close

Вход

Log in using OpenID

6 Soruda Erken Uyarı Sistemleri

embedDownload
6 Soruda
Erken Uyarı
Sistemleri
ERKEN UYARI SİSTEMİNİN
ÖNEMİ NEDİR?
Yataklı sağlık kurumlarının hemen hepsinde
kardiyak arrestlere müdahale eden ekipler
mevcuttur (mavi kod ekibi gibi). Ancak etkili ve
zamanında resüsitasyon yapılsa bile hastane içi
kardiyak arrest gelişen vakaların sağlıklı bir
şekilde hastaneden taburcu olabilme oranları
çok düşüktür. Oysa hastane içi kardiyak arrestler
genellikle gözlemlenebilen kötüleşme bulguları
sonrası gelişir ve bu bulgular sıklıkla arrest
oluşmadan altı ila sekiz saat önce görülür.
Bu amaçla, kardiyak arrestlere müdahale eden
hızlı müdahale ekiplerinin yanı sıra arrest
gelişimi için yüksek riskli hastaları belirleyebilen
ve kardiyak arrest öncesi belirtileri farkedip ona
göre tedaviyi basamaklandırabilmeye olanak
sağlayan erken uyarı skorlama sistemleri
geliştirilmiş ve bu sistemlerin hayat bulmasına
imkân sağlayan hızlı müdahale ekipleri
oluşturulmuştur.
Daha detaylı bilgi için:
www.turkuazstandart.org.tr
6 Soruda
Erken Uyarı Sistemleri
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Politika ve Proje Daire Başkanlığı
Ziyabey Caddesi No. 6
Balgat/ANKARA
www.turkuazstandart.org.tr
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
www.turkuazstandart.org.tr
ERKEN UYARI SİSTEMİNİ
RAKAMLARLA
AÇIKLAR MISINIZ?
ERKEN UYARI SİSTEMİNİN
TANIMINI
YAPABİLİR MİSİNİZ?
Kötüleşme bulgularına yönelik önleyici çalışma
sürecine, erken uyarı veya erken müdahale
süreci denilmektedir.
%67
Kardiyopulmoner
Arrest
%35
Mortalite
44.000
&
98.000
HATALI ÖLÜM
Amerikan Sağlık İyileştirme
Enstitüsü’nün “100.000
Yaşam” Kampanyası’nı
uygulamaya koyduğu
sıralarda, Hızlı Müdahale
Ekiplerinin (HME) yetişkin
hastalara ait YBÜ dışında
gerçekleşen
kardiyopulmoner arrest
oranlarını %67'ye kadar
azalttığına ve
yetişkinlerdeki mortalite
oranlarını da %35’lere
varan oranlarda
düşürdüğüne dair kanıtlar
bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri
hastanelerinde hata
sonucu yıllık 44.000 ile
98.000 arasında ölümün
gerçekleştiği tahmin
edilmektedir. Bu ölümlerin
sebepleri arasında yanlış
müdahaleler olmakla
birlikte bazen de gerekli
müdahalenin zamanında
ve etkin yapılamaması da
önemli bir yer tutmaktadır.
Kötüleşme belirti ve bulguları çoğu
zaman yeteri kadar erken fark
edilememektedir. Fark edilse
bile bu belirti ve bulguların
doğuracağı sonuçlar öngörülememekte, hastaların tedavi
planlaması etkin bir şekilde
basamaklandırılamamaktadır.
Bu potansiyel belirtilerin
taranması, erken tanınması ve
sistematik olarak ivedilikle
müdahale edilmesi; hastanede
yatmakta olan hastalarda kardiyak
arrest gelişim oranını ve dolayısıyla ölüm
ve maluliyet oranlarını azaltabilir.
ERKEN UYARI SİSTEMİNDEKİ
KLİNİK KRİTERLER NELERDİR?
1. Sağlık personelinin hasta ile ilgili endişe
duyması
2. Kalp atım hızında <40 veya >130 /dk olacak
şekilde akut değişiklik olması
3. Sistolik TA'de akut değişim <90 mmHg
4. Solunum sayısında akut değişim <8 veya
>28/dk ya da hava yolunun tehlike altında
olması
HIZLI MÜDAHELE
EKİBİ KİMDİR?
Hızlı Müdahale Ekibi, bir hastanın
daha da kötüleştiğine dair
belirtilerin varlığında yardım
etmek için eğitim görmüş olan bir
hemşire ve doktor grubudur.
Hızlı Müdahale Ekibinin amacı,
kalp krizi gibi tıbbi bir acil durum
oluşmadan önce yardım etmektir.
Hızlı Müdahale Ekipleri bir şeyler
ters gitmeye başladığında hızla
eyleme geçer.
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR NELERDİR?
Kuruluşlar aşağıdaki maddeleri gözden
geçirmelidir:
• Tecrübeli ve kıdemli kişilerden liderlik
desteği alın.
• Hızlı Müdahale Ekibi için en iyi yapıyı
belirleyin.
• Hızlı Müdahale Ekibini harekete geçirme
kriterleri oluşturun.
• Hızlı Müdahale Ekibinin etkinleştirilmesi
için basit bir prosedür oluşturun.
• Eğitim ve öğretim sağlayın.
5. O2 verilmesine karşın satürasyonda akut
değişim <%90
• Standardize araçlar kullanın.
6. İdrar çıkışında 4 saatte<50ml’lik akut
değişiklik
• Etkinliği ölçün.
• Geri bildirim mekanizmaları oluşturun.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 010 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа