close

Enter

Log in using OpenID

8. Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

embedDownload
8. Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (2010 IPA1.Bileşen)
Sorumlu Kurum/Birim:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Faydalanıcıları:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Süresi:
2013-2015
Projenin Bütçesi:
5.900.000 Avro (Ulusal Katkı Payı 530.000 Avro)
Projenin Amacı:
Aynı suçu farklı motivasyonlar ile işlemiş
hükümlü-tutukluların farklı suç örüntülerine ilişkin değişkenlerin belirlenmesi ve suç
davranışlarına göre sınıflandırmalar yapılarak infaz ve rehabilitasyon süreçlerinin birey
odaklı hale getirilmesi, ceza infaz kurumu hizmetlerine yönelik işletim standartlarının
belirlenmesi, hassas gruplarla çalışan personele yönelik eğitim müfredatının özelleştirilmesi
ve 30 kurumda akıllı sınıfların oluşturulması yoluyla uzaktan eğitim sisteminin kurulması.
Projenin Faaliyetleri:
A. Teknik destek bileşeni kapsamında:
1. Türk uzmanlarla birlikte yabancı uzmanlar tarafından 20.000 mahkum üzerinde suçlu
davranış ve motivasyonlarını sınıflandırma amaçlı bir çalışma yapılması, bu çalışma ile
suçların alt türlerinin belirlenerek ceza infaz kurumları suç sınıflandırılmasında kullanılacak
bir motivasyon değerlendirme envanterinin geliştirilmesi ve 500 adet el kitabının ceza infaz
kurumlarına dağıtılması.
2. Yapılan suç sınıflandırması sonucunda farklı suç gruplarından hükümlü ve tutuklulara
yönelik etkili ve kapsamlı bir risk değerlendirme aracının oluşturulması ve birey odaklı
müdahale programlarının geliştirilmesi.
B. Eşleştirme bileşeni kapsamında:
1. Personel memnuniyet anketinin geliştirilmesi.
2. Ceza infaz kurumları personelinin iş tanımları ve meslek standartlarının geliştirilmesi.
3. Uzaktan eğitim sistemi standartları ve çerçevesinin geliştirilmesi.
4. Temel eğitim modüllerinin uzaktan eğitim modüllerine dönüştürülmesi.
5. Uzaktan eğitim sistemi materyallerinin geliştirilmesi.
6. Hassas gruplar (kadın, çocuk, yabancı, engelli, yaşlı, hasta, terör suçu işlemiş, ölümcül
hasta, akıl sağlığı bozuk ve cinsel suçlu) ile çalışan personele yönelik eğitim müfredatı
geliştirilmesi ve uzaktan eğitim modülünün oluşturulması.
7. Uzaktan eğitim sisteminin kurulması.
C. Tedarik bileşeni kapsamında:
1. Genel Müdürlükte bir Uzaktan Eğitim Merkezinin kurulması.
2. Kurulan bu Uzaktan Eğitim Merkezine bağlı olarak 30 ceza infaz kurumunda uzaktan
eğitim sınıflarının oluşturulması.
3. Eşleştirme bileşeni kapsamında geliştirilen eğitim modülleri doğrultusunda simulasyon ve
üç-boyutlu animasyonların oluşturulması ve oluşturulan bu eğitim materyallerinin uygulanması.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content