close

Enter

Log in using OpenID

1. Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını, kavranılmasını ve

embedDownload
1. Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını, kavranılmasını ve firma kalite
anlayışının her kademede yaygınlaşmasını ve uygulanmasını sağlar ve
sağlatır.
2. İSTİB hedeflerinin üst yönetim ve ilgili yöneticiler tarafından belirlenmesi için
gerekli çalışmaları başlatır ve koordine eder.
3. Belirli aralıklarla Kalite Politikasının, kalite hedef ve taahhütlerinin işleyişini,
sürekliliğini, yeterliliğini ve etkililiğini Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ile
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları başlatır, koordine
eder.
4. Bu amaçla ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, seminer, kongre vb
etkinliklere katılır, literatür takip eder, kendini ve bünyeyi sürekli geliştirir,
uygulamaları aktarır, bünyede uygulanmasını sağlar.
5. Sistemin etkinliğini izler ve daha ileri hedeflerin yakalanması amacıyla
önerilerde bulunur.
6. Kalite Yönetim Sistemini oluşturan bütün dokümanların ulaşılabilirliğini ve
güvenliğini sağlar gereken tedbirleri alır, aldırır. Gerek bölümler arası ve de
gerekse yönetimle bölümler arası eşgüdümü sağlar.
7. İç Denetimlerin etkili, verimli ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini
sağlar, sağlatır. İç Denetimlerle ilgili raporları, uygulamaları, iyileştirme
çalışmalarını, öneri ve görüşleri, gelişmeleri ilgililere iletir.
8. Denetçi
performanslarını
gözlemleyerek
ölçümler,
değerlendirir,
performansın yeterli olmadığı durumları rapor olarak ilgililere iletir.
9. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla gerektiğinde eşgüdüm
toplantıları düzenler, toplantıya başkanlık eder, uzlaşmazlıkları çözüme bağlar.
10. Uygunsuzluk analizleri yapar, yönetime rapor verir, önerilerde bulunur.
11. Kalite kayıtlarının saklanmasında, sistemde ulaşılabilirliğinin sağlanmasında
sorumluluk üstlenir, gereken tedbirleri doküman sorumlularıyla ilişkiye geçerek
aldırır.
12. Kuruluşun dış firmalar tarafından yürütülen Kalite Denetim çalışmalarına
rehberlik eder.
13. KYS ile ilgili olarak firma dışında İSTİB’i temsil eder. Gerekli temas ve ilişkileri
kurar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content