close

Enter

Log in using OpenID

Cumartesi- Pazar 09:00-19:00 *1. Günden sonraki eğitim ağırlıklı ol

embedDownload
SERTİFİKA TASLAK PROGRAMI
Günlük Program Saatleri: Cumartesi- Pazar 09:00-19:00
*1. Günden sonraki eğitim ağırlıklı olarak grup çalışmalarını ve uygulama
faaliyetlerini içermektedir.
1. GÜN
BAŞLARKEN

Genel Giriş, katılımcıların birbirleri ile
tanışması

Eğitim programı ve metodoloji hakkında
genel bilgi
AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

-Kısa Tarihçe

-AB Kurumları

-Türkiye’nin Adaylık Süreci ve bu
süreçteki önemli aşamalar
AVRUPA BİRLİĞİ MALİ DESTEKLERİ

-Destek Türleri: Kredi- Hibe

-Yatırım Kredileri

-Hibe Destekleri
-Türkiye’nin Hibe Destekleri açısından yeri (MEDA, Katılım Öncesi Mali
Yardımlar, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- IPA)
-Hibe Desteklerinin Kapsamı
-Faydalanıcılar
-Hibelerin Kurgulanması, Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
Süreçleri
ULUSAL MALİ DESTEKLER

-Destek Türleri: Kredi – Hibe

-Yatırım Kredileri

-Hibe Destekleri
-TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri
-Kalkınma Ajansları Destekleri
-Hibelerin Kurgulanması, Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
Süreçleri
ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
2.GÜN
HİBE DESTEKLERİ

-Hibe Nedir?

-Hibe Desteğinin Özellikleri Nelerdir?

-Hibe Desteğinde dikkat edilmesi gereken
noktalar
PROJE TANIMI

-Proje Nedir?

-Projelerin Özellikleri
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
A

-Tanım

-Proje Fikrinin Belirlenmesi

-Proje Fikrinin Analizi
-Sorun Analizi
-Hedef Analizi
-Strateji Analizi
-Paydaş Analizi
-Proje Genel Hedefinin Belirlenmesi
-Proje Amacının Belirlenmesi ve SMART Analizi
-Grup Çalışması
B

Projenin Faaliyet Planı ve Görev
Dağılımının Kurgulanması (Gantt Şeması)
Grup Çalışması
3.GÜN
C

-Mantıksal Çerçeve Tanımı ve Önemi

-Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Kurgulanması
-Faaliyetler, Sonuçları ve Risk Analizi
-Başarı Ölçütleri ve Doğrulama Kaynakları
-Grup Çalışması
4.GÜN
E

Proje Bütçesinin Kurgulanması
-Bütçe Formatının İncelenmesi
-Bütçe Kalemleri/Alt Kalemlerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi
gereken noktalar
-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
-Grup Çalışması
PROJELERİN DEĞERLENDİRİLME VE UYGULAMA SÜREÇLERİ

-Başvurusu Yapılan Projelerin
Değerlendirilme Aşamaları

-Projelerin Başarısız olma nedenleri

-Kabul edilen Projelerin Uygulanmasında
dikkat edilecek noktalar

-Uygulama Sürecinde karşılaşılabilecek
güçlükler

-Başarılı Proje Örnekleri
BİTİRİRKEN

-Genel Değerlendirme

-Katılımcı Anketi

-Sertifika Töreni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content