close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar için tıklayınız... - Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
.
M
T.C.
AL AZGİnr xayivıAKA ML I Ğ I
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
:
Say
5l765g23lrc5
Çg 7?^
Konu: İşletme Kayıt n.Ğ.Jl
a
t
ıızızoın
ıvıÜ»Ünr,ÜĞÜNn
İıgi
:İı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Miidürlüğü'nün
27.11.20|4tarih
sayılı yazısı.
ve
l l99-10609
Gıda iŞletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair yönetmeliğin 6. Maddesiıriır 4.
Fıkrası " İŞletme kaYıt belgesİ; üzerinde-ya)i,ıticaret
rruurr, gerçek ve tüzel kişi, işletme
adresi ve faaliYet konusu için geçerlidir.
Bu bilgilerden h.J;n*i ;ffi; j.e,ffi'"r,
durumunda
kaYıt belgesi geÇerliliğini kaybeder. Gıda işr.t-..i;İ
o.eişıı.ıiı. or.rr.ıui,nJu ilgili bilgi ve
belgeler ile iŞletme kayıt belğesinin aslını
ul. ail.[İ./. ?u"y.rek en geç üç ay içerisinde
Yetkili merciYe baŞvurarak, Y'tkiıi merci.ky_,1 b.ıg.;İr1
v."io., düzenlJr,ititrrti ile ilgili il
Gıda Tanm ve HaYvancılık Müdürlüğünün
27ll]lİ)I4tarih ve 63904782-399.0211I9g_|060ü)
saYılı Yazıları ekte sunulmuştur, Soz konusu
vur, a"e.;ltusunda, okul/Kurumlarınızdaki
kantin iŞletmelerine
gerekli duyurunun yapılarak tiıgiı.rİirllmeleri
hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mehmet AYDINOĞL
Ilçe Milli Eğitim Müdürü
Ek:
_Yazı(I Sayfa)
Dağıtım:
Tüm okul ve kurumlar
İçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Faks: 0 436 5112401
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content