close

Enter

Log in using OpenID

30 Haziran 2014 - BDDK Solo Rakamları Yatırımcı

embedDownload
Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)
2009
2010
2011
2012
2013
2Ç14
Yıllık
Çeyreksel
Aktifler
11,609
14,513
17,190
21,390
27,785
20,719
-19%
-11%
Krediler + Finansal Kiralama
8,355
11,060
13,452
16,307
21,257
15,420
-22%
-11%
161
474
858
800
1,273
1,130
22%
-1%
Mevduat
9,137
11,167
12,397
15,742
18,512
13,641
-25%
-3%
Gayrinakdi Krediler
8,886
9,227
9,349
7,977
9,338
8,775
2%
-5%
191
622
1,458
1,815
4,352
2,622
-19%
-37%
1,708
1,942
2,137
2,349
2,511
2,572
5%
1%
301
260
216
190
181
11
-81%
-74%
Menkul Kıymetler
Alınan Krediler
Özkaynaklar
Net Kar
Net Kar (Milyon TL)
61
54
55
50
45
41
36
20
11
2Ç12
3Ç12
4Ç12
*250 milyon dolarlık Sermaye Benzeri Krediyi de içerir
1Ç13
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Bilanço
Milyon TL
2Ç14
1Ç14
2Ç13
Yıllık
Çeyreksel
Nakit Değerler
2,726
3,167
3,618
-25%
-14%
280
313
270
4%
-11%
Menkul Kıymetler
1,130
1,144
928
22%
-1%
Nakdi Krediler + Finansal Kiralama
15,420
17,320
19,686
-22%
-11%
Net Takipteki Alacaklar
1,098
669
307
258%
64%
1,561
1,206
831
88%
29%
464
538
524
-11%
-14%
Diğer Aktifler
1,163
1,295
1,164
0%
-10%
Mevduat
13,641
14,017
18,173
-25%
-3%
Alınan Krediler
2,080
3,612
2,765
-25%
-42%
Diğer Yükümlülükler
1,885
2,509
1,797
5%
-25%
541
548
491
10%
-1%
Özkaynaklar
2,572
2,552
2,4391
-89%
1%
Toplam Aktifler/Pasifler
20,719
23,238
25,666
-19%
-11%
Gayrinakdi Krediler
8,775
9,222
8,631
2%
-5%
Bankalar
Brüt Takipteki Alacaklar
Takipteki Alacak Karşılığı (-)
Sermaye Benzeri Krediler
3
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Gelir Tablosu
2Ç14
1Ç14
2Ç13
Yıllık
Çeyreksel
1Y14
1Y13
Yıllık
Kar Payı Gelirleri
315
431
453
-30%
-27%
746
859
-13%
Kar Payı Giderleri
172
212
209
-18%
-19%
384
397
-3%
Net Kar Payı Gelirleri
142
219
243
-42%
-35%
361
462
-22%
Net Ücret Komisyon Gelirleri
55
57
82
-33%
-4%
112
156
-28%
Temel Bankacılık Gelirleri
197
275
325
-39%
-28%
473
617
-23%
Ticari Kar
-12
-12
9
-233%
0%
24
23
n.m.
