close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı I. Tahmin Bitkisel Üretim İstatisitkleri B.N.

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU
1. TAHMİN 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin “Bitkisel Üretim” haber
bültenini yayımladı.
2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Tahıl üretiminin % 10,1 azalışla 33,7 milyon ton,

Sebze üretiminin % 1,3 artışla 28,8 milyon ton,

Meyve üretiminin % 4,5 azalışla 17,4 milyon ton olacağı tahmin edilmiştir.
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler
Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin toplam üretimin 2014 yılı 1. tahmininde bir önceki yıla göre %
4,9 azalacağı tahmin edilmiştir.
Tahıl ürünleri toplam üretim miktarının 2014 yılı 1. tahmininde % 10,1 azalması
beklenmektedir. 2014 yılında tahıl ürünleri grubunda bir önceki yıla göre en fazla üretim
miktarına sahip ilk üç üründen; buğday üretimi % 10,4, arpa üretimi % 12,7, mısır (dane)
üretimi ise % 6,8 azalış gösterecektir.
2013 yılında tahıl üretiminin toplam üretim içinde % 59,1 olan payının, 2014 yılında % 55,6’ya
düşmesi beklenmektedir.
Patates, kuru baklagiller, yenilebilir kök ve yumrular grubunun toplam üretim miktarının 2014
yılında % 3,2 artacağı öngörülmektedir. Patates üretiminde bir önceki yıla göre % 4,8, kırmızı
mercimek üretiminde ise % 1,3 artış, elverişsiz iklim koşullarına bağlı olarak % 11,1 azalış
beklenmektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
25.05.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Yağlı tohumların üretim miktarında 2014 yılında % 4,7 artış tahmin edilmiştir. Yağlı
tohumlarda bir önceki yıla göre ayçiçeği üretiminin ekim alanlarının genişlemesiyle % 6,6
artacağı, kuraklığa bağlı olarak soya üretiminin % 15,0, yer fıstığı üretiminin % 13,4 azalacağı
tahmin edilmektedir.
Tekstilde kullanılan ham bitkiler grubunda yer alan pamuk üretiminde 2014 yılında % 4,4
artış beklenmektedir.
Tütün üretiminin 2014 yılında % 22,2 azalacağı tahmin edilmektedir.
Şeker pancarı üretim miktarında % 2,3 artış tahmin edilmiştir.
Böylece 2014 yılında tahıl ve diğer bitkisel ürün ana grubu toplam üretimi içinde, bir önceki
yılla kıyaslandığında patates, kuru baklagiller, yenilebilir kök ve yumrular grubu, yağlı
tohumlar, tekstilde kullanılan ham bitkiler ve şeker pancarı üretiminde artış beklenirken,
tahıllar, diğer yem bitkileri, parfümeri, eczacılık ve benzeri alanlarda kullanılan bitkiler, yem
bitkileri tohumları ve tütün üretiminde düşüş yönünde değişim beklenmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretim Miktarları, Alt Gruplara Göre İlk Üçte
Yer Alan Ürünler (2014 Yılı 1. Tahmin)
Üretim (Ton)
Pay
2013
(%)
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler
Değişim (%)
2014
Pay
(%)
37.489.268
22.050.000
7.900.000
5.900.000
59,1
34,8
12,5
9,3
33.685.976
19.750.000
6.900.000
5.500.000
55,6
32,6
11,4
9,1
-10,1
-10,4
-12,7
-6,8
Patates, Kuru Baklagiller, Yenilebilir Kök ve Yumrular
Patates
Nohut
Merci mek (Kırmızı)
5.103.865
3.948.000
506.000
395.000
8,0
6,2
0,8
0,6
5.266.282
4.135.572
450.000
400.000
8,7
6,8
0,7
0,7
3,2
4,8
-11,1
1,3
Yağlı Tohumlar
Ayçi çeği
Soya
Yerfıstığı
2.025.965
1.523.000
180.000
141.263
3,2
2,4
0,3
0,2
2.120.216
1.622.903
153.000
122.387
3,5
2,7
0,3
0,2
4,7
6,6
-15,0
-13,4
Tahıllar
Buğday
Arpa
Mısır (Dane)
Tütün
(*)
2014
90.000
0,1
70.000
0,1
-22,2
16.483.306
25,6
16.860.896
27,8
2,3
131.289
131.289
0,2
0,2
124.932
131.289
0,2
0,2
-4,8
0,0
2.250.001
2.250.000
3,5
3,5
2.350.001
2.350.000
3,9
3,9
4,4
4,4
150.263
0,2
108.477
0,2
-27,8
114.218
19.244
1.852
0,2
0,0
0,0
73.432
18.000
1.852
0,1
0,0
0,0
-35,7
-6,5
0,0
Toplam
63.723.957
Kaynak: TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
(*): 2014 yıl ı tütün ve şekerpancarı üreti mi geçi ci rakamdır.
100,0
60.586.780
100,0
-4,9
Şeker Pancarı
(*)
Diğer Yem Bitkileri (Tahıl Samanı ve Kabuklar Hariç)
Hayvan Pancarı
Tekstilde Kullanılan Ham Bitkiler
Pamuk (Kütl ü)
Parfümeri, Eczacılık ve Benzeri Alanlarda Kullanılan
Bitkiler, Yem Bitkileri Tohumları
Fi ğ
Haşhaş (Kapsül )
Şerbetçi Otu
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
25.05.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sebzeler
Sebze ürünleri toplam üretim miktarının, 2014 yılında % 1,3 artması beklenmektedir.
Yumru ve kök sebzeler üretiminin 2014 yılında % 3,7 azalacağı öngörülmüştür. 2014 yılı 1.
tahmininde bir önceki yıla göre soğan üretiminin % 6,3 ve pırasa üretiminin % 6,0 azalacağı,
havuç üretiminin % 2,9 artacağı tahmin edilmiştir.
Meyvesi için yetiştirilen sebzeler grubu üretiminde 2014 yılında % 1,9 artış tahmin
edilmektedir. Domates üretiminin % 2,4, hıyar üretiminin % 6,6 artacağı, karpuz üretiminin
ise % 0,8 düşeceği tahmin edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Sebze Ürünleri Üretim Miktarları, Alt Gruplarına Göre İlk Üçte Yer Alan Ürünler
(2014 Yılı 1. Tahmin)
Sebzeler
2013
Yumru ve Kök Sebzeler
Soğan (Kuru)
Havuç
Pırasa
Meyvesi İçin Yetiştirilen Sebzeler
Domates
Karpuz
Hıyar
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Sebzeler
Lahana (Baş)
Ispanak
Marul (Göbekli)
Üretim (Ton)
Pay
(%)
2014
Değişim (%)
Pay
(%)
2014
3.187.276
1.904.846
569.855
240.391
11,2
6,7
2,0
0,8
3.070.411
1.784.915
586.560
226.018
10,7
6,2
2,0
0,8
-3,7
-6,3
2,9
-6,0
23.514.578
11.820.000
3.887.324
1.754.613
82,7
41,5
13,7
6,2
23.965.068
12.100.000
3.857.687
1.869.737
83,1
42,0
13,4
6,5
1,9
2,4
-0,8
6,6
1.746.364
496.864
220.274
212.189
6,1
1,7
0,8
0,7
1.793.713
487.236
210.559
227.977
6,2
1,7
0,7
0,8
2,7
-1,9
-4,4
7,4
28.829.192 100,0
1,3
Toplam
28.448.218 100,0
Kaynak: TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
Meyveler
Meyve ürünleri üretim miktarının kuraklık ve bazı yerlerde görülen don olayına bağlı olarak
2014 yılında % 4,5 azalması beklenmektedir.
Meyve üretimi alt gruplar itibariyle 2014 yılında değerlendirildiğinde; üzüm üretiminin % 4,0
artması, diğer meyveler ve sert kabuklular alt grubu üretiminin % 7,0, baharat bitkileri alt
grubu üretiminin % 2,9 düşüş göstermesi beklenmektedir. Çay üretiminde ise 2014 yılında %
1,7 artış beklenmektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
25.05.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Mevsim normallerinin altında seyir izleyen yağışlara paralel olarak bir çok bölgede kuraklık
görülmesi meyveler içinde en yüksek üretim miktarlarına sahip elmada % 18,4, portakalda %
0,8 azalışa neden olmuştur. Ekim alanlarının artmasına bağlı olarak da zeytinde % 16,3 artış
olacağı öngörülmüştür (Bkz, Tablo 3).
Tablo 3. Meyve Ürünleri, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretim Miktarları Alt Gruplarına Göre
İlk Üçte Yer Alan Ürünler (2014 Yılı 1. Tahmin)
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri
2013
Üzüm
Diğer Meyveler ve Sert Kabuklular
Muz, İncir, Avakado, Kivi (Toplam)
İncir
Muz
Kiwi
Turunçgiller (Toplam)
Portakal
Mandalina
Limon
Diğer Meyveler (Toplam)
Elma
Kayısı
Şeftali
Zeytin ve Diğer Sert Kabuklular (Toplam)
Zeytin
Fındık
Ceviz
Baharat Bitkileri
Kırmızı Biber
Kimyon
Kekik
Çay (*)
Üretim (Ton)
Pay
(%)
2014
Değişim (%)
Pay
(%)
2014
4.011.409
22,0
4.171.582
24,0
4,0
13.983.985
557.619
298.914
215.472
41.635
3.681.158
1.781.258
942.226
726.283
7.076.599
3.128.450
780.000
637.543
2.668.609
1.676.000
549.000
212.140
76,7
3,1
1,6
1,2
0,2
20,2
9,8
5,2
4,0
38,8
17,2
4,3
3,3
14,6
9,2
3,0
1,2
13.005.181
575.869
301.901
238.484
33.612
3.712.496
1.767.340
989.915
725.090
5.921.535
2.553.346
780.000
608.991
2.795.281
1.950.000
420.000
185.868
74,7
3,3
1,7
1,4
0,2
21,3
10,1
5,7
4,2
34,0
14,7
4,5
3,5
16,1
11,2
2,4
1,1
-7,0
3,3
1,0
10,7
-19,3
0,9
-0,8
5,1
-0,2
-16,3
-18,4
0,0
-4,5
4,7
16,3
-23,5
-12,4
243.861
198.636
17.050
13.658
1,3
1,1
0,1
0,1
236.844
194.497
16.525
11.517
1,4
1,1
0,1
0,1
-2,9
-2,1
-3,1
-15,7
1.180.000
6,5
1.200.000
6,9
1,7
17.413.607 100,0
-4,5
Toplam
18.239.255 100,0
Kaynak: TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
(*): Çay (yeşil çay), meyve üretimi toplamına dahil değildir.
2014 yılı 1. tahmin sonuçlarına göre toplam üretim içinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin
üretim miktarının 60,6 milyon tona, meyvelerin üretim miktarının 17,4 milyon tona düşmesi,
sebzelerin üretim miktarının 28,8 milyon tona yükselmesi beklenmektedir (Grafik 1).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
25.05.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Yıllara göre Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler, Sebzeler, Meyvelerin Toplam Üretim
Miktarları
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
Bu konuyla ilgili haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
25.05.2014
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content