close

Вход

Log in using OpenID

Asıl başlık stili için tıklatın - Ulusal Metroloji Enstitüsü

embedDownload
Asıl başlık stili için tıklatın
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Dr. Erkan DANACI
Kurumsal Gelişim Birimleri Sorumlusu
2014
Asıl başlık stili için tıklatın
İçerik
• Avrupa Metroloji Araştırma Programları
• EMRP
• EMPIR
2
Asıl başlık
stili için
tıklatın Programları
Avrupa
Metroloji
Araştırma
• Phase 1 is supported by the European
Commission through ERA-NET Plus.
• Phase 2 is supported by the European
Commission through Article 169 of the
European Treaty (EMRP)
• Phase 3 is proposed as EMPIR.
3
Asıl başlık
stili için
tıklatın Programları
Avrupa
Metroloji
Araştırma
4
Asıl
başlık
stili için tıklatın
EMRP
Nedir?
• European Metrology Research Program
• Avrupa’daki Metroloji Birliğinin yüksek
kaliteli Ar-Ge işbirliği için tasarlanmış
uzun dönemli Metroloji Araştırma
programıdır
• AB Anlaşmasının Madde 185’ine uygun
olarak gerçekleştirilir
5
Asıl
başlık
stili için tıklatın
EMRP
Amaçları
Ulusal Metroloji Enstitülerinin (UME) araştırma
projelerinin desteklenmesi
Avrupa Çapında UME’lerin Araştırma programlarının
entegrasyonu
UME’lerin yaptığı işlerde duplikasyonun önlenmesi
Ar-Ge Kaynaklarının verimli kullanılması
Metrolojide tek başına çözülemeyen sorunların UME’lerin
işbirliği ile çözülmesi
Metrolojide Ar-Ge bütçeleri yüksek olan ülkelerle rekabet
edebilirlik
6
Asıl
başlık
stili için tıklatın
EMRP
Nedir?
• Program Yürütücüsü : EURAMET
• Program Süresi: 2007-2014
• Programda Açılan Çağrılar ve Konuları:
• EMRP Call 2007
– SI and Fundamental, Health, Length, Electricity and Magnetism
• EMRP Call 2009
– Energy
• EMRP Call 2010
– Industry & Environment
• EMRP Call 2011
– Health, SI Broader Scope & New Technologies
• EMRP Call 2012
– Industry, SI Broader Scope & Open Excellence
• EMRP Call 2013
– Energy & Environment
• OPEN CALL Early-Stage Researcher Mobility Grants
• Program Bütçesi: 400 M €
7
Asıl başlık
stili içinÜlkeler
tıklatın
EMRP
Katılımcı
8
Asıl başlık
stiliKuralları
için tıklatın
EMRP
Genel
Kimler
Fonlanıyor
Fonlama
Mekanizması
EURAMET Üyesi
UME’ler ve Atanmış
Enstitüler
Proje Bütçelerinin
yaklaşık %50’si AB
Komisyonundan
fonlanır
Üniversiteler özel
kuruluşlar projeler
katılabilir ancak AB
komisyonu fonları
alamaz
Proje Bütçelerinin
kalan %50’si projeye
katılımcılar tarafından
(Ayni katkı) fonlanır
Mali Kurallar genel 7.
ÇP ile aynıdır
9
Asıl başlıkTÜBİTAK
stili için tıklatın
EMRP’de
UME
EMRP (3 er yıllık, 24 + 9 adet Proje)
• Call 2009 (4 adet, 0.22 M €)
• Call 2010 (6 adet, 0.51 M €)
• Call 2011 (9 adet, 0.83 M €)
• Call 2012 (9 adet, 2.04 M €)
• Call 2013 (9 adet, 1.34 M €)
Asıl başlıkTÜBİTAK
stili için tıklatın
EMRP’de
UME
Asıl başlıkTÜBİTAK
stili için tıklatın
EMRP’de
UME
Asıl başlık stili için tıklatın
EMPIR
European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR)
•
•
•
•
•
EMRP’nin başarısı dolayısıyla EMPR’nin devamı bir programıdır
AB Anlaşmasının Madde 185’ine uygun olarak gerçekleştirilir
EURAMET Üyesi Enstitüler, Üniversiteler, UME olmayan
Enstitüler, Özel firmalar katılabilecek.
EURAMET Üyeleri ve AB Komisyonu eşit fonlama yapacak
Temel Bilimsel
Program 4 ayrı Modül (Alt Program) içinde
Metroloji
Modul 1 Bilim
gerçekleştirilecek
•
Süresi : 10 yıl
•
•
Çağrılar: 2014 ve 2020 arası
Program üniversiteler ile özel sanayi
kuruluşlarının fonlanmasını
mümkün kılacak
•
Bütçesi : Yaklaşık 500 M€
Büyük Çözümler
(Enerji, Çevre ve
Sağlık)
Endüstri Odaklı
Ortak Araştırma
EMPIR
Modul 2 Inovasyon
Teknoloji Transfer
Projeleri
Modul 3
Standardizasyon
Yenilikçi Fikirlerin
Piyasaya Aktarılması
için Destek
Ölçüm Kabiliyetleri
Geliştirmek için ArGe (HI-CB)
Modul 4 Kapasite
Geliştirme
Kapasite Geliştirme
Projeleri (RPOT)
13
Asıl başlık stili için tıklatın
EMPIR
European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR)
Temel Bilimsel Metroloji
Modul 1
Bilim
Büyük Çözümler (Enerji, Çevre
ve Sağlık)
Endüstri Odaklı Ortak
Araştırma
EMPIR
Modul 2
Inovasyon
Teknoloji Transfer Projeleri
Modul 3
Standardizasyon
Yenilikçi Fikirlerin Piyasaya
Aktarılması için Destek
Modul 4
Kapasite
Geliştirme
Ölçüm Kabiliyetleri Geliştirmek
için Ar-Ge (HI-CB)
Kapasite Geliştirme Projeleri
(RPOT)
14
Asıl başlık
stili için tıklatın
EMPIR
İlk Çağrı
•
•
•
2014-02-03, 07:44
Topic areas are Metrology for Industry and Research Potential
EURAMET announces the launch of the 2014 call for the following topic areas within the
European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)
– Metrology for Industry
– Research Potential
•
EMPIR is currently a proposal of the European Commission being considered by the
European Parliament and Council.
•
The Call is a two-stage process for joint research projects.
–
–
–
Stage 1 of the Call for Metrology for Industry is for potential research topics and is open to any
interested party, and opens 03 February 2014. Deadline 18 March 2014, 23:59 CET.
Stage 1 of the Call for Research Potential is for potential research topics aimed at a balanced
and integrated metrology system in the participating states, enabling them to develop their
scientific and technical capabilities in metrology. It is open to any interested party, and opens 10
February 2014. Deadline 25 March 2014, 23:59 CET.
Stage 2 of the Call is for joint research projects and is subject to eligibility criteria, and opens on
24 June 2014. Deadline 09 October 2014, 23:59 CET.
15
Asıl başlık stili
için tıklatın
EMPIR’de
TÜBİTAK
UME
Önerilen Milli Katkı:
12.000.000 EURO
%10 nakit
%90 ayni katkı (işgücü, altyapı, diğer proje maliyetleri)
Yıllık proje başvuru limitimiz:
5.000.000 EURO
Kabul oranı : %50
Asıl başlık stili
için tıklatın
EMPIR’de
TÜBİTAK
UME
Metrology for Industry (Research Projects)
1. Metrology for Acoustic Cavitation (MetroCAV)
2. Metrology for magnetoresistive sensor applications
3. Optical Metrology Solutions for Next Generation
Lithography
4. Traceable asphere and freeform metrology
5. Enabling The Next Generation of Industrial
Temperature Measurement: Quantitative Thermal
Imaging
6. Calibration of weighing instruments, which operate
in a dynamic mode
7. Industrial standards in the intermediate pressure-tovacuum range
17
Asıl başlık stili
için tıklatın
EMPIR’de
TÜBİTAK
UME
Research Potential (Capacity Building Projects)
1.
