close

Enter

Log in using OpenID

Değerli Meslektaşım, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Milli Eğitim

embedDownload
Değerli Meslektaşım,
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla öğretmenlik uygulaması
dersi kapsamında mesleki tecrübelerinizden yararlanılmak üzere “uygulama rehber öğretmeni” olarak
görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bu kapsamda 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde öğretmen adayları,
haftada 6 saat rehberliğinizden yararlanacaklardır. Öğretmen adaylarına mesleğinizi; alanınızın öğretimi,
planlanması, öğrenme-öğretme süreci, araç-gereç kullanımı ve değerlendirilmesinden oluşan tüm boyutlarıyla
öğretmek biçiminde özetlenebilecek olan görevinizi layıkıyla yapacağınıza güvenimiz tamdır. Bu bağlamda
öğretmen adaylarına tecrübelerinize dayalı olarak her fırsatta öğretmenlik deneyimi yaşatarak dönütler
vermeniz önemlidir.
Öğretmenlik uygulaması dersi, temelde iki aşamada gerçekleşecektir. Birinci aşamada adaylar,
alanlarının öğretimine ilişkin gözlem yapıp ders işleyeceklerdir. İkinci aşamadaysa haftalık ders, etkinlik ve
uygulamalarına ilişkin belgelerle (devam çizelgesi vb.) öğretmenlik mesleğiyle okulun işleyişine ilişkin
kuramsal belgelerini toplayacakları “Uygulama Okulu Dosyası” hazırlayacaklardır. Öğretmenlik
uygulamasına ve bu dosyaya ilişkin yönerge; Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
duyuru sayfasındaki “Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzunda” bulunmaktadır. İlgili sayfada öğretmenlik
uygulamasında yapılacak etkinliklere ilişkin haftalık bir etkinlik çizelgesi de yer almaktadır.
Dönem sonunda adayların performanslarına yönelik olarak akademik başarılarını belirlemek üzere
“Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu” doldurmanız gerekmektedir. Rehberliğinizdeki öğretmen
adaylarının dönem içindeki “örnek derslerine” ilişkin performanslarını değerlendirirken “gözlem formunu”
kullanabilirsiniz. Böylece onlara dönüt verebilir, dönem sonu sınavı için doldurmanız gereken “Öğretmenlik
Uygulaması Değerlendirme Formunu” tüm dönem performansını dikkate alarak ve daha tarafsız bir biçimde
doldurma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu formlar Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
duyuru sayfasında yer almaktadır. Uygulama dönemi sonunda aday hakkındaki notunuzu içeren
değerlendirme formlarını, kapalı bir zarf içinde uygulama öğretim elamanına ulaştırmanız gerekmektedir.
Sayın meslektaşım, adayların öğretmenlik uygulamasının %70’ine devam etme zorunluluğu
bulunmaktadır. Bunun için uygulamaya geldiklerinde size “Devam Çizelgesini” imzalatmaları gerekmektedir.
Adayların devamlılık durumlarını kontrolünüzü kolaylaştırmak üzere Öğretmen Adayı Yoklama Çizelgesi de
hazırlanmıştır. Her hafta bu çizelgeyi öğretmenlik uygulamasını gerçekleştiren öğretmen adaylarına
imzalattırmanız ve dönem sonunda uygulama öğretim elemanına öğretmenlik uygulaması değerlendirme
formuyla birlikte ulaştırılmak üzere saklamanız gerekmektedir. Bu formlar da Anadolu Üniversitesi Pedagojik
Formasyon Sertifika Programı duyuru sayfasında yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen konularda duyarlılığınız ve dönem boyunca öğretmen adaylarıyla öğretmenlik
tecrübelerinizi paylaşmak üzere yapacağınız çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunar, başarılı bir
öğretim yılı geçirmenizi dilerim.
Prof. Dr. Coşkun BAYRAK
A.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content