close

Enter

Log in using OpenID

3 boyutlu cad sistemlerinde insan vücut orantısızlıklarının giysi

embedDownload
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
3 BOYUTLU CAD SİSTEMLERİNDE İNSAN VÜCUT
ORANTISIZLIKLARININ GİYSİ UYUMUNA ETKİSİ
A. Cichocka, P. Gilewicz, J. Dominiak, I. Frydrych
Lodz University of Technology, Institute of Architecture of Textiles
Department of Clothing Technology and Textronics, Zeromskiego 116, Polonya
[email protected]
Özet/Araştırma Konusu
Bu çalışmada, uygun kalıp şekillerinin tanımlanması amacıyla, seçilmiş insan vücudu
asimetrilerinin 3 boyutlu kalıp hazırlama mühendisliği üzerine etkileri incelenmiştir.
Çalışmada 3D yazılımlarını kullanarak, erkek pantolonu temel kalıbı üzerinde çok sık
karşılaşılan beden asimetrilerine göre kalıp düzenlemeleri/tasarımları yapılmıştır. Daha da
fazlası, bu çalışmada, erkek morfolojisine göre uygun olan optimum pantolon görünüşü 3
farklı metoda göre karşılaştırılmıştır. Daha sonrasında, yeni erkek pantolon kalıpları belirli
vücut asimetrileri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Kalıpları kontrol etmek ve pantolon
görünümlerindeki beklenen problemleri tanımlamak amacıyla 3 boyutlu çizim simülatörleri
yardımıyla kalıpların simülasyonları hazırlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile 3 boyutlu
yazılımlar örnek olarak Modaris yazılımı ile standart ölçülere sahip olmayan vücutlara göre
pantolon kalıpları hazırlanabilir mi sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Giysi kalıpçılığı mühendisliği, insan vücudu asimetlerileri, 3 boyutlu
simülasyon
Literatür İncelemesi
Morfolojik olarak beden asimetrileri ve yapılan kalıp hatalarının oldukça fazla açıklaması
olabilir [1]. İnsanların yaşam biçimleri, meslek alanları, kemik tipleri, aerosol kapasiteleri,
enerji kaynakları, genleri, kromozomları, yaşları ve hobileri morfolojik farklılıklarının
oluşmasına neden olarak verilebilir ve önemli olan nokta insanların bu etkilerle nasıl baş
edeceğini bulmasıdır [2], [3]. Bu deformasyonların yanında, kavisli ve düz çizgilerin çizimi
veya insan vücudundan yanlış ölçülerin alınması kalıp hazırlamada bazı yanlışlıkların
oluşması ile sonuçlanabilir [4].
Bazı Sonuçlar/Analizler
Kalıp hazırlama işlemleri 2 boyutlu şekilleri temsil eder, sonrasında
kalıplar dikim ve yapıştırma teknikleri ile 3 boyutlu şekillere
çevrilir. Bu çalışmada, erkek pantolonu kalıp hazırlama method
üzerine yaptığımız uygulamayı göstermekteyiz. Pantolon kalıplarını
farklı araçlarla kullanmak amacıyla 3D scanner ve Modaris V7R1
kullanılmıştır. İnsan bedenine ait ölçüler pantolon bedenini
etkilemekte ve belirlemektedir. Kullandığımız mankenin beden
ölçüleri dikkate alınmış ve mankenin ölçülerine bağlı kalarak göğüs,
bel ve kalça ölçüleri seçilmiştir.
Pantolonların kalıplarını hazırlamak amacıyla Lectra CAD solution
Düz kalça asimetrisi
3
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
sistemi kullanılmıştır. Bu program ile 2 boyutlu kalıplar, 3 boyutlu simulasyon şeklinde
hazırlanabilmektedir. Sonrasında, temel İsveç, Polonya ve Fransız pantolon kalıpları çizilmiş
[4] [5] ve nasıl göründüklerini vurgulamak amacıyla simüle edilmiştir. En yaygın insan
bedeni asimetrilerini de dikkate almak amacıyla Polonya metodu seçilmiştir. Aşağıda görülen
resimde “düz kalça (flat hip)” vücut asimetrisine örnek olarak pantolonların arkadan
görünüşleri gösterilmiştir. İnsanların doğru olmayan hal/duruşlarının temel nedeni, yanlış
vücut duruşlarına sahip olmalarıdır, özellikle de kalça kısmı eğimli olan kişiler için.
“Düz kalça” sorununu çözmek için, takip edilmesi gereken adımlar mevcuttur. Üzerinde
durulması gereken en önemli modifikasyon, arka taraftaki ağ çizgisinin kısaltılmasıdır. Ön ve
arka bel kısımlarında da bazı modifikasyonlar yapılması gerekmektedir. Bu proje sonuç
olarak, insan vücudu asitmerilerinden kaynaklanan giysi görünüm problemleri ile kullanılan
kumaşların mekaniksel karakteristikleri arasındaki bağı Modaris yazılımındaki Kawabata
parametreleri ile göstermeyi amaçlamıştır. Modaris ile görünüm farklılıklarını test etmek
amacıyla beş farklı kumaş tipi seçilmiş ve simüle edilmiştir.
“Düz kalça” farklı görünüşleri
Tartışmalar/Sonuçlar
Bu çalışma gösteriyor ki, insan vücudunun asitmerileri güçlü bir şekilde farklı pantolon kalıp
yapılarının konseptini etkiler, ama bununla beraber kumaşın özellikleri de kalıp hatalarının
görünümünü etkiler ki bu hatalar 3 boyutlu yazılımı kullanarak kalıp hazırlayan kişiler için bu
tür bir hata mı yoksa insan vücudu asitmerisinden mi kaynaklandığının anlaşılması için büyük
bir zorluk yaratabilir. İnsan vücudu morfolojisi ve giyim kalıpları şekillerinden kaynaklanan
Diğer kumaş türlerinin etkisini kontrol etmek zor olabilir.
İnsan vücut morfolojisi ve giysi kalıp şekillerinden kaynaklanan ve buna farklı kumaş
tiplerinin etkisini incelemek ilgi çekmektedir.
KAYNAKLAR
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Human_body_shape
[2] http://www.style-makeover-hq.com/body-shape.html,
[3] http://www.girlzone.com/looks/YourShape_lk.html,
[4] M. Billy Czopowa – Konstrukcja form odzieży, WSP, Warszawa 1998
[5] Tracés de coupe vétements féminins Classiques et sportwear, Systéme de l’Academie
Internationale de Coupe De Paris Vauclair avec la collaboration de Jean-Yves LE MERRER,
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content