgeldiniz, Websitesi Tanıtım – www.gencavrupalilar.org.tr
10:00- 11:30
AB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Olan Ne? Türkiye’nin AB Stratejisinde Gelişmeler, Devamlılıklar,
Kırılmalar
Dr. Ebru Turhan, Sabancı Üniversitesi & İstanbul Politikalar Merkezi
Melih Özsöz, İktisadi Kalkınma Vakfı
Ozan Ceyhun, Avrupa Parlamentosu Eski Milletvekili
Moderator: Cansu Ekmekçioğlu, Genç Avrupalılar Derneği
11:45- 12:00
Kahve Arası
12:00- 13:45
AB’de Güncel Tartışmalar ve Avrupa Kamuoyunun Türkiye’ye Bakışını Anlamak
Dr. Can Baydarol, AB Uzmanı
Dr. Özge Zihnioğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi
Emre Gür, CIFE Türkiye Temsilciği
Moderator: Fatih Etke, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Kulübü
13:45- 15:00
Öğle Yemeği Arası
15:00- 16:30
Workshop: Café Europe
Küresel eğilimleri ölçümleyen, Transatlantic Trends araştırmasının 2014 verilerine göre, Türkiye toplumunda AB’ye
duyulan güven, son yıllara kıyasla hatırı sayılır bir artış gösterdi. Son dönemde pek çok kamusal tartışmada AB’nin
kurucu değerlerine referans verildiğini –yeniden- duyar olduk. Toplumda AB’ye karşı tekrar yeşeren bu ilgi ve
sempatinin, siyasi karar alıcılar nezdinde de karşılığı olduğuna tanık olduk. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır öncülüğünde hazırlanan yeni eylem planı, reform sürecine ivme kazandırmayı hedefliyor. Ukrayna krizinden,
Suriye’deki gelişmelere tehdit unsurları düşünüldüğünde, Brüksel ve Ankara arasındaki güvenin tazelenmesi, bölgesel
güvenlik ve istikrar açısından da hayati önemde.
Bu interaktif bölüm, katılımcıları yeni dönemde, AB ile ilişkilerin geliştirilmesinde müşterek eylem modelleri üzerine
düşünmeye çağırıyor. Türkiye-AB ilişkisinde çokça yaygın bulunan mitlerin ve sembolizmin ötesinde, gerçekçi veriler
ve analizlerin önemini tartışmaya açıyor. Türkiye’de sivil toplum paydaşları, ilişkilerin gelişmesinde ve güvenin
tesisinde nasıl bir rol oynayabilir? Genç aktivistler, Avrupa-kuşkuculuğu ile nasıl mücadele edebilirler? Karşılaşılacak
engeller ve kaçırılmaması gereken fırsatlar nelerdir? Workshop, Genç Avrupalılar Derneği’nin gelenekselleşen Café
Europe etkinliğinin genişletilmiş versiyonudur.
JEF Turkey and Istanbul Bilgi University European Union Club
jointly organized panel discussion
The EU: Interpreting the New Era in Turkey’s Relations
Date: November 29, 2014
Venue: Istanbul Bilgi University, Santralistanbul Campus, E1-201
09:30
Registration, Welcoming Remarks, Website luncheon – www.gencavrupalilar.org.tr
10:00 -11:45
What’s New in EU & Turkey Relations? Advances, Continuities and Ruptures in Turkey’s EU
Strategy
Dr. Ebru Turhan, Sabancı University & Istanbul Policy Center
Melih Özsöz, Economic Development Foundation
Ozan Ceyhun, Former MEP European Parliament
Moderator: Cansu Ekmekcioglu, JEF Turkey
11:45- 12:00
Coffee Break
12:00- 13:45
Europe Inside Out: Understanding Current Debates & European Public Opinion
Toward Turkey
Can Baydarol, EU Specialist
Özge Zihnioğlu, Istanbul Kultur University
Emre Gür, CIFE Turkey
Moderator: Fatih Etke, Istanbul Bilgi University EU Club
13:45- 15:00
Lunch Break
15:00- 16:30
Workshop: Café Europe
According to the 2014 findings of the Transatlantic Trends research, Turkey’s public opinion has inclined towards a
more trusting stance towards the EU. Recently, we’re witnessing an increased tendency of referring to EU’s
founding values in various public discussions. We’ve also witnessed a responsive reaction by policy-makers to this
revived affinity towards the EU. The newly formulated action plan that was led by the Minister for EU Affairs & Chief
Negotiator Volkan Bozkır, aims to add momentum to the reform process. Given the alarming course of the current
situation, from the crisis between Russia and Ukraine to the deteriorating situation in the Middle East, regenerating
trust between Brussels and Ankara is seen as crucial regarding the regional security and stability.
This interactive session will challenge participants to reflect on collective action models in advancing Turkey’s EU
efforts. Beyond myths and symbolisms, it will provide a forum to discuss and develop practical, equitable and
sustainable methods to understand EU-Turkey relations. What themes/topics are likely to generate co-operation
among publics, and why? What role does civil society should play in fostering trust between them? What approaches
should young activists use to fight against Euro-skepticism? What are possible opportunities and obstacles waiting
for them?
The session is formulated as an extended version of JEF Turkey’s Café Europe event.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content