close

Вход

Log in using OpenID

(1-4. sınıflar) - Ekim 2014 - Anabilim Eğitim Kurumları

embedDownload
k
İl
u
ok
l
ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
VERİMLİ DERS
ÇALIŞMA BECERİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 2014
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BECERİSİ
Çalışma becerileri; planlama, organizasyon, verimli çalışma yöntemlerini kapsar. Ancak çalışma
alışkanlığının ilk olarak kazanılması ve daha sonra geliştirilmesi okul yılları süresince olur. Bu yıllarda
kazanılan ya da kazanılması beklenen beceriler bireyin hayatı boyunca başarılı olabilmesi için her tür
çalışma, planlama ve organizasyon alanlarında gereklidir.
Çalışma becerilerinin gelişmesi için öncelikle bir ders çalışma planının oluşturulması gerekiyor. Bu
planın çocukla birlikte hazırlanması önemli. Çünkü yapılacak olan çalışma çocuğun sorumluluğu ve bu
konuyla ilgili olarak yapılan düzenlemelerde çocuğun söz sahibi olması, yapılan planın
uygulanmasında da çocuğun daha istekli ve katılımcı olmasını etkiliyor. Çünkü bireyler karar verme
sürecine katıldıklarında bireylerin o kararı benimsemeleri ve uygulamaları daha kolay olur.
Ders çalışma programı hazırlarken önem verilmesi gereken bir diğer konu zamanlama. Çocuğun
okuldan gelir gelmez derse oturması verimsiz olacağı gibi televizyon karşısında geçirilen uzun saatler
de akşamın geri kalanında yapılacak çalışma zamanını azaltır, konsantrasyonunu olumsuz etkiler. Bu
nedenle çocuğunuzla konuşup makul bir
dinlenme süresinden sonra çalışma saatini
planlayabilirsiniz. İlkokula yeni başlayan
çocuğunuzla ders çalışma programı yaparken
ona daha fazla destek olmanız gerekirken
ilerleyen yaşlarda bu desteğin azalması uygun
olur.
Ödevlerin yapılması için bir program belirlenirken bu programın sadece ders çalışılacak
zamanı değil, çocuğun tüm gününü planlayacak
şekilde olması daha etkili olur. Okuldan geliş
saati, dinlenme ve oyun saati, çalışma saati,
yemek saati ve uyku saati program içinde yer
alırsa çocuğun kendi hayatını planlaması ve organize etmesi daha kolay olur. Burada önemli olan
programın katı ve bozulamaz olması gibi yanlış bir beklenti geliştirmemektir. Çünkü bu programın
amacı her şeyin belli bir saati olmasından çok çocuğun günlük yaşantı düzenini bilmesi ve takip
edebilmesidir.
Ödev Sorumluluğu:
Çalışma becerileri okulda daha çok öğretmeni dinlemeyi ve not almayı öğrenmek, sınıf içindeki
projelerde sorumluluk almak, grup ile birlikte ya da bazen bireysel olarak verilen görevi tamamlamak
alanlarında çocuğun önüne çıkar. Öğrencinin bu becerileri zaman içinde öğrenerek geliştirmesi
beklenir. Öğrenci, bu süreç içinde öğretmenlerinden ve arkadaşlarından destek alarak okulun ve sınıfın
kurallarına uygun çalışma becerilerini geliştirir. Evdeki çalışma alışkanlığını, ödevlerini yaparak
geliştirir. Ev ödevleri çocuğun birincil ve belki de hayat ile ilgili ilk sorumluluğudur. Bu sorumluluğun
öğrenilmesi ve yerine getirilmesi için başta çocuğunuza destek olsanız da daha sonra çocuğunuzun bu
sorumluluğu tek başına yerine getirmesi gerekecektir. Tabi ki bir sorumluluğun kazanılması için gerekli
olan en önemli şart sorumluluğun sonuçlarını yaşamaktır. Bu nedenle çocuğunuz ödevini yaptığında
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
ya da yapmadığında bunun sonuçlarını bire bir onun yaşaması önemlidir.
Ödev sorumluluğunun gelişmesinde önemli olan bir diğer etken de ailenin çocuğun ödevlerine ne
kadar yardım ettiği konusudur. Yukarıda da belirtildiği gibi ödev çocuğun birincil sorumluluğudur, bu
nedenle ortaya çıkacak ürün çocuğun çabasının eseri olmalıdır. Ancak tabii ki çocuklar, özellikle birinci
sınıfta ödevler ve çalışmalar için ailenin desteğine daha çok ihtiyaç duyarlar. Ama bu destek
sağlanırken ailenin vereceği mesaj esas çabanın çocuktan gelmesi gerektiğidir. Doğrudan yardım
yerine dolaylı yardım ve destek hem çocuğun ödev sorumluluğunu geliştirir hem de kendine olan
güvenini artırır.
Ailelerin dikkat etmesi gereken bir diğer
nokta, ödev yapmanın çocuk tarafından bir
koz olarak kullanılmasına fırsat vermemektir. Tabii ki, ödev sorumluluğunu geliştirmek
için ödül ve motive edici etkenler
kullanılabilir hatta bunun çoğu zaman
yararı olur. Ama bunun çocuk tarafından bir
koz olarak kullanılması durumunda ortada
bir sorun var demektir. Çocuğa ödevini
yapması için saatlerce yalvarmak ya da her
ödev için bir hediye almak çocuğun sorumluluk kazanma davranışından uzaklaşması
demektir. Ev ödevlerini tek başlarına yapan
çocuklar bir şeyi tamamlamış ve başarmış
