close

Enter

Log in using OpenID

ANTROPOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama

embedDownload
ANTROPOLOJİ
Dersin Adı
ANTROPOLOJİ
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
SBF112
3.GÜZ
2
0
0
4
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Soru-Yanıt
Antropolojinin niteliği, kapsamı, alt alanları, yöntemi ve diğer bilimlerle ilişkisini öğrenebilme
İnsanların kültürel çeşitliliği hakkında fikir edinebilme
Diğer kültürel değerlerin farklı olabileceğinin farkına varabilme
Dersin öğrenme çıktıları Üretim, dağıtım ve tüketim araçlarını öğrenebilme
İnsanların sosyal davranışlarını değerlendirebilme
Din, sanat, büyü ve politik örgütlenme, toplum cinsiyet çalışmaları hakkında fikir edinebilme
Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan evrimi ve biyolojik çeşitliliği ile kültür
Dersin içeriği
kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi
1. William A. Haviland, Kültürel Antropoloji (Ç.H.İnanç), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002
Kaynaklar
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Antropolojinin niteliği, kapsamı, alt alanları, yöntemi ve diğer bilimlerle ilişkisi
2. Hafta
Antropolojinin niteliği, kapsamı, alt alanları, yöntemi ve diğer bilimlerle ilişkisi
3. Hafta
Kültür niteliği, kültür kavramı, kültürün özellikleri, insan kültürünün başlangıcı
4. Hafta
Kültür niteliği, kültür kavramı, kültürün özellikleri, insan kültürünün başlangıcı
5. Hafta
Etnik aidiyet, etnisite ve ırk
6. Hafta
Etnik aidiyet, etnisite ve ırk
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Dil, iletişim ve kültür kişilik gelişmesi
9. Hafta
Dil, iletişim ve kültür kişilik gelişmesi
10. Hafta
Üretim, dağıtım ve tüketim Araçları (Geçim modelleri ve ekonomik sistemler)
11. Hafta
Üretim, dağıtım ve tüketim Araçları (Geçim modelleri ve ekonomik sistemler)
12. Hafta
Cinsiyet, evlilik, akrabalık ve soy
13. Hafta
Cinsiyet, evlilik, akrabalık ve soy
14. Hafta
Din, sanat, büyü ve politik örgütlenme, toplumsal cinsiyet çalışmaları
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar sunarak
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content