close

Enter

Log in using OpenID

Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye

embedDownload
TEKNİK ŞARTNAME
1.
Konu, Kapsam ve Tanım:
1.1.
Konu: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik
Atölye Müdürlüğü envanterinde bulunan ve kaza yapan 09-3X Buraj
makinası ile DGS90 Stabilizatör makinasının tamiratında kullanılmak
üzere gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinası alım işi için hazırlanmıştır.
1.2.
Kapsam: İşbu şartname, satın alınacak gazaltı(MIG/MAG) kaynak
makinası ilgili gereksinim ve özellikleri, teklif içerikleri, kontrol
metotları ve garanti süreleri hakkındaki detayları kapsar.
1.3.
Tanım: Bundan sonra, bahse konu malzemeler için teklif verecek
istekliler “FİRMA”, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye
Müdürlüğü ise “İDARE” olarak anılacaktır.
2. İstenen Özellikler:
2.1.
Satın alınacak makine iş bu şartnamede yer alan tarif ve niteliklere uygun
olacaktır.
2.2.
Gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinası üç fazlı besleme gerilimi ile
çalışan, 40% çalışma çevriminde 350 A, 60% çalışma çevriminde 285 A
kaynak akımı üreten ve tel sürme ünitesi ayrılabilir tip DC kaynak güç
ünitesi olacaktır.
2.3.
Alınacak makine çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımları
üzerinde gerçekleştirilen endüstriyel ölçekli yarı-otomatik MIG/MAG
kaynağı ve özlü tel kaynağı uygulamaları için ideal olacaktır.
2.4.
Alınacak kaynak makinasının sinerjik özelliği mevcut olup hava
soğutmalı olacaktır
2.5.
Makinanın güç ünitesine taşıyıcı araba, çekme kolu, 5 m uzunluğunda
güç kablosu, 3 m uzunluğunda şase kablosu ve şase pensesi dahil
olacaktır.
2.6.
Gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinesine alınacak argon gaz karışım
(%98 Ar+%2O₂) tüpünün dolum test belgesi olacaktır.
2.7.
Alınacak gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinasinde
 İyi ark özelliği sağlayan çift endüktans,
 2/4 tetik seçim anahtarı,

Hassas ayar yapmaya olanak sağlayan çok kademeli voltaj ayar
anahtarı,

Kusursuz tel besleme olanağı sağlayan geniş çaplı tel sürme
makaraları ve 4 makaralı tel sürme sistemi,

Düzgün ve dengeli tel besleme kabiliyeti için Elektronik geribildirim sistemi,

Gaz testi, kaynaksız tel besleme (tel testi), geri-yanma
(burnback), tel hızlanma süresi ayarı (yavaş başlangıç) ve punta
kaynağı seçenekleri
 Dijital ampermetre ve voltmetre
 İhtiyaç durumunda devreye giren soğutma fanı

Manevra kabiliyeti ve kolay taşıma olanağı için geniş çaplı
tekerlekler, tutma sapı ve taşıma halkaları bulunacaktır.
2.8.
Kaynak makinası IEC974-1, ROHS ve CE emniyet ve güvenlik
standartlarına uygun olacaktır.
2.9.
Kaynak makinasının akım aralığı 30-350 A ,sigorta değeri 25A olacaktır.
3. Teslim ve Muayeneye Dair Hususlar:
3.1.
3.2.
İhale uhdesinde kalan firma, gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinasının
kurulumu yaparak makineyi kullanacak TCDD personeline kullanım
eğitimi verecektir.
İhale uhdesinde kalan firma, işbu ihale konusu makineyi sözleşme
tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içerisinde, idarece istenen şartları
tamamen karşılayacak şekilde teslim edecektir.
3.3.
Firma kaynak makinesinin kurulumu yapıldıktan sonra, TCDD tarafından
görevlendirilecek personel tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra
uygun sonuç alınırsa makine kabulü yapılacak olup ortaya çıkan
aksaklıklar Firma tarafından giderilecektir.
3.4.
Malzemelerin teslim yeri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik
Atölye Müdürlüğü tesisleridir.
3.5.
İhale uhdesinde kalan firma, kaynak makinesinin üzerinde 1 adet tel 1.2
mm lik tel teslim edecektir.
3.6.
İhale uhdesinde kalan firma, kaynak makinesi ile birlikte 4m
uzunluğunda torç ile tüp regülatörü verecektir.
4.
Garanti:
4.1
Test sonucu kabulü yapılan gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinasının
garanti başlangıcı tesellümünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır.
4.2
Firma, teslim edeceği gazaltı(MIG/MAG) kaynak makinasına 3 yıl parça
ve işçilik garantisi verecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content