close

Enter

Log in using OpenID

27.03.2014 16:32:20 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi EK

embedDownload
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN, 2014 [] 27.03.2014
16:32:20
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Telefon
Prof. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
212 - 2732000
Faks
212 - 2732170
Adres
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
212 - 2732000
212 - 2732164
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
27.03.2014 TARİHLİ GENEL KURUL KARARINA GÖRE 31.03.2014 TARİHİNDE
TEMETTÜ ÖDENECEKTİR
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Paya Ödenecek Nakit Kar
Kar Payı - Brüt (TL)
Payı - Net (TL)
B
2,0287251
Grubu,KARTN(Eski),TRAKARTN91D4
1,7244163
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRTN00013
758.378,3119163
892.209,7787251
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.03.2014
EK AÇIKLAMALAR:
27.03.2014 Tarihinde yapılan Olagan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi kabul edilmiştir.
Buna göre 31.03.2014 tarihinde nakit temettü dağıtımı yapılacaktır.
A Grubu hisse senetlerinin, B grubu hisse senetlerine dağıtılan temettüden de aynı oranda yararlanma hakkı
bulunmaktadır. A Grubu hisse senetlerine ilişkin ekte verilen temettü oran ve tutarları toplam temettü hakkını
göstermektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLO
2013 yılı karından Ana sözleşmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar
dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir.Kar dağıtımının 31.03.2014 tarihinde yapılması
önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur.
1- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.837.014,21
2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza
ilişkin Bilgi
2.593.834,25
Safi kardan yasal yedek
akçe
ve
ödenmiş
sermayenin % 10 u
indirildikten sonra kalan
karın % 5 i (A grubu)
İmtiyazlı hisse senedi
sahiplerine ödenir.
SPK'Ya Göre
Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
3.
Dönem Karı
44.913.780,00
43.376.478,15
4.
Vergiler ( - )
9.118.511,00
8.900.976,06
5.
Net Dönem Kârı ( = )
35.795.269,00
34.475.502,09
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0,00
0,00
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0,00
0,00
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
35.795.269,00
34.475.502,09
9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
176.742,37
35.972.011,37
10.
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
Nakit
Bedelsiz
Toplam
5.755.521,82
5.755.521,82
0
5.755.521,82
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
1.784.415,50
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.427.532,40
Yönetim Kurulu Üyelerine
1.427.532,40
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0,00
882.561,89
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
25.945.237,39
24.625.470,48
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI
TOPLAM DAĞITILAN 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KÂR PAYI
KÂR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI
NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL)
ORANI (%)
TUTARI (TL)
ORANI (%)
A
1.516.756,62
NET B
4.892.190,10
TOPLAM 6.408.946,72
4,23731 758.378,31192 % 75.837.831,19
13,66714
1,72442
% 172,44
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content