Diğer Faaliyet Gelirleri
384
154
61
530%
149%
538
96
461%
Toplam Faaliyet Gelirleri
569
417
396
44%
36%
987
736
34%
Karşılıklar
351
182
135
160%
93%
533
241
121%
360
141
103
250%
155%
501
177
183%
Faaliyet Giderleri
198
200
192
3%
-1%
399
373
7%
Toplam Faaliyet Giderleri
550
382
327
68%
44%
932
614
52%
Net Faaliyet Gelirleri
20
35
69
-71%
-43%
55
122
-55%
Vergi
9
-5
13
-31%
-280%
3
22
-86%
Net Kar
11
41
55
-80%
-73%
51
100
-49%
Milyon TL
Özel Karşılıklar
4
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Anahtar Performans Göstergeleri
Katılım Bankaları
Bank Asya
Performans Göstergeleri
Bankacılık Sektörü
2Ç14
1Ç14
2Ç13
2Ç14
1Ç14
2Ç13
2Ç14
1Ç14
2Ç13
Takipteki Alacak Oranı
9.83%
6.76%
4.11%
3.47%
3.82%
3.11%
2.70%
2.87%
2.71%
Takipteki Alacak Karşılığı
29.7%
44.6%
63.0%
61.2%
62.3%
69.9%
75.8%
76.7%
74.8%
Riskin Maliyeti, (Ç)
8.79%
2.93%
2.23%
2.63%
1.65%
1.52%
1.20%
1.13%
1.24%
Kar Payı (Giderleri/Gelirleri)
54.8%
49.2%
46.3%
52.7%
51.6%
47.4%
54.9%
54.6%
44.8%
Faaliyet (Giderleri / Gelirleri)
34.8%
48.0%
48.6%
44.3%
48.5%
46.6%
45.0%
44.8%
40.7%
N.Ü.K. Gelirleri / F. Giderleri
27.8%
28.3%
42.6%
40.6%
38.0%
49.8%
49.6%
47.9%
51.4%
17.1
17.9
19.1
17.3
17.5
18.5
17.8
17.9
18.3
17.49%
16.23%
14.52%
15.04%
14.45%
14.80%
16.31%
15.75%
16.33%
NFM
3.20%
4.22%
4.84%
3.94%
4.03%
4.32%
4.11%
4.06%
4.63%
Aktif Karlılığı
0.19%
0.64%
0.90%
1.19%
1.12%
1.37%
1.43%
1.37%
1.88%
Özkaynak Karlılığı
1.65%
6.45%
9.16%
12.11%
12.1%
13.65%
12.39%
12.30%
14.75%
Nakdi Krediler / Mevduat
113.0%
123.6%
108.3%
106.9%
105.0%
108.6%
119.9%
113.1%
114.5%
G.Nakdi / Nakdi Krediler
56.9%
53.2%
43.8%
50.4%
54.6%
50.5%
30.0%
32.0%
29.1%
1- Aktif Kalitesi
2- Verimlilik
Şube Başına Personel
3- Sermaye
Sermaye Yeterlilik Oranı
4- Karlılık (Ç)
5- Likidite Oranları
5
*Kaynak: Bank Asya, BDDK
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Aktifler
Aktif Dağılımı (milyon TL)
Nakdi Krediler+Finansal Kiralama
Menkul Kıymetler
Bankalar
Kar Payı Getirili Olmayan Aktifler
28,388
25,666
14%
14%
8%
4%
5%
4%
27,785
14%
23,238
5%
4%
11%
20,719
10%
5%
19%
1%
5%
77%
75%
3Ç13
4Ç13
1Ç14
74%
TL
41%
2Ç14
Bankacılık Sektöründe
1.13%
Katılım Bankacılığında
20.6%
2Ç14
Aktif Dağılımı, (Para Birimi Bazında)
43%
Pazar Payı – Aktifler
77%
75%
2Ç13
• 2. çeyrekte toplam aktifler çeyreksel ve yıllık bazda
11% ve 19% daralma göstermiştir.
42%
Aktif Getirileri
YP
Nakdi Krediler
37%
Menkul Kıymetler
Finansal Kiralama
37%
9.5%
8.9%
8.7%
8.5%
9.0%
57%
59%
58%
63%
63%
6.7%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
8.1%
2Ç14
2Ç13
7.9%
3Ç13
7.8%
7.7%
4Ç13
8.0%
8.0%
8.0%
7.7%
1Ç14
7.1%
2Ç14
6
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Nakdi Krediler
Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL)
KOBİ
19,686
2%
9%
Kurumsal
Kredi Kartı
Bireysel
21,187
21,257
3%
9%
3%
9%
14%
15%
Finansal Kiralama
• Nakdi Krediler + Finansal Kiralama büyüklüğü yıllık ve
çeyreksel olarak 22% ve 11% daralma göstermiştir.
