close

Enter

Log in using OpenID

bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü orman mühendisliği

embedDownload
BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BUZEM UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ORM712 GENEL PLANLAMA DERSİ
ARA SINAVI (2013-2014 Bahar)
BUZEM Uzaktan Eğitim Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Programı kapsamında
tarafımdan verilen ORM712 Genel Planlama dersinin 12.04.2014 tarihinde yapılacak olan
Ara Sınavı öğrencilerin Ödev hazırlaması şeklinde gerçekleştirilecektir.
Buna göre ORM712 Genel Planlama dersine kayıtlı öğrencilerin, ders kapsamında
anlattığım Yatırım Projelerini Ticari Kârlılık açısından değerlendirmede kullanılan Net
Bugünkü Değer (NBD) ve İç Kârlılık Oranı (İKO) Kriterlerinin ormancılık
araştırmalarında, uygulamaya yönelik planlı ve projeli çalışmalarda kullanımına ilişkin birer
adet örnek çalışmayı (bilimsel yayın, plan, program, proje vb. olabilir) bulup, incelemeleri ve
aşağıdaki kurallara göre Ödev hazırlamaları gerekmektedir.
Ödev Hazırlamada Uyulacak Kurallar:
1. Bulunan her bir çalışma için ayrı ödev hazırlanacaktır. Yani öğrenci bir adet NBD ve
bir adet İKO hakkında olmak üzere toplam 2 ayrı ödev hazırlayıp sunacaktır.
2. Ödevlerde, örnek çalışmaların kısaca tanıtımı (yayının veya çalışmanın adı, nosu,
yazarı, kurumu, yılı, amacı ve kapsamı, yapılan işler ve işlemler vb. bilgiler) yapılacaktır.
3. Ödevlerde, örnek çalışmalarda NBD’nin ve İKO’nun hangi amaçla ve nasıl
uygulandığı, hesaplamaların nasıl yapıldığı, hangi verilerin, formüllerin veya programların
kullanıldığı, hangi sonuçlara veya kararlara ulaşıldığı vb. konular ayrıntılı olarak maddeler
halinde açıklanacaktır. Ayrıca öğrenci NBD ve İKO’nun amaca uygun kullanılıp
kullanılmadığını değerlendirecektir.
4. Ödev yazımı için herhangi bir format verilmemekle beraber, konunun anlaşılır bir
şekilde yazılmasına, cümle kuruluşlarının düzgün olmasına ve gramer hatalarının olmamasına
özen gösterilmelidir. Eğer ödevde Şekil ve Tablo kullanılacaksa, bunlara mutlaka numara
verilmeli ve isim yazılmalıdır.
5. Her bir ödev için sayfa sınırı olmamakla birlikte, ortalama 3-5 sayfalık bir ödevin
yeterli olacağı düşünülmektedir.
6. Ödevler en geç 30.04.2014 tarihine kadar isdasdemir@hotmail.com adresine email ile
gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilecek ödevler dikkate alınmayacaktır.
7. Ödevlerin en ilk sayfasına veya son sayfasına ödevin hangi ders kapsamında
hazırlandığı, ödevi hazırlayanın adı ve soyadı, öğrenci numarası ve tarih yazılacaktır.
8. Ödevler Word Dosyasında hazırlanacak. Times New Roman 12 punto yazı karakteri
kullanılacak, sayfaların kenar boşlukları 2,5 cm olacaktır. Paragraflar 1 cm içeriden
başlayacak ve paragraf aralarında 1 satır boşluk olacaktır. Ödevde kullanılacak ana ve ara
başlıklar koyu renkli (bold) yazılacaktır.
9. Ödevlerin niteliğine ve kalitesine göre öğrencinin Ara Sınav notu verilecektir.
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Ders Sorumlusu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content