close

Enter

Log in using OpenID

Ambalajlı Suların Denetimi - Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

embedDownload
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
Mustafa ÖZDEMİR
Çevre Sağlığı Teknisyeni
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
İnceleme Kurulu
Oluştur/mahallinde
Valiliğe/Halk Sağlığı
Müdürlüğüne Başvuru
İşletmeci iki takım
dosya hazırla
Kaynak ve içme suyu
Tesis İzni
İncele/Numune al
Kurul Raporu hazırla
Analiz yaptır/Uygun
Uygun değil/
Analiz tekrarı
Uygun
Tesis izni ver
İşletmeci;
tesisi inşa et
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kaynak ve içme suyu
Dolum İzni
RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
Valiliğe/Halk Sağlığı
Müdürlüğüne Başvuru
İnceleme Kurulu Oluştur
İşletmeci iki takım
Mahallinde İncele
dosya hazırla
İmlahaneden Numune al
Analiz yaptır;
Kurul Raporu hazırla
Uygun
Uygun değil;
Analiz tekrarı
Uygun
Dolum izni ver
İşletmeci;
Tesisi faaliyete geçir
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
Valiliğe/Halk Sağlığı
Doğal Mineralli Su
Tesis İzni
Müdürlüğüne Başvuru
İnceleme Kurulu Oluştur
Mahallinde İncele
THSK tarafından
İşletmeci iki takım
İmlahane Numune al
onaylanması
dosya hazırla
Analiz yaptır/Uygun
Uygun değil/Analiz tekrarı
Suyun onaylanması
Uygun
Kurul Raporu hazırla
Tesis izni ver
İşletmeci tesisi
faaliyete geçir
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
Valiliğe/Halk Sağlığı
Doğal Mineralli Su
Dolum İzni
Müdürlüğüne Başvuru
İnceleme Kurulu Oluştur
Mahallinde İncele
İşletmeci iki takım
İmlahane Numune al
dosya hazırla
Kurul Raporu hazırla
Analiz yaptır/Uygun
Uygun değil/Analiz tekrarı
Uygun
Dolum İzni ver
İşletmeci tesisi
faaliyete geçir
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
AMBALAJLI SU DENETİMİNDE MEVZUAT
1- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
2- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
3- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
4- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
5-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
AMBALAJLI SULARDA DENETİM
Kaynak
Depo
İmlahene
Analizler
Sosyal Tesisler
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
KAYNAK
1- Kaynak koruma alanı var mı?
2- Kaptaj adeti ve toplam debisi ruhsat bilgilerine uygun
mu?
3- Manevra odasında su kaynağını tamamen ortaya
çıkaracak şekilde tahliyesi numune alınması, debisinin
ölçülmesi ve manevra odasına dökülecek suların
boşaltılması için gerekli tertibat yer alır.
5-Havalandırma bacalarından ve tahliye uçlarına haşere ve
kemirgen girişini önlemek için uygun tertibat var mi?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
DEPO
1- Depoda havalandırma bacası var mı?
2-Depoda numune alma musluğu var mı?
3- Depoya giren su için debi ölçme düzeneği mevcut mu?
4- Su ile temas eden yüzeyler suyun fiziksel ve kimyasal
özelliğini bozmayacak nitelikte mi?
5- Su deposunda sabit merdiven bulunmayacak buna uyuluyor
mu?
6- Havalandırma bacalarında böcek ve kemirici girmeyecek
şekilde tertibat var mı?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İMLAHANE
1-Taban ve duvarları kolay temizlenebilir ve suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış mı?
2-Pencere ve benzeri yerlerde haşerelere karşı izalasyon mevcut mu ?
3-Geri dönüşümlü ambalajlar 55-70 C sıcaklıkta ve uygun temizlik maddesi ile yıkanıyor mu?
Bu sıcaklık yıkama yapıldığı sürece otomatik olarak kayıt edilir ve denetimlerde ibraz edilebiliyor mu?
4-Kullanılan kap ve kapaklar izinli mi?
5-İmlahane içinde genel hijyen kurallarına uyuluyor mu?
6-İmlahane de çalışan personelin sağlık taramaları ve portör muayeneleri düzenli yapılmış mı?
7-Ruhsatlı imla şekli dışında üretim yapılmayacak buna uyuluyor mu?
8-Suyun kendisine ait shring takılıyor mu? (PC.Damacana için)
9-İzinli ambalajlar dışında başka bir firma adına veya farklı isim ile dolum yapılmayacak. Buna
uyuluyor mu?
10-Üretim sonrası suyun etiket bilgileri mevzuata ve Müdürlükten onaylı etiket örneğine uygun mu?
11-Ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemi kullanılıyor mu?
12-Suya herhangi bir filtrasyon uygulanıyor mu?
13-İhracat amaçlı 2. isimle dolum veya ikram amaçlı dolum yapılıyor mu ?
14-Doğal mineralli sularda karbondioksit ilavesi yapılıyor mu ?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ANALİZLER
1- Yönetmelik gereği yapılması gereken analizler raporları mevcut mu?
a. Denetim İzlemesi düzenli yapılmış mı?
b. Kontrol İzlemesi düzenli yapılmış mı?
c. Günlük yapılması gereken analizler düzenli yapılmış mı?
2- Yaptırılan analizler Bakanlığın yetki verdiği laboratuvarlarda mı yaptırılmış?
3- Analiz sonuçları yönetmeliğe uygun mu?
4- Analiz sonuçları ruhsat değerleri ile tutarlı ve uyumlu mu?
5- Günlük yapılması gereken analizler için laboratuvar ve donanımı var mı?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SOSYAL TESİSLER
1- Tesislerde personel için yemekhane, soyunma,
giyinme, dinlenme yeri, duş, tuvalet ve lavabo var mı?
2- Genel hijyen kurallarına uyulmuş mu?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GENEL DURUM
1- Ruhsat verildiği sıradaki şartları koruyor mu?
2- İşletmede izin alınmadan değişiklik yapılmamalıdır.
Bu kurala uyulmuş mu?
3- Müdürlükçe onaylanmış denetim defteri var mı?
4- Müdürlükçe onaylanmış analiz defteri var mı?
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
DENETİM SONUCUNDA
UYGUNSUZLUKLARDA YAPTIRIM
Tespit edilen eksiklikler (en fazla 15 gün süre)
Tespit edilen aykırılıklar (üretimi durdurma, idari para cezası)
Kaçak kaynak (ruhsat iptali)
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2014 YILINDA KURUMUMUZCA YAPILAN DENETİMLERDE;
KAYNAKLARDA:
Koruma alanı olmadığı,
Numune alma musluklarının bulunmadığı,
Havalandırma bacalarının yetersiz olduğu,
Kaptajın kaynak üzerine yapılmadığı ve kaynama noktasının görülemediği gibi
uygunsuzluklar tespit edilmiştir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
DEPOLARDA;
Numune alma musluklarının bulunmadığı,
Havalandırma bacalarının yetersiz olduğu,
Debi ölçüm düzeneğinin bulunmadığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İMLAHANELERDE
İmlahane kapılarının uygunsuz şekilde dışarıya açılması,
Damacana yıkama sıcaklığı kurallarına uyulmamaması (55-70°C),
Uygunsuz zemin yapısının olması,
Havalandırmanın yetersiz olduğu ve haşeratlara karşı önlemsiz olduğu,
Laboratuarların yetersiz donanımda oldukları,
Günlük yapılması gereken analizlerin yapılmadığı,
Mesul müdür ile laboratuvar sorumlusunun aynı kişi olduğu,
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Genel olarak tesislerde;
Ruhsat uyumlaştırma işlemlerinin yapılmadığı,
Genel hijyen kurallarına uyulmadığı ve çalışan personelin hijyen eğitimi
almadığı,
Sosyal tesislerin yetersiz olduğu,
TEŞEKKÜR EDERİM
İLETİŞİM:
Tel:
0312 565 35 55
E-Mail:
[email protected]
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content