close

Enter

Log in using OpenID

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI - Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

embedDownload
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi :
22/04/2014
Yönetim Kurulu Toplantı No
Toplantının Türü
53
Olağan Toplantı
:
:
Toplantı Saati:
18.00
Toplantıya Katılmayan Üyeler :
KENAN KALAY
COŞKUN ATASOY
TAYFUN ERDURAN
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek Saat
18.00 itibariyle açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.
Gündem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üye Kayıtları hk,
Üye Terkleri hk,
Askıdan Kaldırma hk,
Ödemelerin Tetkik ve Onayı hk,
Kimya Mühendisleri Odası hk,
Öğretmenevi Teklifi hk,
Çorum Turizm Eğitim Gezisi hk,
TOBB yazıları hk,
Stratejik Plan Ekibi Çalışma Raporu hk,
Diğer yazılar hk,
Faturalar,
1.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki firmaların kayıt talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Siciline kayıt yaptıran aşağıdaki ünvanları belirtilen
Gerçek ve Tüzel firmaların Oda kayıtlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi,
Sicil No Ünvanı
Nace Kodu Grubu Derecesi
007211 BARBAROS YILMAZ KUZEY GÜVENLİK
46.43.08
03
3
(46.43.08 - Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti - evlerde kullanım amaçlı)
007212 İSMAİL KARA KARAOĞLU İNŞAAT
41.20.02
05
3
(41.20.02 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
007213 PUSYOL İNŞAAT NAKLİYAT MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 43.12.02
05
1
(43.12.02 - Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç)
007214 ÖSM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 19 MAYIS ŞB 66.22.01
12
1
(66.22.01 - Sigorta acentelerinin faaliyetleri)
007215 OĞUZ KOCABAŞ KARBEYAZ BOYA SANAYİ
23.52.01
06
2
(23.52.01 - Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı)
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
2.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Terk başvurusu olmamıştır.
Red
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
3.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki askıdaki üyelerimizin geçmişe dönük aidat tahsilatları yapılmış olup, askıdan kaldırılmalarına, Üye web
modülü sisteminden otomatik atanan nace koduna ve Meslek Grubuna atamalarının yapılmasına, durumun kendilerine
bir yazı ile tebliğ edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sicil No Ünvanı
Nace Kodu
Grubu
006748 AYHAN TÜRKMEN - TÜRKMEN İNŞAAT
41.20.02
05
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
(41.20.02 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç))
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
4.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki tediye ve mahsup fişleri ile yapılan ödemeler incelendi;
17/04/2014 tarih ve 145 sayılı tediye fişi ile PTT ye Petrol Ofisi üyelerimize toplantı davet posta gönderim bedeli olarak
ödenen 35,20-TL.
1
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
17/04/2014 tarih ve 146 sayılı tediye fişi ile Kerim Gür-Ada Otopark’a Makam ve Hizmet aracı yıkama bedeli olarak
ödenen 240,72-TL.
18/04/2014 tarih ve 147 sayılı tediye fişi ile SGK ya işsizlik pirim ve Beyanname Damga vergisi olarak ödenen
87,80.TL.
18/04/2014 tarih ve 148 sayılı tediye fişi ile Mustafa Erzan Kurumahmutoğlu-Konak Cafe&Restaurant’a Samsunda
Faaliyet gösteren Medical Malzeme üretici firmaları ile 13/04/2014 tarihinde Bafra ‘ya Medical OSB kurulması
görüşmesi esnasında ikram edilen kahvaltı bedeli olarak ödenen 400,00-TL ve Müjgan Kesim- Niyazi Kesim
restaurant’a 13/04/2014 tarihinde Kaya Aşçı ve beraberindekilere ikram edilen öğle yemeği ile 15/04/2014 tarihinde
Meclis üyeleri ile Bafra Belediye Başkanına hayırlı olsun ziyareti sonrası yenilen öğle yemeği bedeli olarak ödenen
624,00-TL
18/04/2014 tarih ve 149 sayılı tediye fişi ile İsmail Erdal’a AB Uyum Komisyon toplantısı için verilen avans bedeli
olarak ödenen 300,00-TL.
18/04/2014 tarih ve 150 sayılı tediye fişi ile Nejat Çuhacı’ya 55JE922 plakalı hizmet aracına alınan yakıt bedeli olarak
ödenen 170,00-TL.
22/04/2014 tarih ve 151 sayılı tediye fişi ile 151 sayılı tediye fişi ile Samsun Büyüksehir Belediyesine su sarfiyat ve
gecikme bedeli olarak ödenen 140,67-TL.
22/04/2014 tarih ve 152 sayılı tediye fişi ile Bafra Belediyesine Işıksız Tabela yıllık reklam ve beyanname damga
vergisi olarak ödenen 70,30-TL.
22/04/2014 tarih ve 153 sayılı tediye fişi ile Bayram Şen’e 55je922 plakalı araç kasko taksidi olarak ödenen 240,00TL.
22/04/2014 tarih ve 154 sayılı tediye fişi ile Ekin Gaz.Ltd.Şti.ne Olay gazetesi 4 aylık abone bedeli olarak ödenen
60,00-TL
22/04/2014 tarih ve 155 sayılı tediye fişi ile Settaş Kara’ya Yönetim Kurulu Odası yan duvar ve balkon demirleri
