close

Enter

Log in using OpenID

2014/2015 eğitim öğretim yılı okul aile birliği genel kurul toplantısı

embedDownload
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN VE GÜNDEM ASMA TUTANAĞIDIR
2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı başı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan ve gündem duyurusu
tarafımızdan 24/10/2014 tarihinde saat: 10:00’te okulumuz duyuru panosuna ve okulumuz web sitesine ilanen
çıkartılmıştır.
İş bu ilan asma tutanağı tarafımızdan imza altına alınmıştır. 13/10/2014 13:00
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Özlem Mete
Naciye İrem BARUTÇU
Aile Birliği Başkanı
Aile Birliği Bşk.Yrd.
Hasibe Turgut
Aile Birliği Muhasibi
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI
DUYURU VE GÜNDEMİ
Okulumuz Aile Birliği’nin 2014/2015 Eğitim öğretim Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24 Ekim 2014 günü saat:
10:00’da okulumuz Beyaz salonu’nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Tüm velilerimize ve ilgililere duyurulur.
24 EKİM 2014 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT: 10:00’DA YAPILACAK OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL
KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Açılış, yoklama, toplantı yeter sayısının tespiti
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Okul Müdürü’nün Genel Kurul açılış konuşması
Açık oyla divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması
Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması
Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri için aday listelerinin belirlenmesi ve DİVAN’a sunulması
Veliler arasından 5 asil, 5 yedek üye Yönetim kurulu’na; veliler arasından 2 asil, 2 yedek üye Denetim Kurulu’na
seçimin yapılması
İhtiyaçların temini için gerekli harcamaların yapılması için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi
Okulun eğitim öğretim kalitesinin daha yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi
Okulumuz Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 asil, 2 yedek üye seçimi
Okulumuz Rehberlik ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna 1 asil, 1 yedek veli temsilcisinin
seçimi
Dilek ve temennilerin görüşülmesi
KAPANIŞ
Katılımınız ve Görüşleriniz Okulumuzun Daha İleriye Taşınmasında Katkı Sağlayacaktır…
13/10/2014
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu
1
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
24.10.2014 Cumartesi günü Özel Gençlik İlkokulu / Ortaokulu Beyaz Salonu’nda, MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği
uyarınca yeni yönetimin oluşturulması amacı ile okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin katılımı ile Genel Kurul toplandı.
Sırası ile;
1. Toplantı Yeter sayısına bakıldı. Katılımın yeterli olduğu görüldü. Okul Müdürü Barış Çağlayan Çakır, velilere “Hoş
geldiniz.” diyerek okul hakkında kısa bilgilendirme konuşması yaptı.
2. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
3. Okul Müdürü Sayın Barış Çağlayan Çakır, Genel Kurulumuzun Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Eski Okul Aile
birliğimize bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetimimize de hayırlı
olsun diyorum.
4. Okul Müdürü açık oyla veli üyeleri arasından bir divan başkanı, iki sayman ve yazmanın seçimi için adaylık
çağırısında bulundu. Divan Başkanlığı’na Said Turgut, Saymanlık görevine Osman Mete ve Halime Güler, yazmanlık
için ise Zeynep GÖK ve Derya KADIOĞLU oy birliğiyle seçilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem Mete, 2013–2014 eğitim öğretim yılı OAB Yönetim Faaliyet Raporunu okudu
ve hesap özetinin ibra edilmesini talep etti. Yönetim Kurulu raporu oy çokluğu ile ibra edildi.
6. 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı OAB Denetim Raporunu Denetleme Kurulu Başkanı Hasibe Turgut okudu. Hesap
