close

Enter

Log in using OpenID

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumlarında IB

embedDownload
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI
Çakır Eğitim Kurumlarında IB’nin beklentileri doğrultusunda bir akademik dürüstlük
politikası geliştirilmiştir. Buna göre Çakır Eğitim Kurumlarında akademik dürüstlük ilkeleri
olmazsa olmaz olarak kabul edilir. Bunun sebebi, kurumumuzda bireylerin kendilerinin ve
başkalarının fikir ve emeklerine saygı duyması gerekliliğine olan inançtır. Kurum, bünyesinde
yer alan herkesin (Öğretmen, Öğrenci ve Çalışanlar)akademik dürüstlük ilkelerini
benimsemesi için gerekli desteği sağlar.
Çakır Eğitim Kurumlarında, ifade özgürlüğünün yanı sıra bilimsel araştırmaya ve bilgi
paylaşımına yönelik etkileşime açık bir ortam teşvik edilmektedir. Müfredat, öğrencilerimizin
fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine imkan sağlayan, araştıran sorgulayan profil özelliğini
geliştiren değerlendirmeleri kapsamaktadır.
Çakır Akademik Dürüstlük Politikası İlkelerine göre:
Öğretmenler ve Çalışanlar;






Çakır Eğitim Kurumları olarak belirlenmiş aşağıda bir öğrenciden beklenen tüm
akademik dürüstlük ilkelerini öncelikle kendileri benimsemişlerdir.
Öğrencilere aşağıda belirtilen akademik dürüstlük ilkelerini öğretir ve
öğrencilerin de benimsemelerini takip ederler.
Öğrenci ve velilere eşit mesafededirler, ayrım yapmazlar. Çalışma ve
değerlendirmelerinde hiçbir önyargıya sahip değillerdir, kimseyi
düşüncelerinden dolayı yargılamazlar.
Öğrencilere yaratıcı düşünmeye olanak sağlayacak ödevler verirler ve
yönlendirmeler yaparlar.
Her zaman izinli yazılımları ve orijinal kaynakları kullanırlar ve korsan ürünlerin
okul işlerinde kullanılmasına izin vermezler.
Akademik dürüstlüğün çiğnendiğini gördüğünde somut delillere ulaşması
gerektiğini bilir ve gereken prosedürü uygulamaktan kaçınmazlar.
Öğrenciler;






Herhangi bir kaynaktaki ( İnternet, yazılı kaynak vb.)bilgiyi çalışmasında
kullanıyor veya alıntı yapıyorlarsa ekte belirtilen okul topluluğunca belirlenmiş
olan kaynak yazım standartlarına uyarlar (Ek 1).
Alıntıyı kendi düşüncesiymiş gibi göstermenin suç olduğunun bilincindedirler.
Kendi fikirlerimize değer vermek kadar başkalarının düşüncelerine de saygılı
olmanın öneminin farkındadırlar.
Kopya çekmenin bir başkasının emeğini çalmak olduğunu bildiklerinden, kopya
çekmez ve kopya çekilmesine müsaade etmezler.
Aldıkları her görevin sorumluluğu kendileri üstlenirler. Bir başkasının bu
sorumluluğu üstlenmesini kabul etmezler.
Bir araştırmanın sonucunu analiz ederken tarafsız ve nesnel bir bakış açısına
sahiptirler.
AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞE UYMAYAN DAVRANIŞLA KARŞILAŞILDIĞINDAKİ UYGULAMA
Öğretmen bir öğrencisinin çalışmasında ilkelere uyulmadığını tespit ederse öncelikle
öğrenci ile görüşme yapar. Öğrencinin akademik dürüstlük ilkelerine uymadığı tespit edilirse
çalışması değerlendirilmez ve çalışmayı tekrar yapması istenir. Çalışmayı yerine getirmezse
puanı sıfır “0”dır. Yazılı sınavlarda akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmayan öğrenci
tespit edilirse puanı sıfır “0”dır.
Akademik dürüstlük ilkelerine gerek hazırladığı çalışma ya da sınavda uymadığı tespit
edilen öğrencinin velisine bilgi verilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content