close

Вход

Log in using OpenID

1) 3.Yaş turizmi nedir

embedDownload
İÇİNDEKİLER










1) 3.Yaş turizmi nedir ?
2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır?
3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm)
4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri
5)Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü
verileri
6) 3.Yaş Turizmi Amaçları
7) Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizmi Kongresi
8)Bursa Valisi 3.Yaş Turizmi (Hedefler)
9) Kaynakça
3.YAŞ TURİZMİ
3. yaş kavramı, insanın aktif iş yaşamından
ayrıldıktan sonraki ömür dilimini içeren bir
kavram. 1970’lerde Fransa’da ortaya çıkıyor; ama
*Aglo-Sakson ülkelerde daha hızla yayılıyor. İnsan
ömrünün uzaması, 3. yaş dönemindeki nüfus
artışını da beraberinde getiriyor. AB, 60 yaş üstü
nüfusta da her yıl 2 milyon kişi artış öngörüyor.
*(Aglo-Sakson): Dünyada varlığı kabul edilen iki
büyük hukuk sistemidir.
Bu turizm çeşidi son yirmi yılın gelişen en
önemli turizm pazarlarından biridir .Turizm
Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma; turist
sağlığını koruyucu önlemler alınması, standardı
yüksek termal tesislerin bulunması, gümrük-vize
işlemlerinin süratle yapılması husuları dikkate
alır.
Ayrıca, yeterli güvenlik
önlemlerinin alınması, tesislerde
yüksek merdiven türü mimari
hataların bulunmaması halinde
üçüncü yaş turizmi için Türkiye’nin
çok önemli potansiyel olduğunu
göstermektedir.
3.Yaş turizmi nasıl yapılır ?
3. yaş turizmi yapmak istiyorsanız
öncelikle iyi bir planlamacı olmanız
gerekir. Seyahat eden bu yaş
grubunun doğal olarak özel
ihtiyaçları vardır. Turistin ülkesine
sorunsuz dönmesi için hemen
hemen her alandaki ihtiyaçlarının
eksiksiz karşılanması gerekiyor.
3.Yaş turist dağılımı
 70 bine yakın 3. yaş grubu Türkiye'de
Vasco Turizm'in 1990 yılından bu yana yaptığı 3. yaş turları
ve bu turlarda gelen turist sayıları şöyle:
1990 - Side- 22.000 turist
1992 - Kapadokya- 7.000 turist
1994 - Marmaris - 10.000 turist
1995 - KKTC - 2.000 turist
*Malta - 5.000 turist
1996 - Kapadokya - 6.500 turist
*Tunus - 17.000 turist
2001 - Kuşadası 10.000 turist
2002 - Kuşadası-Efes 12.000 turist
Üçüncü yaş turizm pazarını oluşturan tüketicilerin
davranışsal özellikleri
 3.yaş grubuna ait kişiler daha çok gruplar halinde
seyahat ve tatil yapmayı tercih ederler.
 Seyahat eden yaşlıların alışık oldukları standartta
hizmet talebi vardır.
 Bu grubun diger bir özelliği ise sayısal engelli
insan sayısı fazladır.
Dünya yaşlanma örgütü verileri
Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşla
nma Örgütü verilerine göre şu an
600 milyon civarında olduğu
belirtilen 65 yaş üstü bireylerin
sayısını 2050 yılında 2 milyarı
bulacağı ön planda
görülmektedir.
 Günümüzde, 55 Yaş üzerindeki her 10
kişiden 6’sı gelişmiş olan ülkelerde
yaşarken 2050 yılında söz konusu oran
8’e çıkacaktır
Seyahat eden yaşlıların en
büyük arzusu kendi
ülkelerinde alışık olduğu
rahat ve güvenli ortamı
seyahat ettikleri ülkede de
bulmaktır. Alınacak tedbirler,
bu konuda verilecek teşvikler
bu rahat ve güvenli ortamı
tesis eder.
•
Ülkemize gelen yaşlı yabancıların
çoğunluğu,mayıs, haziran, eylül ve ekim
aylarını tercih etmekte,özellikle dini
merkezleri ( Efes, Meryem Ana
Evi,Trabzon Sümela Manastırı,Demre
Aziz Nikola Kilisesi gibi) görme arzusu
taşımaktadırlar
3.Yaş Turizminin Amaçları
Kongrede sağlık turizmi ve üçüncü yaş
turizmi konularında girişimci ve
yatırımcılara yeni imkanlar oluşturmak,
ülkemizde kain tüm sağlık ve termal
işletmelerinin ulusal ve uluslararası
tanıtımını yapar.
Dünya Sağlık ve 3.Yaş Turizmi
Kongresi
Dünya da ilk defa gerçekleştirilecek olan
kongre uluslararası tüm sağlık ve turizm
hizmeti sunucularına, bilim dünyasına, kamu
kuruluşlarına, özel sektöre, yatırımcılara, sivil
toplum kuruluşlarına ve bu alana ilgi duyan
tüm paydaşlara ev sahipliği yapacak bir
kongre olacaktır.
 Hedefimiz: “Sağlıkta Küreselleşme ve
Uluslararası İşbirliği” konularında ivme
kazanmak, Sağlık ve 3. Yaş Turizmi
alanlarında Uluslararası tüm paydaşları bir
araya getirerek, sektörün mevcut durumu,
imkânları, beklentileri, sorunları ve çözüm
önerilerini değerlendirmek.
Sektörün gelişmesi ve Sağlık & 3.Yaş
Turizmi yatırımcılarına yeni yatırım
imkânları sunmak için bir platform
oluşturmaktır.
Günümüzde 55 yaş üstü nesil,geçmişe oranla
daha iyi eğitimli, farkındalığı ve beklentileri
yüksek bireylerden oluştuğu için önleyici sağlık
hizmetleri konusunda daha talepkârdır.
Bursa Valisi : Şahabettin Harput
3.yaş turizmiyle ilgili hedefleri
Son 1 yıl içerisinde ikisi yabancı olmak
üzere ulusal ve uluslararası 4 havayolu
şirketinin Bursa'yı Türkiye'ye ve dünyaya
taşıdığını dile getiren Harput, "Ünlü
marka oteller de tercihini Bursa'dan
yana kullanıyor.
 Hilton, İbiş, Crown Plaza, Divan ve
Sheraton gibi oteller, 3. yaş grubu
turistlerin aradığı kolay ulaşımı ve
kaliteli konaklama imkanlarını sağlıyor.
 Ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi ve
kültürüyle 3. yaş turizm cenneti olacak"
mesajını verdi.
 Bursa, 55 yaş ve üstü denilen 3. yaş grubu
turistlerin aradığı her şeye sahip. Sağlıklı
olmayı yaşam felsefesi olarak kabul eden
bilinçli,kültürlü ve zaman sınırlaması
olmayan, varlıklı bu grupların şehrimize ve
ülkemize katacağı artı değer, diğer illere de
örnek teşkil edecek.
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Kaynakça
 www.saglikturizmi.gov.tr/
 www.worldhealthand3rdagetourism.org
 www.kosgeb.gov.tr/
 www.bursatanitim.gov.tr/
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 677 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа