close

Вход

Log in using OpenID

acil durum

embedDownload
Sunum Başlıkları
SAĞLIK KURUMLARINDA
ACİL DURUMLARDA/
AFETLERDE UYGULAMAYA
GEÇİRİLECEK PLANLAR
TAHLİYE VE KURTARMA
Hedef
ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI
ÇALIŞANLARIN BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMESİ
ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR
ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE İLETİŞİM
İLGİLİ MEVZUAT
Acil Durum
BEKLENEN RİSK GERÇEKLEŞTİĞİNDE
SONUÇLARI ÇOK KÜÇÜK İSE “OLAY”
OLAYDAN DAHA BÜYÜK AMA YEREL
İMKÂNLAR İLE BAŞ EDİLEBİLİR BİR
SEVİYEDE İSE “ACİL DURUM”
YEREL İMKÂNLAR İLE
BAŞ EDİLEMEYECEK KADAR ÇOK BÜYÜK İSE
“AFET”
İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik
ACİL DURUM :
İŞYERİNİN TAMAMINDA VEYA BİR KISMINDA
MEYDANA GELEBİLECEK YANGIN, PATLAMA,
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERDEN
KAYNAKLANAN YAYILIM,
DOĞAL AFET GİBİ
ACİL MÜDAHALE, MÜCADELE, İLKYARDIM
VEYA TAHLİYE GEREKTİREN OLAYLAR
Acil Durum Sonucu Olası Etkiler
BİR ACİL DURUM PLANLANMAMIŞ OLAYDIR.
•
HERHANGİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA (SAĞKUR = Sağlık merkezleri, Tıp
Merkezleri, Dispanserler, Ayakta Tedavi Merkezleri, Verem Savaş Dispanseri,
Morglar ve Otopsi Merkezleri, Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan
kuruluşlar, Bakımevleri ve Huzurevleri, Tıbbi ve Biyomedikal Laboratuarlar,
Hayvan Hastaneleri,
Eczaneler vb.) ÇALISANLARIN, HASTALARIN, HASTA
YAKINLARININ, ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARININ VEYA YAKIN TESİS YADA YERLEŞİM
MERKEZLERİNDE BULUNANLARIN YARALANMASINA VEYA CAN KAYBINA NEDEN
OLABİLİR,
Acil Durum Sonucu Olası Etkiler
•
SAĞKUR’UN FONKSİYONEL FAALİYETLERİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN
DURDURABİLİR,
•
•
SAĞKUR YAPILARINA VEYA DOĞAL ÇEVREYE ZARAR VEREBİLİR,
SAĞKUR’UN FİNANSAL YAPISINI VE TOPLUMDAKİ İMAJINI TEHDİT EDEBİLİR
Acil Durum Sonucu Olası Etkiler
•
Sağlık hizmetlerinde afet nedeniyle oluşan fonksiyon kesintileri, halkın o
kuruma olan güveni üzerine kalıcı olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. ABD’de
gözlemlendiği üzere; hastalar afet sonrasını izleyen yıllarda, depremden zarar
gören hastaneler yerine, depremde hasar görmeyen ve hizmet veren tesislere
yönelmişlerdir.
Acil Durumlar
BİR ACİL DURUM PLANLANMAMIŞ OLAYDIR.
•
HERHANGİ
BİR
SAĞLIK
KURULUŞUNDA
(SAĞKUR)
ÇALISANLARIN,
HASTALARIN, HASTA YAKINLARININ, ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARININ VEYA YAKIN
TESİS YADA YERLEŞİM MERKEZLERİNDE BULUNANLARIN YARALANMASINA VEYA
CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR,
•
•
•
SAĞKUR’UN FONKSİYONEL FAALİYETLERİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN
DURDURABİLİR,
SAĞKUR YAPILARINA VEYA DOĞAL ÇEVREYE ZARAR VEREBİLİR,
SAĞKUR’UN FİNANSAL YAPISINI VE TOPLUMDAKİ İMAJINI TEHDİT EDEBİLİR
Acil Durumlar
Yangın, Deprem, Sel ya da Su Baskını, Heyelan
Yoğun Kar Yağışı
Toplu Gıda Zehirlenmesi
Fırtına
Kimyasal Madde Kazaları, Parlayıcı Ve Patlayıcı Madde Kazaları
Radyasyon Kazaları
Anarşik Olaylar, Sabotaj
İletişim Sistemini Çökmesi
Bilgisayar Sisteminin Çökmesi
Enerji Kesilmesi
İş Kazası
Salgın Hastalık
Trafik Kazası
Aşırı Sıcak Veya Soğuk
Seferberlik Hali
İkincil Etkiler
Deprem
Bina Hasarı
Yangın
Altyapı Hasarı
Yapısal Olmayan
Malzeme Hasarı
Yaralanma/Ölüm
İkincil Etkiler
YAPISAL OLMAYAN ELEMANLAR
YAKLAŞIK OLARAK BİR EVİN YA DA OFİSİN %60’INI OLUŞTURURKEN,
HASTANELERDE BU ORAN %85-%90’DIR. DOLAYISIYLA HASTANELER
İÇİN EKONOMİK KAYIP ÇOK DAHA YÜKSEKTİR.
