close

Enter

Log in using OpenID

2014 nisan ayı bilançosunu görüntülemek için tıklayınız.

embedDownload
2014 ııİsaııı AYı BıLANçoSU
GAzi MUSTAFA KEMAı iıxıonTA oKulu
oKuL AILE ginıiĞi GEL|R- GiDER TAELQşu
GELlRLERiMlz
AÇıKLAMA
23.494,62
Önceki Aydan Gelir Mevcudu
Veli Bağışları
V
Kurs
Yanlış Yatan
AçıKLAMA
cioenı_enirıııiz
1/
personel Giderleri
ssk
;
Giderleri
414,a1
Gelir Vergisi
120,00
İnternet
Mos yıllık Ücreti
BAK|YE
18.640,96
ToPLAM
6.582,67
:
İn
J.n J,,uq,n,lJ$-
ş;fülJU,
$*r-
198,00
240,00
631,00
ğr,-s"
Yanlış Yatan
25.223,63
317,00
l"ş,*
Demirbaş Onarımı
GELıRLER
GiDERLER
30,00
w
§-/
Danışmanlık Ücreti
Kantin Teminat Bedeli
78,00
Ç,*" 00,0O
TemsilGiderleri
Telefon
350,97
§r'
Kırtasiye Giderleri
25.223,63
1.486,49
lŞ
Web Programı
Ulaşım Giderleri
ToPLAM
a.ı0o,oo
1
ݧ"
1 '1
60,00
164,50
,919,00
18.640,96
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
664 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content