olmanın hazzını yaşarlar. Anne-babanın
tavrı bu duyguyu destekler ve pekiştirir yönde olmalıdır.
Ödev sırasında anne-babanın desteğinin belli bir limit içinde olması kadar, eleştirel yaklaşımlardan
uzak durulması da önemlidir. Çocukların hataları olabileceğini kabul etmek ve bu hatalar fark edilince
bunları yapıcı bir şekilde düzeltmek çocuğun öz güveninin gelişmesinde etkili olur.
Aileler tarafında mevcut fiziksel ve çevresel koşullar dâhilinde çalışma için en uygun ortam yaratılmalı.
Bu her zaman özel bir oda olmayabilir ama yine de her koşulda küçük bir ders çalışma köşesi
hazırlamak, çocuğun verimli çalışmasına yardımcı olur. Çalışma için ayrılan köşenin dikkati dağıtacak
ögelerden uzak olması en önemli şarttır.
Çalışma için ayarlanan yerden sonra, ikinci aşama uygun çalışma saatini belirlemektir. Çocuğunuzun
bireysel özellik ve ihtiyaçlarına göre çalışmayı en verimli yapacağı saati ayarlayabilirsiniz. Zamanı da
planladıktan sonra, yapılacak diğer iş çalışacak dersleri düzene koymaktır. Bu konuda ilk başlarda
çocuğunuza yol gösterebilirsiniz. Hangi ödev ne kadar zaman alır? Hangi dersin ödevi daha zordur ya
da çok dikkat gerektirir? Bunlara göre öncelikle dikkat gerektiren, zor ödevlerden başlanması, zor iki
ders arasında çocuğunuza daha eğlenceli gelen bir dersi çalışmasını önerebilirsiniz. Çalışma
becerilerini geliştirmek için önemli olan bir diğer nokta da çalışma süresinin ve miktarının
çocuğunuzun özelliklerine göre aşamalı olarak artırılmasıdır. Çalışma hedefleri de çocuğunuzun
başarabileceği düzeyde olmalıdır. Örneğin, okumayı sevmeyen bir çocuktan bir oturuşta 10 sayfa
okumasını beklemek çocuğun olumsuz duygularının artmasına neden olur.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Çocuğunuz çalışmak istemiyorsa:
Aslında zaman zaman ders çalışmak çocuk için yorucu ve sıkıntı verici olabilir. Böyle durumlarda
çalışma masasına oturmamak, otursalar bile ödevi yapmamak için ellerinden geleni yapabilirler. Buna
benzer durumlarda anne-babanın öncelikle çocuğun o anda yaşadığı sıkıntıyı dinlemesi ve anlamaya
çalışması yararlı olacaktır. Ders yapmamak için direnen bir çocuğa zorla ya da çeşitli vaatlerle ödevini
yaptırmak, sonrasında işleri daha da zorlaştırabilir. “Bu aptal problemleri çözmeyeceğim.” diyen bir
çocuğa yaşadığı duyguyu ifade eden bir cümle ile karşılık vermek (“Matematik ödevin canını sıkıyor
sanırım.” gibi) işleri daha kolaylaştırır. Ayrıca çalışmaya karşı çocuğunuzun olumlu ya da olumsuz
motivasyonu olması verimi bire bir etkilediğinden çalışma süresinin bitiminde çocuğunuzun
ilgilendiği, hoşuna giden bir etkinlik planlamak verimi artırabilir.
Anne - babalara öneriler:
• Çocuğunuzun katılımı ile hazırlayacağınız günlük
programda sadece ders çalışma saatini değil,
çocuğunuzun tüm gününü (oyun, yemek, televizyon,
uyku saati vs.) planlayın.
• Çocuğunuzun ders çalışması için uygun bir çalışma
ortamı hazırlayın. Bu ortamın evin ortak kullanım
alanlarının (mutfak, oturma odası gibi) dışında bir yer
olması ve dikkati dağıtacak ögelerden (televizyon,
telefon vs.) uzak olmasına dikkat edin.
• Çocuğunuzun çalışma masasının düzenini
sağlamasında ona yardımcı olun, masada onun
dikkatini dağıtacak ve ders çalışma sırasında ihtiyacı
olmayacak eşyaların olmamasına dikkat edin.
• Çalışma süresini ve miktarını aşamalı olarak artırın.
Aynı şekilde ev ödevlerinin yaparken gösterdiğiniz
dolaylı yardımı da aşamalı olarak azaltmaya başlayın. Yardımın sadece çocuğunuza destek vermek
şeklinde olmasına, asıl sorumluluğun ona ait olmasına dikkat edin. Bitirilen ödev anne-babanın değil
çocuğun ürünü olmalıdır.
• Çocuğunuz için ulaşılabilecek hedefler koyun ki başarmanın keyfini yaşayabilsin, ödev yapmak onun
için motive edici bir hal alsın. Onun tek başına çalışma çabasını, ortaya koyduğu ürünü her zaman
mükemmel olmasa da onu ödüllendirmeyi unutmayın.
• Yapamadığı, beceremediği konularda aşağılayıcı ve utandırıcı tarzda eleştirmeyin. Bu hem öz
güvenini olumsuz etkiler hem de çocuğunuzla iletişiminizin bozulmasına neden olur. Unutmayın ki
ancak iyi bir iletişimle çocuğunuzun, sorunlarını sizinle paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Aksi halde
çocuğunuz sizden uzaklaşabilir.
Kaynakça
Bakanay, E. A. (2001, Kasım). Çocuğunuza Verimli Ders Çalışma Becerisi Kazandırın
Bakanay, E. A. (2001, Kasım). Etkili Ders Çalışma Yöntemleri
Psikolojik Danışmanlık
Danışmanlık ve
ve Rehberlik
Rehberlik Birimi
Birimi
Psikolojik
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 030 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа