close

Enter

Log in using OpenID

Bilinçli Tüketici Nedir? Bir mal veya hizmeti satın alırken temel

embedDownload
Bilinçli Tüketici Nedir?
Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan, satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli,
güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, tüketici haklarını bilen ve savunan, reklamların etkisinde
kalarak davranış göstermeyen, israf yapmayan kişilerdir
Bilinçli Alışveriş ve Bilinçli Tüketici
Bilinçli alışverişi ancak bilinçli tüketiciler yapabilir. Bilinçli tüketici ise kısaca; bir mal ya da hizmet satın
alırken gerçek gereksinimlerini göz önünde tutarak ondan en üst düzeyde yarar sağlamayı amaçlayan,
bunun için planlı alışveriş yapan, sağlıklı, güvenli , çevreye saygılı ürünü seçme özelliğini taşıyan,
benzerleri arasından yerli olanı seçen, alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun bilincinde olan, yüksek
kalitedeki mal veya hizmetleri en uygun fiyata alarak, para, zaman, enerji gibi kaynaklardan üst
düzeyde yararlanabilme olgunluğuna erişmiş, bir ayıplı mal ya da hizmet satın aldığında ise hakkını
arayan ve örgütlü olan tüketicidir.
Basit Bir Alışveriş Planı
Bilinçli alışverişin ilk koşulu öncelikle bir alışveriş planı yapmaktan geçer. Bunun için:
1.
Öncelikle
gerçek
gereksinimlerinizi
saptayınız.
Çünkü
sonsuz
gereksinimler
karşısında
kaynaklarımız sınırlıdır. Dolayısıyla ilk iş olarak alışverişe çıkmadan önce gereksinimlerimiz
arasında bizim için en önemlisinden başlayarak bir önem sıralamasına gitmek yapılacak ilk işimiz
olmalıdır.
2. Planınızı yaparken satın alınacak mal ve hizmetlerin; çeşit, fiyat, kalite, kullanım özellikleri,
garanti, yedek parça ve servisleri hakkında bir ön piyasa araştırması yapmalıyız.
3. Kullanabileceğimiz gelir ve diğer kaynakların miktarını belirleyip, bunların kullanımını planlamadan
alışverişe çıkmamalıyız. Örneğin, bir otomobil alacaksınız, otomobilinizi mümkün olduğunca
talebin en az olduğu kış aylarında almanın, evinizin kombi tesisatını ise yaz aylarında
yaptırmanın uygun olacağını unutmayıp planınızı ona göre yapınız.
4. Alışverişlerinizde mutlaka fiş veya fatura alınız. Böylece vergi kaçağına ortak olmadığınız gibi
ayıplı çıkan bir mal ve hizmete karşı hakkınızı arama olanağını elde edersiniz. Unutmayınız ki
satın aldığınız bir ürünü nereden, ne zaman ve kaça aldığınızı kanıtlayamazsanız hakkınızı da
arayamazsınız.
5. Alışveriş için en uygun zamanı belirleyerek, gün içerisinde en tenha saatlerde alışveriş yapınız.
Alışveriş yoğunluğunuzu ayın başı yerine ayın sonuna kaydırmanın, mal ve hizmeti seç im
koşulları ve fiyat açısından avantajlı olacağını unutmayınız.
6. Mutlaka bir alışveriş listesi hazırlayın. Böylece alışveriş planınız dışında harcama yapmanızın
önüne geçeceğiniz gibi , neyin hangi miktarda alınacağını gördüğünüz için, yanlış şeyi, yanlış
miktarda almayı önleyerek kaynak ve zaman savurganlığını önlemiş olursunuz.
Alışverişte Dikkat Edilecek Konular

Alışverişe yorgun ve aç çıkmayınız.

Ürünlerin reklam ve promosyonlarından, o ürünün uluslar arası bir marka taşımasından etkilenmeden;
fiyat, kalite, güvenlik, uygunluk, işlevsellik, yedek parçasının bulunması ve ucuzluğu servislerinin varlığı
ve sıklığı, garanti süresi gibi faktörlerde piyasa araştırması yapınız.

Benzerleri arasından yerli olanı seçmenizin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını; bunun da yeni iş ve
yatırım olanakları yaratarak, yurt kaynaklarının etken bir şekilde kullanılmasına , böylece yurt
ekonomisinin güçlenmesiyle refahın sağlanmasına katkı sağlanacağını unutmayınız.

Beyaz eşya, otomobil vb. dayanıklı tüketim mallarının Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla
satılmasına, garanti koşulları ve süresine, az yakıt ve enerji tüketmesine, TSE markasının varlığına ,
gıda ürünlerinin ambalajında üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmasına, mümkünse gıda katkı
maddesi taşımayan , genetik yapısı değiştirilmemiş doğal, ekolojik ürünleri tercih etmeye, üretimi
sırasında çevreye saygılı olan ürünler ile ambalajı dönüşümlü , doğayı kirletmeyen ürün almaya dikkat
ediniz.

Tartı ölçü ve aletlerinin doğru tarttığına dikkat ediniz. Alışveriş kilo, gram kullanılan terazi ile
yapılacaksa, terazinin her iki kefesinin de boş olduğu durumda dengede durduğuna, tartım sırasında
ürünün terazinin kefesine hızla bırakılarak kefenin bir anda aşağıya düşürülmemesine dikkat ediniz.
Diğer mekanik tartı aletlerinin ölçü ve ayarlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin belgesini sorunuz.

Unutmayanız ki satıcının amacı ürünü satmaktır. Dolayısıyla satıcının söylediklerinden ziyade kendi
araştırmanız sonucu edindiğiniz bilgiye itibar ederek alışveriş yapınız.
Alışveriş Sırasında İzlenmesi Gereken Adımlar

Alışverişe mutlaka alışveriş listesi hazırlayıp çıkınız.

Alışverişinizi tekrar tekrar geriye dönmeden, hafif ürünleri önce, ağır ürünleri ise en sona bırakacak
şekilde planlayınız.

Alışverişlerinizde kredi kartı kullanacaksanız mutlaka ayın başında harcama tutarının hepsini birden
ödeyip ödeyemeyeceğinize çok dikkat ediniz.

Alışverişinizi makul ölçüde çeşit bulunan market mağaza ve pazarlardan yaparak seçerek “seçme
hakkınızı” rahatça kullanmaya dikkat edeniz.
Evrensel Tüketici Hakları
1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “ Uluslar arası Tüketici Birlikleri Örgütü”nün önerisi ve oybirliği
ile kabul edilen, Türkiye’nin de imza atmış olduğu, Tüketicilerin Uluslar arası Anayasası niteliğindeki “
Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi” ni oluşturan ve daha sonra Uluslar arası Tüketici Birlikleri Örgütü
tarafından geliştirilen evrensel kabul görmüş tüketici hakları şunlardır.
Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı:
Tüketicilerin yeme, içme, giyinme, bakınma gibi biyolojik gereksinimlerinin karşılanması için alınan önlemler.
Sağlık ve Güvenlik Hakkı:
Satın alınan her çeşit mal ve hizmetin üretim, dağıtım ve kullanılması sırasında karşılaşılan risklere ve
tehlikelere karşı alınan yasal, idari, teknik önlemler ve uygulamalar.
Bilgi Edinme Hakkı:
Mal ve hizmetin özellikleri, kullanım, bakım koşulları ile tehlikeleri ve risklerine ilişkin tüketicilerin doğru,
eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusundaki düzenlemeler, uygulamalar.
Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı:
Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve koruyabilmeleri için bir araya gelerek güçbirliği oluşturabilmeleri;
kendilerini ilgilendiren yasal , idari, teknik , ticari, ekonomik, sosyal ve politik her konuda düşünce ve
görüşlerini belirtebilmeleri, kamuoyu oluşturabilmeleri, baskı unsuru olabilmeleri.
Eğitilme Hakkı:
Tüketici bilincine sahip olmaları, hak ve sorumluluklarını öğrenebilmeleri açısından tüketicilerin eğitilmesi.
Seçme Hakkı:
Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi gereksinimlerini karşılayabilme,
istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilme, tercih edebilme ve seçeneklerin artırılması.
Tanzim Edilme Hakkı (Zararın Karşılanması Hakkı):
Satın alınan mal ve hizmetlerin ayıplı (kusurlu, özürlü) çıkması durumunda; ayıpların ve ayıpların neden olduğu
her türlü maddi, manevi , hukuki, ekonomik zararın karşılanması.
Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı:
Reklamlar , kapıdan satışlar, kredili ve taksitli satışlar , tek taraflı sözleşmeler tüketici kredileri, satış sonrası
hizmetler, fiyatlar çeşitli kamu hizmetleri gibi konularda tüketicilere daha iyi ve uygun koşullarda mal ve hizmet
sunulmasının sağlanması , yukarıda belirtilen konular hakkında tüketicilerin aldatılmamaları, zarar görmemeleri
ve mağduriyetlerinin önlenmesi , tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesine ilişkin alınan tüm yasal idari,
teknik, sosyal ve ekonomik önlemeler.
Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı:
Temiz hava; yeterli ve temiz su; daha çok yeşil alan; temiz ve çağdaş bir kent; sağlıklı kaliteli altyapı hizmetleri
gibi havası, suyu, toprağı ve yerleşme olanakları ile uygun bir yaşama ortamının sağlanması, oluşturulması ve
savurganlığa karşı alınan tüm önlemler.
Almama Hakkı:
Son zamanlarda yukarıda belirtilen tüketici haklarına aykırı mal ve hizmetlere karşı tüketici örgütleri
önderliğinde, o mal veya hizmeti almayarak onları üretenleri cezalandırma eylemleri çok yoğun olarak
yaşanmaktadır. Batı’da büyük küçük tüm şirketlerin korkulu rüyası olan bu uygulama birçok tüketici örgütü
tarafından en doğal tüketici haklarından birisi olarak kabul görmektedir.
Tüketici Bir Sorunla Karşılaştığında Nerelere Başvurmalıdır
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Sanayi ve Ticaret il
Müdürlüklerine,
2. 175 Alo Tüketici Hattına,
3. İlçelerde kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine
4. Tüketici Mahkemelerine
5. Satın aldığınız bir mal ya da hizmetle ilgili olarak bir sorunla karşılaşıldığında nasıl bir yol ya da yöntem
izlenmesi gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa, Tüketici Hakları Derneği’nin merkez ve
şubelerinden yararlanabilmek için Derneğin Genel Merkez telefonu olan (0312) 425 15 29 No’lu telefon
ve faksına ya da diğer bir tüketici derneğine başvurabilirsiniz.
Kaynak: http://bilinclituketici.nedir.com/#ixzz3EmSC3jqp
http://sendikaciabi.blogcu.com/bilincli-tuketici-bilincli-tuketim/6242504
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content