close

Enter

Log in using OpenID

Beyes Risk Yönetimi (PMI-RMP) Sınavına Hazırlık Eğitimi (3 Gün 21

embedDownload
Beyes Risk Yönetimi (PMI-RMP) Sınavına Hazırlık Eğitimi (3 Gün 21 Saat)
1.Gün
PMI-RMP Hakkında Genel Bilgilendirme
PMI-RMP sınavı hakkında bilgi, neden PMI-RMP?
PMP ve PMI-RMP arasındaki ilişkiler
Risk Yönetimi Planı
Riskin tanımı ve proje risk yönetimi nedir?
Risk süreçlerine giriş
Risk yönetiminin planlanması girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Risk kırılım yapısı, risk olasılığı ve etkilerinin tanımlanması
Olasılık ve etki matrisleri oluşturma
Paydaşların toleranslarını belirleme ve revize etme
Risk aktivitelerinin gerçekleştirilmesi
Konuyla İlgili Ara Sınav
Risk Tanımlama
Risklerin tanımlanması girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Bilgi toplama tekniklerinin incelenmesi, birbirleriyle olan üstünlükleri ve risk analizlerinde nasıl kullanılacağının
bulunması
Varsayım analizi
Şema çizim teknikleri
Risk listelerinin oluşturulması
Konuyla İlgili Ara Sınav
2. Gün
Niteliksel Risk Analizi
Niteliksel risk analizinin yapılması girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Risk olasılığı ve etkisi değerlendirilmesi
Olasılık ve etki matrisi
Risk verilerinin kalitesinin değerlendirilmesi
Risk sınıflandırma
Risk aciliyet değerlendirmesi
Konuyla İlgili Ara Sınav
Niceliksel Risk Analizi
Niceliksel risk analizinin yapılması girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Olasılık dağılımları
Duyarlılık analizi
Beklenen parasal değer analizi
Karar ağaçları
Modelleme ve simulasyon metodları
Konuyla İlgili Ara Sınav
Risk Yanıtlarının Planlanması
Riske yanıtların planlanması girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Olumsuz risklere ya da tehditlere yönelik stratejiler (kaçınma, devir, azaltma, kabul etme)
Olumlu risklere ya da fırsatlara yönelik stratejiler (yararlanma, paylaşma, geliştirme, kabul etme)
Konuyla İlgili Ara Sınav
3. Gün
Risk Kontrolü
Risklerin kontrolü girdiler,araçlar & teknikler, çıktılar (detaylı)
Riskin yeniden değerlendirilmesi
Risk denetimleri
Varyans ve trend analizi
Teknik performans ölçümleri
Yedek analizleri
Durum toplantıları
Konuyla İlgili Ara Sınav
Risk Yönetimi (PMI-RMP) Genel Sınav 200 Soru
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content