2.
3.
Development of the web-based tool for knowledge transfer MET-NET
Metrology for magnetic nanoparticle based imaging
Higher order measurement methods for quantification of analytes in
laboratory and molecular medicine
4. Production and certification of matrix reference materials in the field
of environmental analysis – organic pollutants and heavy metals
5. Dimensional Measurements and Traceability of Material Measures of
General Use
6. The gauge block interferometer for long gauge blocks
7. Fundamental RF&MW quantities at higher frequencies
8. Improving air temperature measurement capabilities for
environmental applications
9. Traceability in humidity
10. Realization of international traceability for time and frequency
measurement results with participation in UTC calculation under the
supervision of the BIPM and improvement of the time transfer
accuracy through calibration of time transfer links between UTC labs
11. Automation of the Electrical Measurements
18
Asıl başlık
stiliSüreci
için tıklatın
EMPIR’de
Çağrı
– 1. Aşama
“Potential Research Topics” için Çağrı
• Genelde şubat ayında yayınlanır, mart ayının
sonlarına doğru kapanır
• Çağrının kapsamı, hedeflenen konular “Call
Scope” dökümanında ayrıntılandırılır
• Tüm ilgili kişi ve kurumlar başvurabilir
• 4 sayfalık başvuru formatı: konu, hedefler,
gerekçe, mevcut durum, etkiler
• Başvurular elektronik ortamda EMRP ofisine iletilir
Asıl başlık
stiliSüreci
için tıklatın
EMPIR’de
Çağrı
- 1. Aşama
PRT’lerin değerlendirilmesi:
• EMRP alt-komitesi tarafından yapılır
• Kriterler: çağrı kapsamı ile uyum, paydaş
ihtiyacının iyi belirlenmesi, EURAMET içinde konu
ile ilgili uzmanlığın ve kaynakların bulunması
• PRT’ler tasnif edilir, konu yakınlığı halinde
birleştirilir ve değerlendirme sonucunda Selected
Research Topics (SRT) listesi elde edilir.
• SRT listesi ve destekleyen belgeler EMPIR
websitesinde duyurulur
• SRT’ler ile ilgilenenler için “Partnering” toplantı
takvimi yayınlanır
Asıl başlık
stiliSüreci
için tıklatın
EMPIR’de
Çağrı
– 2. Aşama
“Joint Research Projects” için Çağrı
• Genelde haziran ayında yayınlanır, ekim ayının ilk
haftalarında kapanır
• “Partnering” toplantılarında veya başka şekillerde
SRT’ler bazında bir araya gelen ortaklar
(konsorsiyum) belirlenen formatta ayrıntılı bir
Ortak Araştırma Proje (JRP) teklifi hazırlarlar
• JRP teklifleri elektronik ortamda çağrıda belirtilen
termin tarihine kadar EMRP ofisine iletilir
Asıl başlık
stiliSüreci
için tıklatın
EMPIR’de
Çağrı
– 2. Aşama
• JRP’ler 7. Çerçeve programı için oluşturulan
hakem veritabanından seçilen hakemler
tarafından değerlendirilir.
• Değerlendirme Kriterleri: bilimsel/teknik
mükemmeliyet, EMRP hedeflerine uyum,
potansiyel etki, uygulama ve yönetim kalitesi ve
verimliliği
• Değerlendirmenin son safhasında JRP yazarları
ve hakemlerin katıldığı bir “Review Conference”
düzenlenir. Konferans sonunda değerlendirme
sonuçları açıklanır.
Asıl başlık
stili için tıklatın
İletişim
Bilgileri
• Web Sayfaları:
– http://www.emrponline.eu/
– http://www.empironline.eu/
• İletişim için:
– [email protected][email protected]
23
Asıl başlık stili için tıklatın
Teşekkür ederim
ÖLÇÜMİÇİN
DOĞRUMERKEZ
www.ume.tubitak.gov.tr
T: 0 262 679 50 00
F: 0 262 679 50 01
[email protected]
16
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 169 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа