close

Enter

Log in using OpenID

Aşırı aktif mesane semptomları nelerdir?

embedDownload
Hasta Bilgilendirme Formu
1
3
Türkçe
Aşırı aktif mesane semptomları
mesane
Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir.
Mesane nedir?
Mesane böbreklerden üretilen idrarı depolayan
organdır.Kas yapıdan oluşur, kese şeklindedir ve
yaklaşık 500 cc idrar depolayabilir.(Şekil 1a ve b).
İnsanların çoğu mesane
henüz yarım dolu
iken doluluk hisseder. Mesaneyi boşaltmak için
gevşeyebilmeniz gerekir. Bu durum uygun sosyal
ve çevresel faktörler varlığında mümkün olur;
örneğin tuvalet ya da özel ayrılmış alan varlığı
gerekir. Daha sonra beyin, mesanenin idrarı
dışarı atmasını başlatmak için sinyal yollayacaktır.
İdrar yapma sıklığı bir çok faktöre bağlıdır. Özellikle
de; alınan sıvı miktarı ile ilgilidir. Birçok insan tüm gün
boyunca, günde 8 kereden az, gecede ya 1 kez idrara
çıkar ya da hiç idrar yapma ihtiyacı duymaz.
seminal veziküller
prostat
pubik
kemik
rektum
uretra
skrotum
Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
ureter
over
fallop tüpleri
uterus
mesane
pubik kemik
rektum
uretra
vaginal kanal
Şekil 1b: Kadın üriner sistemi
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane semptomları
Sayfa 1 / 2
Aşırı aktif mesane
semptomları nelerdir?
Doktorunuzun kullanabileceği
terimler
İdrar depolama semptomlarıdır. Depolama semptomları şunlardır:
•
ihtiyacı,idrar kaçırma korkusuna sebep olur.
AAM en önemli semptomudur.
• Ani idrar yapma ihtiyacı ve bunun erteleyememe
•
•
•
sıkıntısı
İstemsiz idrar kaçırma
Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
Gece idrar yapma ihtiyacı ile uyanma
•
Ani inkontinans tuvalete yetişememe sonucu
idrar kaçırmadır.
•
Idrar yapma sıklığı daha sık aralıklarla idrar
hissi genellikle günde 8 kez den fazla
AAM semptomları kadınları ve erkekleri sıklıkla
etkiler. İnsanlar %10-20’si hayatlarının bir döneminde
çeşitli derecelerde bu şekildeşikayetlerden yakınırlar.
•
Aşırı Aktif Mesane semptomlarının
nedenleri?
•
AAM semptomları çeşitli nedenlerle ortaya çıkar:
Ani idrar sıkışması ertelenemez idrar yapma
Nokturigece 1-2 kez idrar yapma ihtiyacı ile
uyanmadır.
AÜSS (alt üriner sistem semptomları) üriner
sistemi etkileyen semptomların tümü için
kullanılan bir terimdir.
• Bazı insanlar, mesanelerinde ani ve spontankontraksiyon yaşarlar.
• Bazı insanlar mesane dolumunu daha hassas
•
•
hissederler.
Bazı vakalarda böbrekler gece daha fazla idrar
üretir. Bu noktüriye neden olur. Bu durum ileri yaş
ve belli tıbbi durumlarla ilgili olabilir.
Bazı kişilerin daha küçük mesaneleri vardır ve
daha çabuk dolar. Bu durum çok sık görülmez.
Bu bilgiler Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.
Katkıda bulunanalr:
Bu broşür EAU hasta bilgilendirme broşürlerinin bir kısmını
oluşturan Aşırı Aktif Mesane hakkındadır. Aşırı Aktif Mesane
sendromu hakkında genel bilgileri içerir. Kendi tıbbi durumunuzla
ilgili özel sorularınız için doktorunuza ve/ veya diğer sağlık
çalışanlarına danışınız.
Prof. Chistopher Chapple
Prof. Stavros Gravas
Dr. Nadir Osman
Sheffield, United Kingdom
Larissa, Greece
Sheffield, United Kingdom
Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği(EAU) ve Türk Üroloji
Derneği(TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler
EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili bilgilere web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://patients.uroweb.org
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane semptomları
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content