close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Proje ve Hedeflerimiz - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

embedDownload
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 YILI PROJE VE HEDEFLER
ADI
SOYADI
BİRİMİ
GÖREVİ/UNVANI
:
:
:
:
Yaşar
BAYAR
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
PROJE VE HEDEFLERİMİZ
(2015 Yılı Başında 30 Ocak Tarihine Kadar Doldurulacaktır)
01
02
03
04
05
06
Üniversitemize mensup bütün okuyucularımızın doldurabileceği
kitap istek formları otomasyon sistemi üzerinden toplanacaktır.
“Satın alınması talep edilen kitap istek formlarında ismi belirtilen
bilgi kaynaklarının Kütüphanemizin “Derme Geliştirme Politikası”na
uygunluğu kontrol edilecek ve “Bibliyografik Doğrulama”sı
gerçekleştirilecektir.
Yurt içinden temin edilmesi talep edilen basılı kaynakların satın
alınması gerçekleştirilecektir.
“Kütüphanelerarası Takip Sistemi” aracılığıyla Kütüphanemizde
olmadığı tespit edilen kaynakların sağlanması hizmeti sunulacaktır.
Elektronik Yayın Tarama Servisi’nde Tübitak Ulakbim Ekual
kapsamında yer alan elektronik ortamda bulunan kaynakların
kullanımına ilişkin veri tabanlarının yerleşke dışından erişim için
Proxy ayarları hakkında hizmet sunulacaktır.
Abone olduğumuz, Tübitak Ekual kapsamında yer alan ayrıca
ANKOS ve diğer firmalar tarafından deneme erişimine açılan veri
tabanları hizmete sunulacak ve akademik personelimize duyurusu
yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME/SONUÇ
(2015 Yılı sonunda 31 Aralık Tarihine Kadar
Doldurulacaktır)
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Üniversitemizin eğitim programlarını destekleyecek nitelikte olan
veri tabanlarına abonelik işlemleri gerçekleştirilecektir.
TÜBİTAK EKUAL aracılığıyla ve kurumuzun satın alma yöntemiyle
abonelik başlatmış olduğu veritabanlarının kullanımı hakkında
bilgilendirme sunumları yapılacaktır.
Çeşitli kurum ve kuruluşlardan tarafımıza gönderilen basılı
kaynaklar, “Sayım ve İnceleme Komisyonu”na ve “Değer Tespit
Komisyonu”na sunulacaktır.
“Değer Tespit Komisyonu”na sunulan kaynakların otomasyon
üzerinde “Kütüphane Giriş Taşınır İşlem Fişi” KBS otomasyon
sistemi üzerinden kesilecektir.
“Taşınır İşlem Fişi” kesilen kaynakların etiket-barkod işlemleri
Yordam kütüphane otomasyon programı üzerinden çıktı alınarak
yapılacaktır ve manyetik bantlama, kaşeleme işlemleri
gerçekleştirilecektir.
Kütüphane dermesine dahil edilen kaynaklar için LC ( Kongre
Kütüphanesi) Sınıflama Sistemi’ne göre yer numarası ve konu
başlıkları belirlenerek kataloglama işlemleri yapılacaktır.
KBS otomasyon sisteminde “Kütüphane Taşınır İşlemleri” sistem
üzerinden Demirbaş işlemleri yürütülecektir.
Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize
“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir.
Okuyucuların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Bilgi Danışma Hizmetleri”
sunulacaktır.
16
Okuyucuların Ödünç-İade ve Rezerv işlemleri gerçekleştirilecektir.
17
Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimize
“Kütüphane ve Otomasyon Kullanımı” hakkında bilgi verilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content