close

Вход

Log in using OpenID

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr

embedDownload
DERİN ENSE,
SIRT,
BACAK ARKA YÜZÜ,
AYAK TABANI
Doç.Dr.Vatan KAVAK
Sırt Kasları
• İki grup altında incelenirler.
• 1).Yassı sırt kasları
• 2).Omurgada bulunan omurların processus
spinosus’u ile Processus transversus’u arasında
yer alan kaslardır.
• Bu kaslara aynı zamanda AUTOKTON(Göç
etmeyen) sırt kasları denir.
1)-Yassı sırt kasları
Somatomotor liflerini spinal sinirlere ait ön dallardan alır.
Üst ekstremiteleri Columna vertebralis’e bağlayan
kaslardır.
M.trapezius,M.latissimusdorsi,
M.rhomboideus major, M.rhomboideus minor
ve M.levator scapulae bu grubu oluşturur.
Bu grup kaslar ile ense’nin orta grubunda yer alan
M.splenius capitis ve M.semi spinalis capitis kaslarının
kesilmesi ile ulaşacağımız kaslar,
Derin Ense ve Derin sırt kaslarıdır.
M.trapezius
• Origo:Linea nuchae superior
ve suprema arası
bölümden,Boyun omurları
Spinal çıkıntılarından,tüm
thoracal omur spinal
çıkıntılarından başlar.
• Insertio:Acromion ve spina
scapula’ya yapışır.
• Inervation:Plexus cervicalis ve
N.accessorius.
• Fonksiyon:Üst lifler omuzu
yukarı,Orta lifler,Skapula’yı
omurga’ya yaklaştırır.Alt lifler
omuzu arkaya aşağıya çeker.
M.latissimus dorsi
• Origo:7-12.göğüs ve bel omur’ları
spinal çıkıntıları,crista iliaca’nın arka
kısmı,
• Insertio:Fascia thoracalumbalis’in
yapısına katılmakla birlikte yukarda
kol kemiğinde Crista tuberculi
majoris’te sonlanır.
• Inervation:N.thoracodorsalis
• Fonksiyon:Kolun en kuvvetli
Adductor’u bir miktar içe
döner.Humerus’un sabitlenmesi
durumunda INSPIRATION’a yardım
eder.
M.rhomboideus major ve minor
• Origo:
• Insertio:
• Inervation:N.dorsalis
scapulae
• Fonksiyon:Scapula’yı
omurga’ya yaklaştırırlar.
M.levator scapulae
• Origo:1-4 boyun omurlarının
enine çıkıntılarından başlar.
• Insertio:Kürek kemiğinin üst
köşesi ve iç kenarının üst
köşesinde sonlanır.
• Inervation:N.dorsalis
scapulae ve plexus cervicalis
• Fonksiyon:Kürek kemiğini
yukarı kaldırmakla birlikte
öne çeker.
Derin Ense ve Sırt Kasları
• M.rectus capitis anterior
• M.rectus capitis posterior
major
• M.rectus capitis posterior
minor
• M.rectus capitis lateralis
• M.obliquus capitis
superior
• M.obliquus capitis
inferior
TRIGONUM SUBOCCIPITALIS
• M.rectus capitis
posterior major
• M.obliquus capitis
superior
• M.obliquus capitis
inferior
• A.vertebralis
• N.suboccipitalis
M.SERRATUS POSTERIOR INFERIOR
• Origo:Alt thoracal
• Üst Lumbal hizasında Fascia
thoracolumbalis’ten başlar.
• Insertio:Son 4 cotae sonlanır.
• Inervation:Nn.intercostales
• Fonksiyon:Son 4 costae aşağı
• çeker.
• EKSPIRASYON
M.SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR
• Origo:6-7 cevical,
• 1-2.thoracal omurların
processus
spinosus’larından başlar.
• Insertio:2-5.costae
angulus costalis’lerinde
sonlanır.
• Inervation:
Nn.intercostalis
• Fonksiyon:
• 2-5.costae yukarı çeker.
• INSPIRASYON
M.ERRECTOR SPINAE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M.İLİOCOSTALİS
Lumborum
Thoracis
Cervicis
M.LONGİSSİMUS
Thoracis
Cervicis
Capitis
M.SPİNALİS
Thoracis
Cervicis
capiti
M.TRANSVERSOSPINALIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M.semicpinalis,
M.semispinalis thoracis
M.semispinalis cervicis
M.semispinalis capitis
Başı,
Columna vertebralis’in
buyun kısmını gererler.
Başı arkaya eğer.
Tek taraflı başı karşı
yöne döndürür.
Mm.MULTIFIDI
•
•
•
•
•
•
•
•
Sacrum,
L,T,alt C
L,T,(C 3-7)
T.C spinal ramus
post.innervasyon
Columna vertebralis’in
dönme hareketlerini
sağlar.
Mm.ROTATORES
•
•
•
•
•
Mm.rotatores cervicis
Mm.rotatores thoracis
Mm.rotatores lumborum
İnervasyon T.L.spinal sin.
Columna vertebralis’in
dönmelerini sağlar
M.TRİCEPS SURAE
• M.gastrocnemius
• M.soleus
M.GASTROCNEMIUS
• Origo:Femur’un alt
condilleri
• Insertio:Tendo
calcaneus son.
• (ACHİLLİS)
• Inervation: N.tibialis
• Fonksiyon:
• Bacağa Flexion,
• Ayağa plantar flexion
• Ve Supination
M.SOLEUS
Origo:Fibula’dan,
Linea mm.solei’den
başlar.
Insertio:Tendo calcaneus
Inervation:N.tibialis
Fonksiyon:Ayağa plantar flexion
Ve Supination
M.PLANTARIS
•
•
•
•
•
•
•
Origo:Femur’un
Lateral condil’inden başlar.
Insertio:Achillis tendon’unda
sonlanır.
Inervation:N.tibialis
Fonksiyon:M.gastrocnemius’a
yardım eder.
M.POPLITEUS
• Origo:Femur’un lateral
condil’i.,
• lig.popliteum arcuatum’
• dan başlar.
• Insertio:Tibia’nın arka
yüzünde
• sonlanır.
• Inervation:N.tibialis
• Fonksiyon:Diz
eklemi’ne
iç rotation
M.TIBIALIS POSTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Origo:Tibia,
Membrana interossea ve
Fibula’dan
başlar.
Insertio:Os Naviculare,
Os Cuneiforme,
2-4 metatarsal’de
sonlanır.
Inervation:N.tibialis
Fonksiyon:Ayağa plantar flexion,
Supination,ve kubbeyi destekler.
M.FLEXOR DIGıTORUM LONGUS
•
•
•
•
•
•
•
Origo:Tibia
Insertio:2-5. phalanx
Inervation:N.tibialis
Fonksiyon:
2-5 phalanx’lara flexion,
Ayağa,Plantar flexion
Supination,Adduction
M.FLEXOR HALLUCIS LONGUS
•
•
•
•
•
•
•
•
Origo:Fibula,
Membrana interossea’dan
başlar.
Insertio:
Baş parmak
phalanx’ında sonlanır.
Inervation:N.tibialis
Fonksiyon:Flexion,
• Ayağa Plantar Flexion,
• Supination ve Pronation
Planta pedis
• Ayak tabanına ait deri ve yağ
dokusunun temizlenmesi ile
Aponeurosis plantaris’e
ulaşılır.
• Pars centralis
• Pars lateralis
• Pars medialis
PLANTA PEDIS
• Ayak tabanı orta grup
kasları
• M.flexor digitorum brevis
• M.quadratus plantae
• Mm.lumbricales
• Mm.interossei
• Mm.interossei plantares
• Mm.interossei dorsales
PLANTA PEDIS
•
•
•
•
•
Ayak tabanı iç grup
(baş parmak) kasları
M.abductor hallucis
M.flexor hallucis brevis
M.adductor hallucis
PLANTA PEDIS
• Ayak tabanı dış grup(küçük
parmak hizasındaki) kaslar
• M.abductor digiti minimi
• M.opponens digiti minimi
• M.flexor digiti minimi brevis
ARCUS PLANTARIS
• A.TIBIALIS
A.plant.lat.
• A.DORSALIS PEDIS
R.plant.profun.
•
ARCUS PLANTARIS
•
A.plantaris med.
Ramus profundus
•
• Aa.metatarsea plantares
• Aa.digitales plantares communis
•
Aa.digitales propriae
A.plantaris lateralis
• A.tibialis posterior malleolus medialis’in
arkasından geçişi ile ayak tabanında A.plantaris
lateralis ve medialis uç dallarından
biridir.1.metatarsal aralıkta A.dorsalis pedis’in dalı
Ramus plantaris profundus ile anastomoz yapar
yapar.Ayak tabanında oluşan kemere ARCUS
PLANTARIS denir.Kemerin dış bükey kenarından
Aa.metatarsea(5 dal) çıkar.Bu dallar parmak
kölerinde 2 dal şeklinde Aa.digitales propriae
dallarını verir.
A.plantaris medialis
• M.abductor hallucis longus ve m.flexor
hallucis brevis arsında ilerleyerek iki dala
ayrılır.
• 1)-Ramus superficialis
• 2)-Ramus profundus
N.plantaris lateralis ve medialis
• N.tibialis’in,malleolus medialis’in arkasında iki uç
dalına ayrılması ile oluşurlar.
• Bu dallar,N.plantaris lateralis ve medalis
olup,M.adductor hallucis’in altından geçerek ayak
tabanına gelir.
• N.plantaris lateralis(Ramus superficialis ve
profundus uç dallarına ayrılır.)
• N.plantaris medialis(N.digitalis plantaris propri)
daha sonra(Nn.digitales plantares communis--Nn.digitales propri proprii dallarını verir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 021 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа