close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos 2014 Yatırımcı Sunumu

embedDownload
aselsan
Yatırımcı
Sunumu
Ağustos 2014
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
BÖLGELERE GÖRE DÜNYADA ASKERİ HARCAMALAR, 2013 (MİLYAR $)
aselsan
Dünya çapındaki toplam askeri harcama 2013 yılında değişmemiştir.
AVRUPA
$410
ORTA DOĞU
$150
AMERİKA
$736
ASYA &
OKYANUSYA
$407
AFRİKA
$45
2013 TOPLAM HARCAMA: $1.747
2012 yılına göre 2013 yılı harcamalardaki % artış
(2011 sabit fiyatlarına ve paritelerine göre)
~%-7
4
~%-1
~%4
~%4
Kaynak: SIPRI
aselsan
SAVUNMA BÜTÇESİ ARTAN İLK 5 ÜLKE (2012-2013)
Küresel krize rağmen, bazı ülkelerin savunma harcamaları reel büyüme göstermiştir.
ARTIŞ ORANI (%)
(2012-2013 reel büyüme)
14,3%
7,4%
4,8%
4,8%
2,8%
Suudi Arabistan
($63Mia)
5
Çin
($171Mia)
Rusya
($85Mia)
Türkiye
($19Mia)
Güney Kore
($32Mia)
Kaynak: SIPRI
Karşılaştırma 2011 sabit fiyatlarına ve paritelerine göre yapılmıştır
aselsan
TÜRKİYENİN ASKERİ HARCAMALARI (GSYH’YE GÖRE)
Askeri harcamalar bakımından dünyada 14. sırada bulunan Türkiye’nin savunma bütçesi, GSYH ile paralel olarak
artmaktadır.
GSYH’NIN %si OLARAK ASKERİ HARCAMALAR (TÜRKİYE)
3,0%
2,5%
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
2007
2008
2,4%
2,2%
2,3%
2,3%
2012
2013
2,0%
1,0%
0,0%
2005
6
2006
2009
2010
2011
Kaynak: SIPRI
aselsan
TÜRKİYENİN ASKERİ HARCAMALARI (MSB BÜTÇESİ)
Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi artmaktadır ve önümüzdeki dönemde de artması planlanmaktadır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Milyar USD)
11,8
11,2
11,0
10,7
10,2
2012
7
2013
2014
2015
2016
Kaynak: MSB
aselsan
YILLAR BAZINDA TÜRK SAVUNMA SEKTÖRÜ & HÜKÜMET HEDEFLERİ
Türkiye’nin savunma alımları stratejisi dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi desteklemeye odaklanmıştır.
Sektör Geliri
Sektör İhracat Geliri
2,50
10,00
Milyar ABD $
6,00
4,00
2,44
3,09
3,71
4,38
4,76
5,08
2,90
2,00
Milyar ABD $
8,00
8,00
2,00
1,57
1,50
1,09
1,00
0,62
2,00
0,85
2008
2009
2010
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
…
2016H
2007
Sektör ARGE Harcamaları
1.400
1.200
1.200
926
2012
2013
SSM Alımlarındaki Yerli Katkı
Oranı
60%
772
800
666
600
400
80%
2011
…
2016H
70,0%
70%
1.000
Milyon ABD $
0,83
0,50
0,00
510
50%
672
40%
505
41,6%
44,2%
2007
2008
2009
52,1%
54,0%
2010
2011
20%
200
10%
0
0%
Gerçekleşen
Hükümet Hedefi
36,7%
45,7%
30%
345
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8
0,78
1,26
…
2016H
2006
…
2016H
Kaynak: SASAD
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
ASELSAN’IN KÜRESEL İLERLEYİŞİ
Türkiye’nin lider savunma kuruluşu olan ASELSAN, küresel savunma sektöründeki yükselişini sürdürerek dünyada
67. sıraya yükselmiştir.
ASELSAN Küresel Savunma Sıralaması
1.200 $
67.
Milyon ABD $
1.000 $
800 $
86.
600 $
400 $
97.
200 $
$309
90.
$423
93.
80.
$762
76.
74.
$848
$862
2011
2012
$1.101
$643
$488
0$
2006
2007
2008
2009
2010
2013
ASELSAN Savunma Gelirleri
10
Kaynak: Defense News Top 100 Worldwide List
aselsan
ORTAKLIK YAPISI
ASELSAN, Borsa İstanbul’da işlem gören tek savunma firmasıdır.
BIST
15.30 %
Diğer
0.12%
Türk Silahlı
Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
84.58 %
11
aselsan
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (TSKGV)
• TSKGV Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleşmesi ile kurulmuştur.
• TSKGV’nin amacı yerli savunma sanayi aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirmektir.
• Vakıf aşağıda belirtilen üyelerden oluşan Mütevelli Heyeti tarafından yönetilir:
•Milli Savunma Bakanı (Başkan)
•Genelkurmay 2. Başkanı
•Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
•Savunma Sanayii Müsteşarı
•TSKGV, amacı ile uyumlu olarak farklı alanlarda faaliyet gösteren savunma şirketlerine sahiptir.
TSKGV
MÜTEVELLİ
HEYETİ
TSKGV
ASELSAN
12
TAI
HAVELSAN
ROKETSAN
ORTAKLIK YAPISI
Yatırımcı İlişkilerine verilen önemin ve finansal şeffaflığın artması yabancı kurumsal yatırımcıların ASELSAN
hisselerine ilgisinin artmasının temel sebebidir.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13
aselsan
aselsan
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ASELSAN Yönetim Kurulunun yapısı yeni SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkeleriyle tamamen uyumludur.
Doç. Dr.
@Atılım
Üni.
Özel
Sektör
Prof. Dr.
@Piri Reis
Üni.
Bağımsız
Üye
Bağımsız
Üye
Emekli
General
(Kara)
(Başkan
Yardımcısı)
Eski Vali/
Bürokrat
(Başkan)
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi
Denetimden Sorumlu Komite
Kurumsal Yönetim Komitesi
14
Bağımsız üyeler, atanmış oldukları komitelerin başkanıdırlar.
S.M. Mali
Müşavir
Bağımsız
Üye
Prof. Dr.
@Yıldırım
Beyazıt Üni.
Emekli
General
(Kara)
SSM
Deniz
Sistemleri
Daire
Başkanı
aselsan
YERLEŞKELER
Macunköy Yerleşkesi (1979)
Toplam Alan
186.000 m2
Kapalı Alan
110.000 m2
15
Akyurt Yerleşkesi (1991)
Toplam Alan 231.000 m2
Kapalı Alan
54.000 m2
Gölbaşı Yerleşkesi (2014)
Toplam Alan
350.000 m2
Kapalı Alan
75.000 m2
aselsan
GRUP BAŞKANLIKLARI
Türkiye’nin teknolojik altyapısında küresel bir değer
Haberleşme ve Bilgi
Teknolojileri Sektör
Başkanlığı
• Askeri Haberleşme
Sistemleri
• Kamu Güvenliği
Haberleşme Sistemleri
• Uydu, Hava ve Deniz
Haberleşme Sistemleri
• Kripto ve Bilgi Güvenliği
Sistemleri
Savunma Sistem
Teknolojileri Sektör
Başkanlığı
Mikroelektronik,
Güdüm ve ElektroOptik Sektör
Başkanlığı
• Aviyonik Sistemler
• Elektro-Optik Sistemler
• Güdüm ve İnsansız
Sistemler
16
• Hava ve Füze Savunma
Sistemleri
• Komuta, Kontrol,
Haberleşme ve
Bilgisayar Sistemleri
• Deniz Sistemleri
• Sahil ve Sınır Güvenlik
Sistemleri
• Kara ve Silah Sistemleri
Ulaşım, Güvenlik,
Enerji ve
Otomasyon
Sistemleri Sektör
Başkanlığı
• Ulaşım Sistemleri
• Güvenlik Sistemleri
• Trafik ve Otomasyon
Sistemleri
• Enerji Sistemleri
Radar ve Elektronik
Harp Sistemleri
Sektör Başkanlığı
• Radar Sistemleri
• Elektronik Harp
Sistemleri
aselsan
İŞTİRAKLER – Yurtiçi
ASELSAN HASSAS OPTİK
Pay : 50%
Ortak: Sivas Optik
Malzemeleri
Kuruluş: 2014
Aktif: 38,2 Bin $
MİKROELEKTRONİK
Pay : 85%
Ortak: İTÜ ETA
Ortaklık: 2010
(Kuruluş:2006)
Aktif: 2,4 Mio $
Bakiye Taahhüt: 4,4 Mio $
ASELSANNET
ASELSAN HASSAS OPTİK
ROKETSAN
MİKES
Pay : 100%
Ortak: ASPİLSAN
Kuruluş: 2004
Aktif: 61,6 Mio $
Bakiye Taahhüt: 21,0 Mio $
17
SİVAS
Pay: 97%
Ortak: SSM
Ortaklık: 2002
(Kuruluş: 1987)
Aktif: 163,2 Mio $
Bakiye Taahhüt: 198,0 Mio $
Pay : 15%
Ortak: TSKGV
Kuruluş: 1988
Aktif: 1,1 Mia $
Bakiye Taahhüt: 2,6 Mia $
Aktif ve Bakiye Taahhüt büyüklükleri 30.06.2014 itibariyle verilmiştir.
aselsan
İŞTİRAKLER – Yurtdışı
ASELSAN-BAKÜ (AZERBAYCAN)
Pay : 100%
Kuruluş: 1998
Aktif: 3,2 Mio $
Bakiye Taahhüt: 15 Bin $
KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING
(KAZAKİSTAN)
Pay: 49%
Ortak: Kazakhstan
Engineering
Kuruluş: 2011
Aktif: 67,8 Mio $
Bakiye Taahhüt: 22,7 Mio $
ASELSAN MIDDLE EAST (ÜRDÜN)
Pay : 49%
Ortak: KADDB Investment
Group
Kuruluş: 2012
Aktif: 13,8 Mio $
Bakiye Taahhüt: 14,2 Mio $
IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS
(BAE)
Pay : 49%
Ortak: IGG
Kuruluş: 2011
Aktif: 3,2 Mio $
Bakiye Taahhüt: 1,0 Mio $
GÜNEY AFRİKA ŞUBESİ
Pay : 100%
Kuruluş: 2011
18
Aktif ve Bakiye Taahhüt büyüklükleri 30.06.2014 itibariyle verilmiştir.
aselsan
İNSAN KAYNAKLARI
Toplam Personel
Mühendis
Teknisyen
27%
: 4.473
: 2.690
Mühendis
60%
Destek
6%
İdari Personel
7%
Ağustos 2014 verisi
19
aselsan
Ar-Ge ŞİRKETİ
ASELSAN , Türkiye’nin en yüksek Ar-Ge harcaması yapan firması olarak, Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin vergi
teşviklerinden tam olarak yararlanmaktadır.
ASELSAN 2023 yılına kadar kurumlar vergisi ödemeyecektir.
•
2.538 Ar-Ge Personeli (2.203 ARGE Mühendisi)
•
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri ile işbirliği
2013 ARGE Harcamaları
Milyon
USD
Kendi Kaynaklarımızdan Yapılan Ar-Ge Harcamaları
76
Dış Kaynaklarca Finanse Edilen Ar-Ge Harcamaları
307
Toplam Ar-Ge Harcamaları
383
Ağustos 2014 verisi
20
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
21
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
SATIŞLAR VE İHRACAT (30.06.2014)
Milyon $
1.141
1.200
1.000
911
900
808
800
683
600
400
539
518
518
358
152
200
12
23
68
67
52
209
87
49
0
2006
2007
2008
2009
Satışlar
22
2010
İhracat
2011
2012
2013
2014 1Y
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
23
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
BAKİYE SİPARİŞLER (30.06.2014)
ASELSAN bakiye siparişleri 4,0 Milyar USD seviyesindedir.
Yıllar Bazında Bakiye Siparişler (Milyar USD)
$4,0
$3,7
2010
24
2011
$3,7
$3,7
2012
2013
$4,0
2014 1Y
aselsan
BAKİYE SİPARİŞLER
Hedefimiz, bakiye sipariş seviyesinin toplam satışların en az üç katı olmasıdır.
BAKİYE SİPARİŞLER/SATIŞLAR
5,4
4,8
4,5
3,6
2010
25
2011
2012
2013
aselsan
BAKİYE SİPARİŞLERİN DAĞILIMI (30.06.2014)
Hedefimiz ihracatın payını arttırmaktır.
BAKİYE SİPARİŞLERİN DAĞILIMI (MÜŞTERİ)
Milli Savunma
Bakanlığı
6,1%
TUSAŞ
12,6%
HDW
Roketsan
İstanbul Denizcilik
RMK Marine
Otokar
Diğer
17,0%
Ortadoğu ve Türki
Cumhuriyetler
8,1%
Yurtdışı
9,9%
Avrupa
1,6%
Savunma Sanayi
Müsteşarlığı
54,4%
BAKİYE SİPARİŞLERİN DAĞILIMI
(PARA BİRİMİ)
EUR
24%
TL 17%
TOPLAM HARCAMALARIN
DAĞILIMI (PARA BİRİMİ)
Amerika
0,2%
TOPLAM HARCAMALARIN
KIRILIMI
EUR
20%
Ücret 25%
TL 40%
USD
59%
26
USD
40%
Malzeme
59%
Duran
Varlık 7%
İşletme
Giderleri
9%
aselsan
BAKİYE SİPARİŞLERDEKİ EN BÜYÜK 10 SÖZLEŞME (30.06.2014)
Kalan Bakiye Sipariş
(Milyon USD)
Genel Maksat Helikopteri
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
Atak Helikopteri
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
HEWS
TSK Uydu Mu.Sis.(TUMSİS) X-Bant
Yazılım Tabanlı Telsiz (Pakistan)
Yeni Tip Denizaltı
Yazılım Tabanlı Telsiz (Suudi Arabistan)
ÇAFRAD Faz-1 Sözleşmesi
491
379
349
302
275
164
124
108
80
79
Toplam
2.351
Bu 10 sözleşme toplam Bakiye Siparişlerin %60’ını oluşturmaktadır.
27
MUHTEMEL PROJELER
aselsan
• HAVASOJ (Stand-off Jammer)
• Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi
• ALTAY Seri Üretim
• Stratejik ve Hassas Tesislerin Güdümlü Silahlara
Karşı Korunması Projesi
28
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
29
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
MARJLAR
FAVÖK (%)
Brüt Kar (%)
24,9
24,2
2013 1Y
2014 1Y
18,6
18,8
2013 1Y
2014 1Y
Özsermaye Getirisi (ROE) (%)
Net Kar (%)
26,0
17,7
19,1
10,2
2013 1Y
30
2014 1Y
2013 1Y
2014 1Y
aselsan
BEKLENTİLER & YATIRIMLAR
ASELSAN’ın 2014 sonuçlarına ilişkin beklentileri:
• TL Satışlarda Büyüme : %15-17
• Yatırım Harcamaları : 175 Mio TL
• FAVÖK
: %18-20
YATIRIMLAR
$80M
$70M
2014
31
2015
$60M
$60M
2016
2017
RİSKLER
ASELSAN’ın kurumsal risk yönetimi politikası kapsamında önemli riskler belirlenmiştir.
• Satışlarda ağırlıklı olarak tek müşteriye bağımlılık
• Savunma harcamaları bütçelerinde kesinti yapılması
• Tedarikçi ve altyüklenici riskleri
• Teknolojik gelişmelere uyum
• Sabit fiyatlı ve zaman kısıtlı sözleşmeler
• Küresel ekonomide yavaşlama ve mali krizler
32
aselsan
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
33
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ AKTİVİTELERİ
•
•
34
Finansal şeffaflık:
•
Telekonferanslar ve yatırımcı toplantılarına başlandı (Aralık 2011).
•
İlk defa yatırımcılara yıl sonuna ilişkin beklentiler açıklandı (Mart 2012).
•
İlk analist toplantısı yapıldı (Nisan 2012).
•
İlk road show (non-deal) düzenlendi (Ekim 2012).
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum:
•
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçildi (Mart 2012).
•
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu yayınlandı (Aralık 2012).
aselsan
ASELSAN-BIST 100 KARŞILAŞTIRMASI (2011-2014)
aselsan
ASELSAN’ın piyasa değeri 29 Ağustos 2014 tarihinde 4.8 Milyar TL’ye ulaşmıştır.
