close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı sübvansiyonlu uygulama esaslarında yer alan yenilikler

embedDownload
2014 YILI SÜBVANSİYONLU UYGULAMA ESASLARINDA YER ALAN YENİLİKLER
21 Ocak 2014 Tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar ve bu karara istinaden çıkarılan 10
Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uygulama Esasları içeriklerine göre; 2001 yılından beri
uygulanmakta olan Sübvansiyonlu kredilerle ilgili kapsam genişletilmekle beraber, yapılan değişiklikler
uygulamayı, iyice banka mevzuat-tercih ve inisiyatifine terk ederek, kanaatimizce olumsuz bir süreç yaratılmıştır.
Detaylara girmeden, kararın bir önceki karardan farkları ve genişleyen kapsamından bahsedelim.
Buna göre;
1- Mevzuatına uygun olarak, sözleşmeli üretim yaptıran ve sözleşmelerinde üreticilerin tarımsal girdilerini
temin ve ürünlerini satın alma garantisi veren, tüzel ve gerçek kişiler, üretim konularına göre, karardaki
oranlar üzerinden indirimli kredi kullanabileceklerdir. Üretim konusu ve türüne göre; örneğin sertifikalı
fidan kullanarak üretim yapan meyve bahçelerinden temin edilecek ürünler için, % 50 sübvansiyonlu
kredi kullanılabilecektir.
2- Risk gruba giren işletmeler (5411 Sayılı Bankacılık Kanunda tariflenen), belli kıstaslara tabi olmakla
beraber, karar kapsamında tek bir işletme kabul edilerek, üst limitlere uymak koşuluyla indirimli
kredilerden yararlanabileceklerdir.
3- Bir önceki kararda, işletmelerin ihtiyacı ve fizibilitesinin olmazsa olmaz koşulu olarak, Yem Bitkileri tarımı
yapacakların, ana işletmenin tabi olduğu indirim tutarlarından mı, Yem Bitkileri ekilişlerine ait indirim
tutarlarında mı yararlanacaklarına dair, var olan belirsizlik çözülmüş görünmektedir. Buna göre çok yıllık
Yem Bitkilerinin yatırımları ana işletme yatırımdan bağımsız olarak, kendi limitleri ve indirim tutarları
üzerinden kredilendirilebilecektir. Ancak tek yıllık Yem Bitkilerinin yatırım ve işletme dönemi giderlerine
dair tutarlar, ana işletme tutarları üzerinden krediye esas tutulacak olması, manüple edilecek bir konumda
kalmıştır.
4- Kredi tutarı ve indirim oranları üzerinde, farklı miktarlar ve oranlarda değişmeler söz konusu olmakla
beraber karar; 750.000 TL ye kadar yatırımlar için Süt Sığırcılığı, 7.500.000 TL ye kadar Damızlık Etçi Sığır
Yetiştiriciliği ve Damızlık Düve Yetiştiriciliği, 5.000.000 TL ye kadar K.Baş Hayvan Yetiştiriciliği, 1.500.000
TL ye kadar K. Baş Hayvan Besiciliği, 7.500.000 TL ye kadar Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği, 5.000.000 TL ye
kadar Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularında, sabit yatırımlar sıfır faizli, işletme yatırımlarını ise sıfır ve
düşük faizli olarak kategorize etmiş, bu alt sektörleri daha fazla destekleme kararı almıştır.
5- Bazı hayvancılık işletmelerinde, Gübre Yönetimi ve Gübre Üretim Sistem ve Alt Yapısının kurulması; bazı
hayvancılık işletmelerinde sadece Gübre Yönetim Sistemlerinin kurulması,; bazı hayvancılık
işletmelerinde, işletmenin ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak üzere, biyokütle ve güneş enerjisinden
yararlanarak, yenilenebilir enerji sistem ve alt yapılarının kurulması, 200 Kolonili Kovan ve üzerinde
Gezginci Arıcılık yapan işletmelerde, konaklama ve üretim yeri ihtiyaçlarını karşılayacak olan güneş
enerji sistemlerinin kurulması, Jeneratör ve Karavan alınması kapsama alınmıştır.
Buna göre; Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde, Gübre Yönetim Sistemleri ve alt yapısının kurulması
ve Biyokütle-Güneş Enerjisi kaynaklı Enerji Sistem ve alt yapılarının kurulması; Damızlık Etçi Sığır
İşletmeleri, Damızlık Düve İşletmeleri, B.Baş Hayvan Yetiştiriciliği İşletmeleri ve B.Baş Hayvan Besiciliği
işletmelerinde Gübre Yönetim Sistemleri ve alt yapı tesislerinin kurulması; K. Baş Hayvan Yetiştiriciliği
işletmelerinde Güneş Enerjisi sistemlerinin kurulması; Kanatlı Sektörü işletmelerinde GYS ve alt yapısı,
Yumurta İşleme-ambalajlama, tasnifleme, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklı enerji sistem ve alt yapısının
kurulması, Biyogüvenlik tedbirlerinin alınması; Damızlık Kanatlı Sektörü işletmelerinde GYS ve alt yapısı,
Biyogüvenlik tedbirlerinin alınması, Biyokütle-Güneş Enerjisi kaynaklı Enerji Sistem ve alt yapılarının
kurulması, Kuluçkahane yapılması gibi yenilikler kapsama alınmıştır. Bu yenilikler, yeni yapım bir projenin
ana unsuru olarak projelendirilebileceği gibi yasal statüsünü kazanmış mevcut işletmelerin, bu
sistemlerle donatılması ve/veya var olanların tadilatı-onarımını da içermektedir.
6- Var olan, mevcut olan ve teknik ve mevzuat yönünden her türlü izin, ruhsat ve belgeye sahip olan
işletmelerin satın alınması durumda, satın alanlar gerekli şartları sağladıkları takdirde, kararda belirlenen
oran ve miktarlar üzerinden indirimli kredi kullanabileceklerdir.
7- Tarımsal amaçlı kooperatifler, yani Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ilk defa kapsam içine alınmıştır.
Oysa daha önceleri, GTHB bu kooperatiflere doğrudan tip ve özel projeler üzerinden ve işletme kredileri
açmaktaydı. Bu ve diğer konularla ilgili olarak, uygulama esasları yayınlanmadan önce hazırlamış
olduğumuz değerlendirme raporunun incelenmesini dileriz.
8- Kararın 7. Maddesi; “kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin
belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin
teminatlandırılması, öz kaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma,
kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TTK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde
yürütülür” demektedir. Bu karar, Bakanlığı ve meslek oda ve yetkili meslek mensuplarını devre dışı
bırakarak, projelerin doğru ve sürdürülebilir projeler olması koşulunu suiistimale açık hale getirmiştir.
Detaylı bilgi için şirketimize müracaat edilmesi rica olunur.
Saygılarımızla.
Livane Zirai Müh. ve Dan. Ltd. Şti.
Ankara
İletişim:
GSM_1: 0532 4270366
GSM_2: 0505 6279767
Ergin KAHVECİ
Ziraat Mühendisi
Şirket Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content