close

Enter

Log in using OpenID

2014-02-19-50-d kadrosundaki Araş.Gör. 33. maddeye aktarılması

embedDownload
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Toplantı No:
2014/02
Özü:
Toplantı Tarihi:
09.05.2014
Madde No:
19
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d Kadrosundaki
Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması Kriterleri’nde
değişiklik yapılması hk.
Karar:
Yönetim Rektör Yardımcılığı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
50/d Kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması
Kriterleri’nde değişiklik yapılması önerisi görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda, 26.12.2013 gün ve 2013/08-18 sayılı Senato
kararında görüşülen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d Kadrosundaki
Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması Kriterlerin a) Başarı Ölçütü
maddesinin i. bendinin;
i. Her bir birime ait Yürürlükte Bulunan AYDEK’te belirtilen Yardımcı Doçentlik şartını
(Lisansüstü mezuniyet hariç) sağlamasına ve ilave olarak aşağıdakilerden en az
birini de sağlamasına,
1. Doktora tezinin ilgili enstitüye teslim edilmiş olması.
2. Doktoraya ilk kayıt yaptırdığı tarih itibariyle 12inci yarıyıl öğrencisi olması.
3. En az bir yıl süreli (kesintisiz) YÖK veya TÜBİTAK yurtdışı bursu kazanmış
olması.
şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ASLI GİBİDİR
e-imzalıdır
Bahar SİVRİ
Genel Sekreter
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content