17,320
14%
35%
3%
10%
15,420
17%
3%
10%
30%
18%
2Ç14
Pazar Payı – Nakdi Krediler
44%
31%
Bankacılık Sektöründe
1.32%
Katılım Bankacılığında
24.0%
32%
39%
43%
39%
31%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
36%
2Ç14
Nakdi Kredilerin Dağılımı (Para Birimi Bazında)*
TL
40%
60%
2Ç13
40%
60%
3Ç13
Nakdi Kredilerin Dağılımı (Vade Bazında)
YP
40%
60%
4Ç13
0-1Ay
40%
60%
1Ç14
37%
1-3Ay
36%
38%
38%
39%
40%
35%
33%
35%
33%
34%
13%
14%
13%
11%
11%
16%
16%
15%
20%
16%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
63%
2Ç14
7
* DEK Kredileri dahil edilerek hesaplanmıştır
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Gayrinakdi Krediler
Gayrinakdi Kredi Dağılımı (milyon TL)
Teminat Mektupları
8,631
Akredetifler
9,200
9,338
8%
8%
7%
14%
Diğer
9,222
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Gayrinakdi Krediler /
Aktifler
43.8%
43.4%
43.9%
39.7%
42.4%
Gayrinakdi / Nakdi
Krediler
33.6%
32.4%
33.6%
53.2%
56.9%
8,775
10%
11%
13%
12%
11%
15%
2Ç14
Pazar Payı – Gayrinakdi Krediler
78%
2Ç13
78%
3Ç13
79%
79%
4Ç13
1Ç14
79%
Bankacılık Sektöründe
2.50%
Katılım Bankacılığında
26.2%
2Ç14
Gayrinakdi Kredilerin Dağılımı (Para Birimi Bazında)
TL
Gayrinakdi Kredi Getirileri
YP
1.35%
55%
54%
54%
56%
53%
1.39%
1.20%
1.21%
1.17%
45%
46%
46%
44%
47%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
8
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Sektörel Yoğunlaşma
Nakdi Krediler %
Gayrinakdi Krediler %
Nakdi+Gayrinakdi Krediler
%
20.2%
25.0%
22.4%
-Taahhüt
10.3%
21.9%
15.5%
-Konut İnşaatı
10.0%
3.2%
6.9%
Enerji
15.1%
13.7%
14.5%
Tekstil
8.7%
7.2%
8.0%
Gıda
6.9%
5.2%
6.1%
Ulaşım
4.3%
5.6%
4.9%
Metal
4.6%
4.9%
4.7%
Turizm
4.2%
2.6%
3.5%
Eğitim
4.7%
0.7%
2.9%
Diğer Hizmet Sektörleri
3.5%
5.3%
4.3%
Otomotiv
3.0%
1.8%
2.5%
Diğer Sektörler
24.7%
27.8%
26.1%
Sektörler
İnşaat
İlk 10 sektör müşterileri,
• Nakdi Kredilerin 75.3%’ini
• Gayrinakdi Kredilerin 72.2%’ini
• Nakdi ve Gayrinakdi Kredilerin 73.9% ’unu oluşturmaktadır
9
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Aktif Kalitesi
Yeniden Yapılandırılan Krediler
Takipteki Alacak Oranı
2.4%
Riskin Maliyeti (Brüt)
2.5%
2.5%
4.06%
9.8%
2.1%
2.2%
6.8%
2.66%
5.3%
4.1%
2Ç13
2.24%
3.8%
3Ç13
2.34%
2.08%
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Takipteki Alacak Karşılığı
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Grup-2 Kredileri
63%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
Riskin Maliyeti (Net)
2.59%
12.1%
46%
44%
8.6%
45%
2Ç14
9.6%
9.1%
8.0%
1.57%
30%
1.51%
1.58%
1.32%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
10
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Pasifler
Pasif Dağılımı (milyon TL)
Mevduat
Para Piyasasına Borçlar
Alınan Krediler
Diğer
Özkaynak
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
28,388
27,785
Aktifler / Özkaynaklar
10.5x
11.4x
11.1x
9.1X
8.1X
25,666
9%
9%
Nakdi Kredi / Mevduat
108.3%
108.9%
114.8%
123.6%
113.0%
10%
7%
6%
23,238
6%
13%
15%
11%
20,719
13%
2%
7%
12%
71%
2Ç13
69%
3Ç13
3%
18%
7%
4%
13%
2%
60%
66%
1Ç14
2Ç14
67%
4Ç13
Pasif Dağılımı (Para Birimi Bazında)
TL
Maliyetler
YP
Mevduat
4.0%
4.0%
42%
43%
44%
43%
Borçlanma
42%
3.8%
4.0%
3.7%
3.7%
3.8%
3.6%
58%
57%
56%
57%
58%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
3.6%
3Ç13
3.5%
4Ç13
1Ç14
2Ç14
11
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Mevduat
Mevduat Dağılımı (Vade Bazında)
Cari
<1A
<3A
<6A
<12A
12A+
• Mevduat ikinci çeyrek sonunda, çeyreksel ve yıllık
bazda 3% ve 25% daralmıştır.
19,461
18,512
18,173
21%
22%
3%
2%
20%
1%
1%
2%
14,017
3%
13,641
22%
22%
19%
2%
6%
16%
2%
6%
30%
35%
31%
20%
22%
22%
1Ç14
2Ç14
21%
32%
31%
32%
21%
21%
23%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
Mevduat Dağılımı (Para Birimi Bazında)
TL
YP
41%
43%
43%
42%
44%
59%
57%
57%
58%
56%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Pazar Payı – Mevduat
2Ç14
Bankacılık Sektöründe
1.40%
Katılım Bankacılığında
22.0%
Altın Mevduatın
Oranı
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Cari
4.7%
4.3%
4.5%
3.9%
3.6%
Katılım
2.6%
2.7%
2.8%
3.9%
4.2%
12
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Gelirler ve Giderler
Düz.Net Kar Payı Geliri
N.Ü.K.G.
Diğer Gelirler
569
396
Gelirler
(milyon TL)
15%
21%
426
17%
21%
401
17%
2Ç13
62%
3Ç13
4Ç13
G.Nakdi Kredilerden
82
31%
Ücret ve Komisyon
Gelirleri (milyonTL)
417
67%
37%
33%
1,061
12%
24%
19%
64%
10%
50%
23%
1Ç14
Kredi Kartı
2Ç14
Diğer
64%
2011
21%
68%
64%
2012
2013
Kredi Kartı
Diğer
321
287
76
260
30%
28%
35%
27%
30%
57
55
26%
20%
27%
23%
30%
35%
51%
43%
35%
2011
2012
2013
32%
36%
36%
30%
37%
48%
36%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Kar Payı Giderleri / Gelirleri
Kar Payı Giderleri /
Gelirleri
15%
10%
22%
G.Nakdi Kredilerden
89
40%
1,563
1,333
14%
64%
Diğer Gelirler
N.Ü.K.G.
Düz.Net Kar Payı Geliri
46.3%
44.2%
48.0%
49.2%
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
Kar Payı Giderleri / Gelirleri
54.8%
2Q14
50.6%
2011
47.4%
46.2%
2012
2013
13
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Gelirler ve Giderler
Personel
192
Faaliyet Giderleri
(milyon TL)
205
41%
43%
10%
10%
Kira
Diğer
Personel
Kira
Diğer
222
799
46%
10%
200
198
40%
49%
11%
11%
674
563
43%
43%
43%
10%
10%
10%
49%
47%
44%
49%
40%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
Özel
Genel
47%
47%
47%
2011
2012
2013
Diğer
Özel
Genel
Diğer
351
550
2%
414
170
Karşılıklar
(milyon TL)
135
11%
13%
76%
139
6%
11%
82%
19%
3%
83%
91%
-16%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
4%
15%
182
25%
1Ç13
102%
228
-5%
21%
4%
75%
2Ç14
2011
Giderler / Gelirler
Giderler / Gelirler
48.1%
81%
81%
2012
2013
Giderler / Gelirler
55.3%
48.6%
14%
5%
53.1%
48.0%
50.5%
51.2%
2012
2013
34.8%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2011
14
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Karlılık: Net Kar Payı Marjı (NKPM) / Özkaynak ve Aktif Karlılığı
NKPM & Düz.NKPM (Yıllık)
NKPM & Düz.NKPM (Çeyreksel)
Düz. NKPM
NKPM
4.8% 5.0%
4.8% 4.8%
5.1%
4.4% 4.5%
4.2%
3Ç13
4Ç13
5.3%
4.8% 5.0%
4.6% 4.7%
4.6% 4.6%
4Ç13
1Ç14
4.0%
3.2%
2Ç13
Düz. NKPM
NKPM
1Ç14
4.3% 4.2%
2.9%
2Ç14
2Ç13
3Ç13
2Ç14
Aktif Karlılığı
Özkaynak Karlılığı
Çeyreksel
Yıllık
Çeyreksel
Yıllık
9.8%
9.2%
0.9%
7.9%
8.2%
7.4%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
7.1%
6.4%
0.6%
0.7%
5.2%
0.5%
3.1%
0.3%
0.2%
1.7%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
15
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Sermaye
Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2)
Tier 1
Tier 2
16.23%
14.52%
14.22%
2.37%
2.36%
2.53%
12.15%
11.86%
11.75%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
18,466
3.03%
14.27%
2.88%
Diğer Riskler
Kredi Riski
17.49%
10%
20,336
21,592
10%
9%
19,041
10%
13.35%
14.46%
1Ç14
2Ç14
Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması
90%
2Ç13
90%
3Ç13
91%
4Ç13
17,870
15%
90%
85%
1Ç14
2Ç14
Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler
Katılım Bankaları
Bank Asya
Bankacılık Sektörü
17.49%
16.23%
16.33%
16.31%
15.75%
15.74%
14.52%
14.22%
15.30%
14.27%
76%
78%
82%
86%
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
15.04%
14.80%
14.35%
2Ç13
79%
3Ç13
14.45%
14.00%
4Ç13
1Ç14
2Ç14
16
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Bireysel Dağıtım Ağı
Kredi Kart Sayısı (‘000 adet)
2,022
Şube Sayısı
281
281
281
281
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
963
990
4Ç13
1Ç14
269
1,910
1,850
1,759
1,655
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
POS Sayısı
91,001
87,878
2Ç13
ATM Sayısı
90,696
89,693
89,905
831
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
2Ç13
1,003
891
3Ç13
2Ç14
17
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Şube ve Personel
2011
2012
2Ç13
3Ç13
4Ç13
1Ç14
2Ç14
4,542
5,064
5,146
5,182
5,075
5,027
4,819
Şube Sayısı
200
251
269
281
281
281
281
Şube Başına Personel
22.7
20.2
19.1
18.4
18.1
17.9
17.1
Personel Sayısı
18
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar
Bankanın
Payı
İştirakler
Bankanın
Payı
Isik Insurance
67.5%
Landmark Holding
21.8%
Tuna GYO
69.4%
Tamweel Holding
40%
Asya Emeklilik ve Hayat
98%
Dialog Musteri Hizmetleri
100%
Asya Menkul Degerler
100%
Asya Varlik Kiralama
100%
Nil Yonetim Hizmetleri
99.9%
Asya Portfoy Yonetimi
100%
Asya Girisim Sermayesi
100%
Kredi Garanti Fonu
1.75%
19
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı
A Tipi *
40%
B Tipi
60%
A Tipi hissedarlar*
B Tipi hissedarlar
Ortadogu
Tekstil
12%
Diğer B
Tipi
5.95%
Forum Insaat
10%
Surat Basim
7%
Diğer
60%
BJ Tekstil
6%
Abdulkadir
Konukoglu
5%
* A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler
* A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır.
Halka Açık
54.05%
20
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
MALİ TABLO SUNUMU 2Ç14
Bank Asya
Yatırımcı İlişkileri
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL
[email protected]
Çekince
Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki
bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content