close

Enter

Log in using OpenID

2014-021 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan

embedDownload
REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–021
09.05.2014
Konu:YatırımlardaDevletYardımlarıHakkındaKarardaYapılanDeğişiklikler
09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6058 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile ilgili değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. Süre Uzatımları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yer alan; a)Stratejik yatırımlarda faiz desteğinden yararlanmak için müracaat süresi (Md. 11/5) 31.12.2014 tarihine uzatılmıştır. b) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda yatırıma başlama tarihleri (Md. 12/2) 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmıştır. c)Vergi indirimini düzenlediği maddede yer alan ve 5 puan daha fazla yatırıma katkı oranından yararlanmak için gerekli şart olan yatırıma başlama tarihleri (Md. 15/2) 31/12/2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Öncelikli Yatırım Konularında Yapılan Düzenlemeler Bölge farkı gözetmeksizin her hal ve karda 5. Bölge desteklerinden (yatırım 6. Bölgede ise 6. Bölge teşviklerinden) yararlanacak yatırım konularında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda söz konusu öncelikli yatırım konularına; termal turizm yatırımları, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim yatırımları, belirli şartlar altında enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, doğal gaz hariç atık ısının geri kazanımıyla yapılan elektrik üretimi yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları da eklenmiştir. Eski Düzenleme Yeni Düzenleme İle Son Şekli ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. yatırımları. ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve lise eğitim yatırımları. ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim ilkokul, www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık ortaokul ve lise eğitim yatırımları. İlave edilen bent j)EK‐4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. İlave edilen bent k)Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesiste atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza yönelik elektrik üretim tesisleri hariç). İlave edilen bent l)Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları. Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konularında Yapılan Düzenlemeler Eski Düzenleme Yeni Düzenleme İle Son Şekli EK‐4 I ‐ TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1‐Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik EK‐4 I ‐ TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1‐Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve bazlı şeker. nişasta bazlı şeker. İlgili Karara Ulaşmak İçin Tıklayınız Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content