close

Enter

Log in using OpenID

Ayten DEREKAYA Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği

embedDownload
Ayten DEREKAYA
Kimyager Medeni hali: Evli ve bir çocuk Doğum tarihi :26.04.1965 Doğum yeri :Ankara
EĞitim Bilgileri: Lisans :Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Yabancı Dil Bilgisi İngilizce
Bilgisayar Bilgisi:Microsoft Office ( Word, Excel vs. ) programları Çalışma Alanları Ve
Deneyim: 1989-1997 ANKARA Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı
Gıda
analizleri ve atık su analizlerinde COD analizi 1997-2008 Refik Saydam Hıfzıssıha
Merkez Başkanlığı Zehir Araştırma Müdürlüğü Biyosidal Ürünler Projesi (AVUSTURYA)
İyi Laboratuvar Uygulamaları Projesi (SLOVAKYA) Biyosidal Ürünler ürün guruplarından
üçüncü ana gurup olan pestisitlerin dosya değerlendirilmesinde Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetlerinde kömisyon üyesi olarak kimyasal analiz dosya değerlendirilmesi
çalışmalarına katılım Halk Sağlığı Alanında kullanılan Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve
Esasları Mesul Müdür eğitimlerine katılım sağlanarak Pestisit Formülasyonları ile ilgili
sunum Biyosidal Ürünler Yönetmelik hazırlanması ve proje yürütülmesi, ilgili olarak
akreditasyon kapsamında laboratuvar alt yapısının oluşturulması ve projesinin yürütülmesi,
17025 akreditasyon kapsamında laboratuvar alt yapısının oluşturulması İyi Laboratuvar
uygulamalarında Pestisit
formülasyon laboratuvar sorumlusu olarak
laboratuvar
çalışmalarının iyi laboratuvar uygulamalarına yönelik düzenlenmesi Avrupa Kimyasalları
Risk Değerlendirilmesi Biyosidal Ürünlerde Dosya değerlendirmesine yönelik prosedür
uygulamalarıTS EN ISO/IEC 17025 ‘e ait Dökümantasyon ve Laboratuvar Kalite El kitabı
Hazırlama, TS EN ISO/IEC 17025:2005’e göre laboratuvarlarda iç denetçi , TS EN ISO/IEC
17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar.2008-2012 Refik
Saydam Hıfzıssıaha Merkez Başkanlığı/ Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü
HPLC cihaz validasyonu
laboaratuvar
istatistiği, metot
validasyonu GC-MS cihaz
validasyonu laboaratuvar istatistiği, metot validasyonu2012-2014 THSK/Tüketici Güvenliği
Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kimysal Analiz ve Stabilite Test lerinin Yürütülmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content