350
300
250
200
150
100
50
0
BIST 100
ASELSAN
*31.12.2010=100
35
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
36
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
YETENEK YÖNETİMİ
• Üniversite – Sanayi İşbirliği
• Üniversiteler ile yürütülen projeler
• Lise ve üniversite öğrencileri için staj ve aday mühendislik
imkânları
• Çalışanlar için yüksek lisans ve doktora programı teşvikleri
• Doktora bursu
• Lokasyon ve Çalışanlara Sunulan Yan Haklar
• Tersine Beyin Göçü Projesi
37
aselsan
aselsan
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
38
Küresel Savunma Sektörü
ASELSAN Hakkında
Satışlar ve İhracat
Bakiye Siparişler
Marjlar & Oranlar
Yatırımcı İlişkileri
Yetenek Yönetimi
İletişim
aselsan
İLETİŞİM
İletişim Noktaları
Aykan ÜRETEN
Finansman Direktörü
[email protected]
Tel: +90 312 592 1270
Fax: +90 312 592 1249
Pınar ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
[email protected]
Tel: +90 312 592 1242
Fax: +90 312 591 1249
Başak YÜCEKAYALI
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
[email protected]
Tel: +90 312 592 1233
Fax: +90 312 591 1249
39
Adres
Web
ASELSAN A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cad. No:16
06370 Yenimahalle, Ankara
www.aselsan.com.tr
aselsan
EKLER
40
aselsan
KONSOLİDE UFRS BİLANÇO (MİLYON TL)
VARLIKLAR
41
30.06.2014
31.12.2013
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
2.215,6
67,6
2.049,6
103,7
100,5
753,2
145,2
611,1
3,6
47,7
750,0
285,1
207,9
32,8
48,7
645,8
277,4
184,9
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
2.005,2
45,1
1.958,4
12,7
36,3
166,8
26,4
312,3
0,3
795,0
397,2
321,9
236,8
5,8
0,2
742,0
372,8
274,4
212,9
4,7
TOPLAM VARLIKLAR
4.220,8
4.008,0
aselsan
KONSOLİDE UFRS BİLANÇO (MİLYON TL)
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
42
Çalısanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
30.06.2014
31.12.2013
997,6
211,7
36,0
936,2
157,2
22,8
27,7
413,7
18,9
16,3
377,2
19,2
18,0
0,7
14,0
132,2
0,4
0,03
0,4
11,3
214,0
0,5
33,1
88,6
2,6
25,4
89,0
2,9
1.436,7
193,7
1.459,2
173,2
6,5
12,2
0,03
2,2
1.122,0
0,03
1,9
1.162,0
109,6
2,7
107,0
2,9
aselsan
KONSOLİDE UFRS BİLANÇO (MİLYON TL)
KAYNAKLAR
30.06.2014
31.12.2013
ÖZKAYNAKLAR
1.786,5
1.612,5
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.785,5
1.612,0
500,0
500,0
98,6
98,6
(3,9)
(3,9)
177,5
177,5
73,7
69,7
Geçmiş Yıllar Karları
741,0
532,0
Net Dönem Karı
198,6
238,1
1,0
0,5
4.220,8
4.008,0
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
43
aselsan
KONSOLİDE UFRS GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
01.01.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
1.121,7
(850,5)
981,7
(737,1)
BRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
271,2
(56,6)
(19,5)
(31,5)
296,1
(286,4)
244,6
(53,1)
(18,1)
(31,0)
126,2
(194,4)
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
173,3
1,9
74,2
10,4
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
175,2
18,2
(18,0)
84,6
2,4
(13,0)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ
KAR
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Geliri / (Gideri)
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
175,4
23,6
(0,4)
24,0
74,0
26,0
(0,1)
26,1
199,0
100,0
0,4
198,6
0,02
100,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI
Dönem Karının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
44
aselsan
ORGANİZASYON ŞEMASI
Yönetim Kurulu
İDB
Genel Müdür
Haberleşme ve Bilgi
Teknolojileri Sektör
Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcılığı
45
Mali Yönetim
Genel Müdür Yardımcılığı
Destek Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcılığı
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Genel Müdür Yardımcılığı
İnsan Kaynakları Yönetimi
Genel Müdür Yardımcılığı
Strateji ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Mikroelektronik,Güdüm
Elektro-Optik Sektör
Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcılığı
Radar ve Elektronik Harp
Sistemleri Sektör
Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcılığı
Savunma Sistem
Teknolojileri Sektör
Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcılığı
Ulaşım, Güvenlik, Enerji
ve Otomasyon Sistemleri
Sektör Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcılığı
YASAL UYARI
aselsan
Bu sunumda yer alan bilgiler ASELSAN (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan görüşler
sunumun hazırlanması sırasında derlenen genel bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahminler yer almaktadır. İleride ortaya çıkacak
gerçekleşmeler, bu tahminlerde temel alınan varsayım ve faktörlerin değişmesine bağlı olarak farklılık
gösterebilecektir. Şirket, söz konusu varsayım ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni
zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.
Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir
hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Şirket bu doküman baz alınarak alınan yatırım
kararlarının sonuçlarından kendisi ya da herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi, yöneticisi veya çalışanının
sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder.
46
aselsan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 364 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content