özetinin ibra edilmesini talep etti. Denetim Kurulu raporu oy çokluğu ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu organlarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu için Özlem Mete, Naciye Barutçu, Havva Eser,
Fadimana Boztaş, Filiz Doğan, Ayşe Şentürk, Ayşegül Kapci, Esra Tüfekci, Züleyha Çakır, Zekiye Kabak aday
olmak istediklerini belirttiler. Adaylar kendilerini tanıttıktan, sonra oylamaya geçildi. Okul Aile Birliği seçiminin
açık oylama ile yapılması önerildi ve öneri, oy birliği ile kabul edildi.
8. Oylama sonucunda OAB Yönetim Kurulu seçiminde: Toplantıya 65 ( altmış beş) kişi katılmıştır. Toplam 61( altmış
bir) kişi oy kullanmıştır. Oylama Sonucunda OAB Yönetim Kurulu’na velilerden;
S.No
1
2
3
4
5
Veli
1
2
3
4
5
Üyeler
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Adı-Soyadı
Özlem Mete
Naciye Barutçu
Havva Eser
Fadimana Boztaş
Filiz Doğan
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Ayşe Şentürk
Esra Tüfekci
Ayşegül Kapci
Züleyha Çakır
Zekiye Kabak
Asil ve yedek üye olarak seçildiler. Oylama sonucunda OAB Denetim Kurulu seçiminde: Hasibe Turgutu, Gülistan
Yılmaz, Pakize Boyalı, Pınar Özhan OAB Denetim Kurulu’na aday olmak istediklerini beyan ettiler. Toplam 65 (altmış
beş) kişi oy kullandı. Oylama sonucunda OAB Denetleme Kurulu’na;
S.No
1
2
3
4
Denetleme Kurulu
Öğretmen Kurulunca Seçilen Asıl Öğretmen Üye
Öğretmen Kurulunca Seçilen Asıl Öğretmen Üye
Veli Asıl Üye
Veli Asıl Üye
Ad-Soyad
Hatice ORAL
Elif KAVLOĞAN
Hasibe Turgut
Gülistan Yılmaz
1
2
3
Öğretmen Kurulunca Seçilen Yedek Öğretmen Üye
Öğretmen Kurulunca Seçilen Yedek Öğretmen Üye
Veli Yedek Üye
Canan DARICI
Emine KIZILER
Pakize BOYALI
2
4
Veli Yedek Üye
Asil ve yedek üyeler olarak seçildiler.
Pınar Özhan
Yönetim Kuruluna seçilenler arasından söz alan Özlem Mete: Sayın Divan, Değerli Üyelerimiz ; Öncelikle Bizleri bu
göreve layık görerek seçtiğiniz ve onurlandırdığınız için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu dönem benim
üçüncü dönem görev alışım olacak. Teveccühünüze teşekkür ederim. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız,
sizlerden alacağımız destek bize her zaman güç ve şevk verecektir. Her zaman önerileriniz ve eleştirilerinize açık
olacağız. Bizlere vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım. Dedi.
Divan Başkanı Said Turgut : Arkadaşlarımıza çalışmalarında tekrar başarılar dileyerek yerlerine alıyoruz. Dedi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği imkânlar nispetinde okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için genel
kurul adına karar alma ve uygulama noktasında yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.
10. Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi konusunda bir veli tarafından aldırılan
Kitapların fazla olduğu, Ramazan GÖK tarafından okul servislerinin denetiminin kimin tarafından yapıldığı soruldu.
Bir veli Okul Formalarının kaliteli olması gerektiğini ifade etti. Bu konuda okul müdürü açıklamalarda bulundu.
Öğrencilerin kesinlikle kaynak kitap almaya zorlanamayacağını, servislerin denetiminin Okul Müdür Yardımcısı
Ayhan Yolcu bey ile Milli Eğitim Bakanlığı ile İl emniyet trafik ve Büyükşehir Belediyesi Görevlilerince
denetlediğini söyledi.
11. Okulumuz Sosyal Etkinlikler Yürütme Kurulu asil üyeliklerine Yeliz Dalkılıç (47 oy), Halime Güler (47 oy) asil,
Derya Kadıoğlu (40 oy ), Zeynep GÖk (33 oy) ile yedek olarak seçildiler.
12. Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu asil üyeliğine
Ayşegül Girgin Balkı
(42 oy) ve Hatice Oral yedek üyeliğine (42 oy) seçildiler.
13. Dilek Ve temennilerde söz alan olmadı.
14. OAB Genel Kurul toplantısı, Divan Başkanı Said Turgut’un düzeyli bir seçim yapılmasından dolayı Genel Kurul’a
teşekkür etmesiyle sonlandırıldı.
Divan Başkanı
Said TURGUT
Sayman
Osman METE
Yazman
Zeynep GÖK
Yazman
Derya KADIOĞLU
Sayman
Halime GÜLER
24.10.2014
Barış Çağlayan Çakır
Okul Müdürü
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content