close

Enter

Log in using OpenID

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı Kapsamında

embedDownload
SELÇUK TTO ÇAĞRI DUYURUSU
TÜBİTAK1003-Öncelikli
Alanlar Ar-Ge
Projeleri
Destek
Programı
1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek
Programı Amacı;
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli
alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının
dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu
projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Kapsamında
20 Adet Çağrı
Açılmıştır
Program Kapsamı
TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili
bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge
projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte
ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi
itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır. 1003
programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi
uygulanacaktır.
Proje Bütçesi
2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst
limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı
araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2014 yılında ödenebilecek
PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:
Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı,
proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları
katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)
Son Başvuru Tarihleri
Eğitim, Tanıtım ve Destek
Hizmetleri Temsilcisi
TEL: 0 551 219 48 25
[email protected]
konyateknokent.com.tr
2014 ● Cilt 1, Sayı 1 ● Konya Teknokent/SELÇUK TTO● (332)262 02 02
15/08/2014 TTO Rehberi Talebi için TÜBİTAK’a yapılacak
20 Adet Çağrının Detaylarını İçeren Özet Tablo
Program ile ilgili detaylar için tıklayınız
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-
kapsaminda-20-yeni-cagri-acildi
2014 ● Cilt 1, Sayı 1 ● Konya Teknokent/SELÇUK TTO● (332)262 02 02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
578 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content