close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
OMV PETROL OFİSİ A. Ş.
Haramidere Terminali Akaryakıt Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0066-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0066-T
Adresi : Ambarlı Mah. Etibank Tesisler
Yolu Cad. No:1/7
Avcılar 34 315
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 509 96 17
Faks
: 0 212 591 01 39
E-Posta : [email protected]
Website : www.poas.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
PETROL ÜRÜNLERİ
Benzin Türleri, Fuel Oil Türleri,
Denizcilik Yakıtları, Havacılık
Yakıtları
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Görünüş Testi
Laboratuvar İç Metodu
AKR-AY-DT-42
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Fuel
Oil Türleri, Denizcilik Yakıtları,
Havacılık Yakıtları
Yoğunluk Testi
Benzin Türleri, Motorin Türleri,
Havacılık Yakıtları, Denizcilik
Yakıtları
Damıtma Testi
TS EN ISO 3405
ASTM D 86
Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri,
Denizcilik Yakıtları
Parlama Noktası Testi (Pensky
Martens Kapalı Kap Yöntemi)
TS EN ISO 2719
ASTM D 93
Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri,
Denizcilik Yakıtları
Kinematik Viskozite Testi
TS 1451 EN ISO 3104
TS 1451 EN ISO 3104/T1
TS ISO 3105
TS EN ISO 12185
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 446
Motorin Türleri
Toplam Kirlilik Testi
TS EN 12662
ASTM D 6217
Motorin Türleri
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası
(SFTN) Testi
TS EN 116
TS EN 116 /AC
ASTM D 6371
Motorin Türleri
Su Testi (Kulometrik Karl
Fischer Titrasyon Metodu)
TS 6147 EN ISO 12937
ASTM D 6304
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları
Setan İndisi Hesaplanması
TS EN ISO 4264
ASTM D 4737
Havacılık Yakıtları
Bakır Şerit Korozyon Testi
TS 2741 EN ISO 2160
ASTM D 130
Benzin Türleri, Motorin Türleri,
Havacılık Yakıtları
Kükürt Testi (Otomotiv Yakıtları
- Dalgaboyu Ayırımlı X-ışını
Floresans Spektrometri)
TS EN ISO 20884
ASTM D 2622
Fuel Oil Türleri, Denizcilik Yakıtları,
Havacılık Yakıtları(Jet Yakıtları)
Kükürt Testi (Enerji Ayırımlı
X-ışını Floresans Spektrometri
TS EN ISO 8754
ASTM D 4294
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları
(Uçak Benzini)
Buhar Basıncı Testi
TS EN 13016-1
ASTM D 5191
Benzin Türleri
Buhar Kilitleme İndisinin
Hesaplanması
TS EN 228
Denizcilik Yakıtları, Fuel Oil Türleri
Su Testi (Azeotropik Damıtma
Metodu)
TS EN 1428
ASTM D 95
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
OMV PETROL OFİSİ A. Ş.
Haramidere Terminali Akaryakıt Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0066-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10-Mart-2014
AB-0066-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fuel Oil Türleri
Akma Noktası Testi
TS 1233 ISO 3016
ASTM D 97
Havacılık Yakıtları
Renk Testi
TS 2991
ASTM D 6045
ASTM D 156
Havacılık Yakıtları (Jet Yakıtları)
Parlama Noktası Testi (Tag
Kapalı Kap Yöntemi)
ASTM D 56
TS 1171
Havacılık Yakıtları (Jet Yakıtları)
Mevcut Gum (Hava ile) Tayini
IP 540
Havacılık Yakıtları (Uçak Benzini)
Mevcut Gum (Hava ile) Tayini
ASTM D 381
TS EN ISO 6246
Havacılık Yakıtları (Jet Yakıtları)
Elektriksel İletkenlik Tayini
ASTM D 2624
TS 3467 ISO 6297
Havacılık Yakıtları
Donma Noktası Tayini
(Otomatik Faz Geçişi Metodu)
KAPSAM SONU
ASTM D 5972
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content