close

Enter

Log in using OpenID

(Firma Antedi) (Firma Tarih ve Sayısı) (Müracaat Ön Yazısı) TTK

embedDownload
(Firma Antedi)
(Firma Tarih ve Sayısı)
(Müracaat Ön Yazısı)
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alevsızdırmazlık Test Ġstasyonu ġube Müdürlüğü
Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:249
67040-ZONGULDAK
İlişik form ve resimlerde belirtilen cihaz için ALSz Test Sertifikası ve İmal Lisansı almak istiyoruz.
19.09.1973 gün ve 14660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alevsızdırmazlık Yönetmeliğine göre
müracaatımızın kayda alınarak gerekli işlemlerin yapılasını arz ederiz.
Firma Yetkili İmzaları
Adı Soyadı
Görevi
Ekler:
1 - Müracaat Formu (3 nüsha)
2 - Müracaat Formu Ek:1
3 - Müracaat Formu Ek:2
4 - Müracaat Formu Ek:3
5 - Müracaat Formu Ek:4
6 - Müracaat Formu Ek:5
7 - Müracaat Ücreti Makbuzu (3 nüsha)
8 - Montaj Bakım Talimatı (3 nüsha)
9 – Dizayn Resimleri (3 takım)
Resim No:………..
…………
…………
Adı Soyadı
Görevi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content