close

Enter

Log in using OpenID

a) Kaç adet kadastro adası vardır? Bu adalar hangi

embedDownload
Aşağıda yer alan düzenleme bölgesinde;
a)
b)
c)
d)
e)
Kaç adet kadastro adası vardır? Bu adalar hangi parsellerden oluşmaktadır?
Kaç adet imar adası vardır? Bu adalar hangi parsellerden oluşmaktadır?
Bölgede uygulama imar planı ile hangi hizmet (donatı) alanları getirilmiştir?
Bölgede kamulaştırma yöntemine göre KTD yapılırsa donatı alanları hangi parsellerden karşılanır?
Minumum imar parseli alanı 1000 m2olarak belirlenmiş olan bu bölgede kamulaştırma yöntemi uygulandığında imar parseli hakkı alamayacak
kadastro parseli var mıdır? Varsa hangisi ya da hangileridir?
f) Kamulaştırma m2 birim fiyatı tüm bölge için 30 TL/m2 olarak belirlenmiştir? Buna göre en çok hangi parsel malikine kaç TL kamulaştırma bedeli
ödenir?
g) Minumum imar parseli alanı 1000 m2olarak belirlenmiş olan bu bölgede isteğe bağlı uygulama ile KTD yapmak isteyen 403, 410 ve 309 nolu
parsellerin uygulama sonucu elde ettikleri imar parseli hakkı kaç m2’dir? Buna göre hangi parselin isteğe bağlı uygulama seçeneği tartışılır? Neden?
Donatılar
Kreş
Yeşil Alan
İmar Yolu
Sağlık Ocağı
İlkokul
Karakol
Kadastral Parsel Alanı
401 402
1400
403
1300 200
2000
300
2850 1400
12300
Kadastral Parseller ve Çakıştıkları Donatı Alanı Miktarları (m2)
404
405
406 408
410 411
311
312
309
550 50
2100
380
1000
800 1500 200 1800 400 1000 2000 1000
1500 520
500
1000 1800
5800
6500
4180 2200
4000 1770
3800
8300
5300
314
315
313 Kadastral Yol
800
200
1500
2500
4000
1500
3300
4320
5200
600
3600
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content