SARSINTI SIRASINDA VE HEMEN SONRASINDA YÜKSEK ORANDA
YARALANMA GERÇEKLEŞLİR. MARMARA DEPREMİ’NDEN SONRA
YAPILAN BİR ARAŞYIRMADA YARALANMALARIN %50'SİNİN, ÖLÜMLERİN
İSE %3‘ÜNÜN YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARDAN KAYNAKLANDIĞI
BELİRLENMİŞTİR.
HASTANELER İÇİN BU ORANLAR, GEREK YAŞAM
DESTEK ÜNİTELERİNE, GEREKSE YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN KAYBI
VE KULLANIM DIŞI OLAN CİHAZ VE SİSTEMLERE GEREKSİNİMİ OLAN AFETZEDELERE
HİZMET VERİLEMEMESİ NEDENİYLE ÇOK DAHA YÜKSEKTİR
Afet Yönetimi
Afet Yönetimi
Acil Durum Planlaması
KAPASİTE ARTIRIMINA YANİ MÜDAHALEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA
ÖNCEDEN YAPILACAK
HAZIRLIKLAR
( RİSK DEĞERLENDİRMESİ, ACİL DURUM EKİPLERİNİN ÖNCEDEN
BELİRLENMESİ, ACİL DURUM EKİPMANININ ÖNCEDEN HAZIRLANMASI, ACİL
DURUM, UYARI, YANGINLA MÜCADELE VB. İŞARETLERİN KONULMASI/
EKİPMANLARININ HAZIRLANMASI, ACİL TAHLİYE ALANLARININ ÖNCEDEN
BELİRLENMESİ, TATBİKAT ÇALIŞMALARININ
YAPILMASI, YAPISAL/YAPISAL OLMAYAN TEDBİRLER VB. ÇALIŞMALAR)
ÇOK ÖNEMLİDİR.
Acil Durum Planlaması
DOĞRU ACİL DURUM PLANLAMASI BÜYÜK KAZA
ETKİLERİNİN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ
KONUSUNDA YARDIMCI OLACAKTIR.
AYNI ZAMANDA KAYNAKLARIN İYİ KULLANILMASINI
DA MÜMKÜN KILACAKTIR.
Acil Durum Planlaması
ACİL DURUM PLANLAMASININ AMACI ACİL
DURUMLARDA DOĞRU ETKİN BİR ACİL
MÜDAHALEYİ SAĞLAYACAK EKİPLERİN VE
HAREKET TARZININ PLANLANMASINI SAĞLAMAK
İÇİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIN
TANIMLANMASI VE SAĞKUR’DA BULUNAN
HERKESİN CAN VE MAL EMNİYETLERİNİN
SAĞLANMASIDIR.
Önleme / Zarar Azaltma
ACİL DURUM PLANLAMASININ AMACI ACİL
DURUMLARDA DOĞRU ETKİN BİR ACİL
MÜDAHALEYİ SAĞLAYACAK EKİPLERİN VE
HAREKET TARZININ PLANLANMASINI SAĞLAMAK
İÇİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIN
TANIMLANMASI VE SAĞKUR’DA BULUNAN
HERKESİN CAN VE MAL EMNİYETLERİNİN
SAĞLANMASIDIR.
Önleme / Zarar Azaltma
Zarar Azaltma, teknolojileri, hastaneleri, yangın
istasyonlarını ve diğer kritik servis tesislerini
güçlendirmek için kullanılmalıdır.
Böylece onlar, bir olayın meydana gelmesinden
sonra da operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir
şekilde eski işlevlerine dönebilir.
Bu da kurumların acil durum/afetlere karşı
geliştirdikleri direnç (kapasite) ile sağlanabilir.
Önleme / Zarar Azaltma
Ön Hazırlık
İlgili personelin eğitimi ve test edilebilen
senaryolar geliştirme ön hazırlık
safhasının bir faaliyetidir.
Senaryolarla ilgili acil durum ekipmanlarının
önceden hazırlanması da çok önemlidir.
Ön Hazırlık
Sağlık kuruluşlarında tatbikat hazırlama ve uygulama seminer ve çalıştayları
Hastane risk yönetimi, Hastane afet planlama takımı oluşturma
Sağlık kuruluşlarında yangın güvenliği ve yangından korunma
Krizlerde basın ve halkla ilişkilerin yönetimi
Sağlık kuruluşlarının pandemilere karşı hazırlanması
Sağlık kuruluşlarının kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı hazırlanması
Hastane güvenlik organizasyonu
Tatbikatlar dört düzeyde yapılmaktadır.
a) Birim içi yapılan belli bir yeteneğin test edilmesine yönelik tatbikatlar
b) Kurum olarak yapılan haberli ve habersiz tatbikatlar
c) Masabaşı tatbikatları
d) Diğer kurumlar veya kurumun diğer kuruluşları ile koordinasyon sağlanması gereken gerçek
ölçekteki tatbikatlar
Ön Hazırlık
Kocaeli Üniversitesi Masabaşı Tatbikatı
Ön Hazırlık
FEMA Toplum Tabanlı Masabaşı Tatbikatı
Ön Hazırlık
FEMA Toplum Tabanlı Masabaşı Tatbikatı
Ön Hazırlık
Tahliye Tatbikatları
Ön Hazırlık
Ön Hazırlık
Yapısal Olmayan Tehlike Kaynaklı Riskler
Ön Hazırlık
Ön Hazırlık
Yönetim kademesinden, taşeron işçilere kadar sağlık kuruluşunda
çalışan tüm personelin acil durumlara yönelik almış oldukları farklı
eğitim ve deneyimlerin, gerçeğe yakın bir ortam oluşturularak, bir
acil durum veya afetin simüle edilmesiyle koordineli ve etkin bir
müdahale amaçlanmalıdır.
Duruma Müdahale
Müdahale programları, acil durumlar veya felaketler
meydana geldiğinde, acil durumlarla mücadele etmekiçin
tasarlanırlar
acil durum planlarının
uygulanmaları, acil operasyon merkezlerinin aktif hale
getirilmesi, kaynakların mobilizasyonunu, ikaz ve
yönlendirmelerin yayınlanması, tıbbi ve sosyal hizmet
yardımlarının tedariği gibi tedbirleri içermektedir.
İyileştirme (Düzeltme ve Onarma)
İyileştirme programları, çevreyi ve toplumu
acil durum öncesi şartlarına yeniden
döndürmek için yapılandırmaya yardım
etmek için tasarlanırlar.
Fiziksel düzeltme ve yeniden inşa (Tesis,
altyapı vb), ekonomik etki çalışmaları,
danışmanlık, finansal destek programları,
geçici yerleşim, sağlık ve güvenlik bilgisi gibi
tedbirleri de içermektedir
Acil Durum Planlaması
AFET/ACİL DURUM GERÇEKLEŞTİKTEN
SONRA (HAZIRLIK YAPILMADAN) YAPILAN
MÜDAHALELER, SAĞ KUR DEVAMLILIĞI
(İŞSÜREKLİLİĞİ) KONUSUNDA NERDEYSE HİÇBİR FAYDA
SAĞLAMAMAKTADIR.
AFET / ACİL DURUMDAN
ÖNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR BU TÜR OLAYLARDAN
EN AZ ZARARLA ÇIKILMASINA YARDIMCI
OLACAKTIR.
Acil Durum Planlaması
ACİL DURUM PLANLARINDA ACİL DURUM TOPLANMA
ALANLARININ BELİRLENMESİ, ACİL DURUM TAHLİYE
İMKÂNLARININ PLANLANMASI, İŞLETMENİN KISA SÜREDE
ESKİ HÂLİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK YÖNTEM VE
UYGULAMALAR GİBİ KONULAR YER ALIR.
EĞİTİMLER, TATBİKATLAR, EKİPMANLARIN DENENMESİ VE
FAALİYETLERİN KOORDİNE EDİLMESİ DİĞER ÖNEMLİ
FONKSİYONLARDIR.
ACİL DURUM YÖNETİMİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN ÜST
(TEPE) YÖNETİMİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VARDIR.
Örnek Hastane Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
İBB Afet Planı
PDC Metro Manila Uygulaması
Akropol&Şişli Bld Uygulaması
Akropol&Şişli Bld Uygulaması
Kat Planı Çizim Yazılımları
Triyaj
Triyaj Sınıflandırması
Tahliye Triyajı
Triyaj
Tahliye
İÇ VEYA DIŞ ETKİLER NEDENİYLE
ÇALIŞAN, HASTA, HASTA
YAKINLARI İÇİN GÜVEN
VERMEYEN HASTANELERİN BİR
BÖLÜM VEYA
TAMAMININ BOŞALTILARAK
İNSANLARIN DAHA GÜVENLİ
BÖLGELERE NAKLEDİLMESİDİR
Tahliye
İnternal ve Eksternal Tahliye
Tahliye
Tahliye
Yatay Tahliye ve Dikey Tahliye
Aynı katta güvenli bir yer: Horizontal Tahliye
Aynı binanın başka bir katındaki güvenli bir yer: Vertikal Tahliye
Tahliyede Sorunlar
Tehlikenin doğası
Çalışan kaynaklı risk
Hasta kaynaklı riski
Ziyaretçi kaynaklı risk
Devam eden akut bakım için ihtiyaçlar
Tahliyenin yöntemi
Gereken malzemeler (acil müdahaleye yönelik)
Gereken malzemeler (Yapısal / Yapısal
Olmayan)
Sorunlar
Sorunlar
Alınan Dersler
Alınan Dersler
Tahliyede Kolaylaştırıcı Ekipman
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 142 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа