close

Вход

Log in using OpenID

Bulanık Sudan Bulanıklığın Giderilmesi

embedDownload
Yöntem:
ÖRNEKLEMİN TANIMI
PROJE PLANI
Projenin Adı: Bulanık Su
Projeyi Hazırlayanlar: Zehranur Betül ALTAY, Feyzanur BİCAN
İSTANBUL
Danışman : Ramazan Cansoy
Okulu: Üsküdar Özel Asfa Fen Lisesi-
6H20 (Ferrik Klorat/ Demir(3) Klorür) ve PAC* (Poli Alüminyum Klorür) kulmuştur.
YÖNTEMİN ESASI
yöntem, bugün
bir çok laboratuarda tercih edilmektedir. Bu yöntemde herhangi bir kimyasal
madde, içerisi ham su dolu 6 adet behere değişik dozlarda ilave edilir. 1 dk
nunda üst fazdan alınan numunelerde bulanıklık deneyi yapılır. En düşük buGiriş:
Su, insanların sağlığı ve gelişmesi için en önemli maddedir. İnsanlar için
KULLANILAN MALZEMELER
müştür. Bu sebeple İstanbul gibi büyük şehirlerde suların temin edilmesi
a) Jar Test cihazı
b) Tübidimetre (Bulanıklık ölçer)
c) pH metre
d)Beher
da da su kalitesi değişmektedir.
DENEYİN YAPILIŞI
alınan bu suların içerisindeki bulanıklığı oluşturan maddelerden arındırılması gerekmektedir. Bulanıklığı oluşturan maddeler organik ve inorganik
olabilirler. Genellikle sularda bulanıklığı oluşturan killer ve alglerdir.
Bunları çökeltmek için belli bir ağırlıkta birleşmesini sağlamak (flok) maksadıyla suya kimyasal madde ilave edilir. Suya ilave edilen her kimyasal mad-
Ham suyun pH, bulanıklık, sıcaklık değerleri ölçülerek; 1 L’lik 6 adet behere konur.
Al2(SO4)3 18H2O her bir behere farklı dozlarda(30-40-50-60-70-80mgr/L)
Al2(SO4)3. 18H2O + 6(HCO3)-
Al2O3. XH2O + 3SO4 + 18H2O + 6H2CO3
6H2O + 6CO2
siyum bikarbonat alkaliliğinin yüksek olmasına bağlıdır.
Bulanık Sular:
Bulanık sular daima şüpheli sular olarak kabul edilmelidir. İçme ve kullanma sularının berrak olması su hijyeni yönünden önemlidir. Kaynağı ne
olursa olsun önceden ne gibi temizleme işlemi görmüş bulunursa bulunsun bulanık suların içilmemesi, işletme ve ev işlerinde kullanılmaması gemamalıdır.
sı ,1 metre uzunluğunda 2 cm çapında bir cam borudur. Bir ucunda ortaboluncaya kadar numune suyu konulur. 60 cm yüksekliğinden daha fazla
su konulduğunda çizgi görülürse suyun berrak olduğuna karar verilir.30-60
cm arası hafif bulanıklığa ve 30 cm'den aşağı olursa bulanıklılığa karşı gelir. Muayene gündüz ışığı ile (Güneş ışığında değil) yapılmalıdır.
değerleri ölçülür. İşlem diğer iki kimyevi madde için de uygulanır.
SONUÇ:
Aynı ham su numunesinde değişik dozlarda yapılan 3 ayrı koagülant
alınarak;
Alüminyum Sülfat’ta kullanılacak doz 40 mg/L
Demir(3) Klorür’de 40 mg/L
KAYNAKÇA
-aluminium_chloride_(PAC).htm
İSKİ Labaratuvar El kitabı,O.Sadri Özoğlu,Aralık-2006,İstanbul sf.96-97
Gölhan M.133
-
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
11 126 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа