close

Enter

Log in using OpenID

broşür son

embedDownload
· Birçok ülkede sebze ve meyve yeterli miktarda bulunmamaktadır,
bulunan miktarın kişi başı günlük olarak önerilen
(600 gramdan daha fazla) miktarı karşılaması zordur.
· Bebeğini ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleyen anne %40' dan
daha azdır.
Sağlıksız Beslenmeye Doğru Yönlendiren Nedir?
Gıdanın işlenmesi ve dağıtımı sürecindeki ve yeme
alışkanlıklarımızdaki değişiklikler çok büyük etkiye sahiptir.
·
·
·
·
Küresel olarak etten, şekerden sıvı yağlardan ve katı yağlardan
sağlanan enerji ve besin ögeleri artarken ve nispeten daha uygun
hale gelirken, diyetin önemli bir kısmını oluşturması gereken
tam tahıllar, bakliyat ve kök sebzeler diyette azalmıştır.
Bu
değişikliğe birçok neden yol açmakla beraber, ticaret ve tarım
politikaları esas faktördür.
Modern proses, dağıtım ve perakende; yüksek oranda işlem
görmüş kolaylık sağlayan gıda anlamına gelmektedir, genellikle
bu gıdalar yüksek oranda doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuz
içermektedir ve birçok ülkede mevcut ve uygun fiyatlıdır. Birçok
durumda tüketiciler sağlıklı seçimleri belirlemek için mücadele
etmektedir.
Televizyonlarda, reklam panolarında, sosyal medyada gıdaların
pazarlanması ve teşviki; genellikle yüksek oranda yağ, trans yağ,
şeker ve tuz içeren gıdalara doğru eğilim göstermekte ve sıklıkla
çocukları hedeflemektedir.
Porsiyon ölçülerinde, ev dışında yemek yemede, yanına alınan
gıdalar, atıştırmalıklarda ve su yerine şekerli içeceklerin
tüketiminin tercih edilmesindeki artış ile gıda tüketme şekli
değiştirmiştir.
Gıda ve Beslenme Politikaları için Önemli
Dönüm Noktaları
1 Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık için
DSÖ Küresel Stratejileri(2004)
2 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi
ve Kontrolü Birleşmiş Milletler Politik
Deklerasyonu (2011)
3 Gebe, Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi
için Küresel Hedefler(2012)
4. Sağlık 2020 Çerçevesinde Beslenme ve
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Viyana
Deklerasyonu (2013)
5 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi
ve Kontrolü için Küresel Aksiyon Planı,
2013-2020 (2013)
6 2025 için Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Küresel Gönüllü Hedefleri (2013)
Yararlı linkler:
Draft European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020-http://www.euro.who.int/food-and-nutrition-action-plan
WHO/Europe website on nutrition- http://euro.who.int/nutrition
WHO/Europe country profiles on nutrition,physical activity and obesity
http://www.euro.who.int/country -profiles-on-nutrition,-physical-activity-and-obesity
Nutritioni, obesity and physical activity (NOPA) database-http://data.euro.who.int/nopa/
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Gıda ve Beslenme Bilgi Notu
AVRUPA ÜLKELERİNİN SAĞLIĞINI
ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖR :
SAĞLIKSIZ BESLENME
Doymuş yağların, trans yağ asitlerinin, şeker ve tuzun aşırı tüketimi;
aşırı kiloluluk, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve birkaç
tür kanser görülme riskini arttırmaktadır.Bu koşulla.
Avrupa Bölgesindeki hastalıkların ve engelli olam durumunun esas
nedenini oluşturmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü' nün altı bölgesininin
içinde Avrupa Bölgesi, bulaşıcı olmayan hastalıklardan en ciddi
şekilde etkilenen bölgedir. 4 esas bulaşıcı olmayan hastalığın
Avrupa Bölgesindeki durumu: kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları ölümlerin ve
engelliğin %77' sinden,erken ölümlerin neredeyse % 86' sından
sorumludur.
·
·
·
·
Avrupa Bölgesinde Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Neden Bu Kadar Yaygındır?
Bilimselbilgi elde edilebilen AvrupaülkelerindeDünya Sağlık
Örgütü önerilerine göre(günde5 gramdandaha az) aşırı tuz
tüketilmektedir.Birçok ülkede bu değer iki katına ulaşmaktadır.
Sadece beş ülke kişi başı olarak önerilen sınırlariçindedoymuş
yağ tüketildiğini rapor etmiştir.
Soda ve diğer şekerli içeceklerin çocuk ve adölesanlar arasında
tüketimi çok fazladır ve bir çok ülkede gençleriçin serbest şekerin
en büyük tek kaynağıdır. 330 ml olarak sunulan bir çok sodanın
20-30 gr kadar şeker içerdiği tespit edilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütününson dönemdekiönerisi, eklenenşekerin
toplamenerjinin%10 undan daha fazlasınakatkı sağlamamasıdır
fakat konuyla ilgili hazırlanan son taslak rehberde bu değer daha
da düşürülmüş ve toplam enerjinin%5' inin altında olması
önerilmiştir.Ancak bir çok çocuk bir porsiyon soda ile (330ml)
nerdeyse bu değerin yarısından fazlasını almaktadır.
Bazı ülkeler de trans yağ asitlerinin kullanımıazalırken, birçok
ülkede konuylailgili herhangi bir politika ya da yasaklama
bulunmamaktadır. Bazı gıda kategorilerinde,fırın ürünleri,
margarinlerbüyükmiktarda trans yağ asiti içermek te ve toplumun
bazı kesimleri özellikleekonomikzorluklara sahip toplumlarda çok
fazla tüketilebilmektedir.
Aşırı Kiloluluk ve Obezite Oranları Bölgedeki
Birçok Ülkede Çok Yüksektir:
·Bölgedeki 53 ülkenin 46' sında yetişkinlerin %50' sinden fazlası
aşırı kilolu ve obezdir.
· 6-9 yaşındaki ortalama her üç çocuktan birisi aşırı kilolu
veya obezdir.
·Bölgedeki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda aşırı kiloluluk ve
obezite özellikle toplumun fakir ve riskli gruplarında daha fazla
yaygındır.
Politika Yapcılar Neler Yapabilir?
Sağlıklı Gıda ve İçecek Çevresi Oluşturmak
· çocuklara yönelik gıda ve alkol
içermeyen içeceklerin pazarlanmasının
kısıtlanması
· kolay anlaşılır ön yüz etiketlemenin
teşviki
· tuz, doymuş yağ ve şeker azaltılması ile
gıdalardaki besinsel içeriğin geliştirilmesi
· tüm besinlerde ve süreçlerde trans yağ
kullanımının yasaklanması
Yaşam Boyu Sağlıklı Beslenmeyi
Teşvik Etmek
· ilk 6 ay sadece anne sütünün teşviki,
korunması ve desteklenmesi
· saağlıklı okul öğünleri ve meyve
şemasının bir standart olarak başlanması
Sağlıklı Beslenmenin Sağlık Sistemince
Güçlendirilmesi
· Beslenme danışmanlığı ve obezite
yönetimi sağlık sistemi kapsamında ücretsiz
olarak yer almalıdır.
İlgili Sektörlerin Katılımının Sağlanması
· Sağlık sektörü dışındaki devlet kurumlarınca
sağlıklı besinlere ulaşılabilirliğin ve elde
edilebilirliğin sağlanması ve katılım
hedeflerinin ve aktivitelerin belirlenmesi
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde;
%50' den
daha fazla kişi aşırı
kilolu veya obezdir.
%20' den
daha fazla kişi
obezdir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content