boyama işçilik ücreti olarak ödenen 153,00-TL.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
5-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ‘nin 27/04/2014 tarihinde Saat:13.00 yapılacak olan LPG Yetkili Personel
Pompa görevlisi eğitiminin Odamız Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ilişkin talebi iletti.
LPG Pompa görevlisi eğitimini Şube Başkanı Kimya Müh. Ersan Yapıcı tarafından verileceğine dair 21/04/2014 tarih
ve 161 sayılı yazısı okunarak bilgi verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
6-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Bafra Öğretmenevinde 22/04/2014 tarihinde yapılacak olan Karaköy TİGEM ile ilgili istişare toplantısında ikram
edilecek olan Kokteyl için verilen 2,50-TL lik fiyat teklifi uygun görüldü. Verilen fiyat doğrultusunda 100 kişilik Kokteyl
hazırlanmasına, toplantı sonrası kesilecek fatura mukabili ödemenin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
7-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
04/12/2014 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, İlçemizde Turizm algısını ve heyecanını oluşturmak amacı
ile Bafra Kaymakam ve Belediye Başkanı başta olmak üzere İlçemizde bulunan Resmi ve Sivil toplum örgüt
yöneticilerinin katılımı ile ÇORUM ARKEOLOJİ MÜZESİNE günübirlik bir gezi düzenlenmesine karar verilmiş ancak
11/12/2014 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında hava şartları nedeni ile gezi programı ileri bir tarihe
ertelenmişti.
Bahar aylarının gelmesi ile Çorum’a yapılacak olan gezi ile ilgili olarak Bafra Turizm Çalışma Grubu ile birlikte
çalışmalar yapılarak yapılacak geziye ilişkin Program, katılacak isim listesi ve tarih belirlenmesinin yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
8-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
a)TOBB un 28 Nisan – 2 Mayıs tarihlerinde Ankara da yapılacak olan YOİKK Çalışma Grupları 2 toplantısına ilişkin
davet yazısı okundu.
TOBB YOİKK Çalışma Grubunda Odamız adına görevli olan Tayfun ERDURAN, Abdullah BÜLBÜL ve Atilla
ŞENOCAK’ın 28 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan toplantıya katılmalarına, Ulaşım, konaklama, Yevmiye ve diğer
seyahat giderlerinin ödenmesine, Meclis Üyeleri Abdullah BÜLBÜL ve Atilla ŞENOCAK’ın harcırahları onayı için Oda
Meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi.
2
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
b)TOBB ‘un 70. Genel Kurul toplantısına ilişkin 16/04/2014 tarih ve 8095 sayılı yazısı okundu. Yöresel Ürünlerle ilgili
olarak stand talebine ilişkin Odamızca herhangi bir stand talep edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
9-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Stratejik Planlama Ekibi Başkanı Göksel BAŞAR’ın 21/04/2014 tarih ve 2014/677 sayılı yazısı ekinde sunulan Stratejik
Plan Ekibinin 18/04/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıya ilişkin Rapor okunarak bilgi verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
10-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Bafra Kaymakamlığı Bafra Malmüdürlüğü’nün 28/03/2014 tarih ve 47/1369 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Mardar Köyü
(Çetinkaya Beldesi) bulunan taşınmazlara ilişkin rayiç fiyat tespiti için bilirkişi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun
ERDURAN’ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
11-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıda belirtilen faturalar incelendi ve bu fatura bedellerinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Nezahat Şahin’e 22/04/2014 tarih ve 3555 nolu fatura ile TOBB Başkanına ikram için alınan nokul ve çeşitli
zamanlarda alınan malzemem bedeli olan 253,00-TL.
Turan özkülünk-Turan Usta ‘ya 22/04/2014 tarih ve 108448 nolu fatura ile Ankara da yapılan TOBB AB Uyum
Komisyon toplantısına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR tarafından TOBB Başkanı ve Komisyon
üyelerine ikram edilmek üzere yaptırılan 50 adet pide bedeli olan 350,00-TL.
Onur Bilgi İşlem Ltd.Şti.ne 21/04/2014 tarih ve 104994 nolu fatura ile alınan muhtelif Bilgisayar ekipman bedeli olan
131,99-TL.
Serkan Gülay’a 22/04/2014 tarih ve 758 nolu fatura ile Su sebili bakım bedeli olan 34,53-TL.
İsmail Erdal’a 21 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen AB Uyum Komisyonu toplantısı Harcırahı olan 400,00-TL.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR gündem de başka madde olmadığından bir sonraki Yönetim Kurulu
Toplantısının 30/04/2014 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılacağını belirterek toplantıyı saat 19.15 itibariyle kapattı.
Yönetim Kurulu Üye İmzaları:
GÖKSEL BAŞAR
Başkan
İSMAİL KULOĞLU
Başkan Yard.
ERKAN MUSTAFA TOKUR
Başkan Yard.
3
İBRAHİM SÜZEN
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content