close

Вход

Log in using OpenID

clıck here for more ınformatıon

embedDownload
AYDIN VE DENİZLİ İLLERİ KIL KEÇİSİ ISLAH PROJELERİ
Proje Adı
Alt Proje Adı
Alt Proje Lideri
Proje Süresi
Proje Bütçesi
Proje Ekibi
Proje Teknik
Elemanları
İlgili Birimler
Proje Koordinatörü
(Destekleyen Kuruluş)
: HALK ELİNDE ÜLKESEL HAYVAN ISLAHI PROJESİ
: AYDIN İLİ KIL KEÇİSİ ISLAH PROJESİ
DENİZLİ İLİ KIL KEÇİSİ ISLAH PROJESİ
: Doç. Dr. İbrahim CEMAL
: I.Dönem : 2006-2010
II.Dönem: 2011-2015
: 1.675.000 TL
Prof. Dr. Orhan KARACA
: Dr. Onur YILMAZ
Araş. Gör. Nezih ATA
: Vet.Hek. İlker İBİLEME
Zir.Müh. Sertan LİMANLAR
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
: ADÜ Çiftlik Hayvanları Islahı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Aydın İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği
Denizli İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
:
Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan Aydın ve Denizli illeri keçi yetiştiriciliği bakımından
önemli bir potansiyele sahiptir. Mevcut keçilerin neredeyse tamamı Kıl Keçilerinden
oluşmaktadır. Toplam keçi populasyonu Aydın ve Denizli’de sırasıyla 60000 ve 85000 baştan
oluşmaktadır. Irkın verim ve diğer özelliklerinin tanımlanması amacıyla bu yörede günümüze
kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi ıslah programları da devreye sokulmamıştır.
Bu çalışma, ırkın özelliklerinin yetiştirici koşullarında tanımlanması ve yetiştirici isteklerini
dikkate alan bir genetik ilerleme programının hayata geçirilmesi bakımından ilk çaba
olacaktır. Toplam 6300 başlık Kıl Keçisi populasyonunun ıslahı için iki tabakalı bir açık
çekirdek yetiştirme sistemi yapılandırılacaktır. Projede yer alan toplam 6300 başlık
populasyon içerisinden en iyi sürüler seçilerek yaklaşık 1000 başlık bir elit populasyon
oluşturulacaktır. Dolayısıyla, geriye kalan 5300 baş hayvanın bulunduğu sürüler taban
sürüleri oluşacaktır. Soy kütüğü (pedigri) veritabanı oluşturulabilmesi için elit sürülerde
kontrollü çiftleşme programları devreye sokulmaya çalışılacaktır.
Tüm sürülerde keçilerin üreme performansları ve oğlakların yaşama güçleri ve büyüme
özellikleri kayıt altına alınacaktır. Damızlık adayı oğlakların seçimi sütten kesimin hemen
öncesinde 5 aylık yaşta gerçekleştirilecektir. Erkek oğlakların en iyi %10’u ve dişi oğlakların
en iyi %25’i damızlık adayı olarak seçilecektir.
PROJENİN İLK 5 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER
Irkın performans
ve diğer
özelliklerinin
tanımlanması
Yetiştiricilere kayıt
tutma alışkanlığı
kazandırılması
Uygun bir
seleksiyon
programının hayata
geçirilmesi
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 859 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа