close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar Yarıyılı için Bitirme Tasarım Projesi Jüri Listesi

embedDownload
13.03.2014
İ.T.Ü.
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na,
Bölüm Başkanlığımıza 2013-2014 Bahar Yarıyılına ait Bitirme Tasarım Projesi
öğrencileri için sınav jürileri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Bitirme Tasarım Projesi
Sınavları 09 – 13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr.Oya OKAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Bölüm Başkanı Vekili
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME TASARIM PROJESİ SINAV JÜRİLERİ
80090137 Turan ALPTEKİN
Sıvı dökme yük terminallerinin tasarımı ve temel işlevleri
Prof.Dr.R.Baykal
Doç.Dr.E.Sarıöz
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
80090903 Sabit RZAZADE
İstanbul’da denizyolu yalcı taşımacılığının geliştirilmesi ve toplu taşıma ağı içinde daha etken
kullanılması
Prof.Dr.R.Baykal
Doç.Dr.E.Sarıöz
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
80080149 Ferman TOKGÖZOĞLU
Kompozit tekne yapım hesapları
Prof.Dr.A.Kükner
Prof.Dr.K.Sarıöz
Doç.Dr.E.Sarıöz
80090123 Baran Serdar SARIOĞLU
Çok hedefli optimizasyon
Prof.Dr.A.Kükner
Prof.Dr.K.Sarıöz
Doç.Dr.E.Sarıöz
80080148 Recep ERMİŞ
Çeken akıntıların istatiksel değerlendirilmesi
Prof.Dr.S.Beji
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
Öğr.Gör.S.D.Yakan Dündar
80090121 Emre HÜSMEN – 80090127 Mehmet Can GÜRSEL
Bir kıyı bölgesinde meteorolojik rüzgar verileri ile batimetri ölçümleri kullanılarak dalga
koşullarının belirlenmesi
Prof.Dr.S.Beji
Yrd.Doç.Dr.A.Menteş
Y.Doç.Dr.Ş.Ertürk Bozkurtoğlu
80090149 Ali Can SÜNGER
Karadeniz Kayılarında çeken akıntılar ve yüksek riskli bölgeler
Prof.Dr.S.Beji
Yrd.Doç.Dr.A.Menteş
Y.Doç.Dr.Ş.Ertürk Bozkurtoğlu
80090251 Duygu AKAY
Açık deniz yapılarında hibrid enerji sistemleri incelenmesi
Prof.Dr.S.Beji
Yrd.Doç.Dr.A.Menteş
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
80100120 Kardelen GENÇERLER
Jack-up riglerin operasyonel olarak incelenmesi
Prof.Dr.S.Beji
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
Y.Doç.Dr.A.Menteş
80040108 Bilgehan SAYILGAN
Gemi inşaat sanayinin teknolojik geleceği
Prof.Dr.K.Sarıöz
Prof.Dr.A.Kükner
Y.Doç.Dr.C.Dikili
80080127 Efe ATLI
Gemi dizaynının teknolojik geleceği
Prof.Dr.K.Sarıöz
Prof.Dr.A.Kükner
Y.Doç.Dr.C.Dikili
80090122 Muhammed Emin KESKİN
Tekne formlarının polinomlar ile temsili
Prof.Dr.K.Sarıöz
Prof.Dr.A.Kükner
Y.Doç.Dr.C.Dikili
80100803 Özcan ÖZTÜRK
Gemi tamirinde planlama uygulaması
Prof.Dr.K.Sarıöz
Prof.Dr.A.Kükner
Y.Doç.Dr.C.Dikili
80080140 İbrahim DOMAÇ
Tersanelerden kaynaklanan kirleticilerin çevre kalite standartlarının hesaplanması
Doç.Dr.F.Yonsel
Prof.Dr.O.Okay
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
80090159 Harun ARICI
Tersanelerde iş güvenliği
Prof.Dr.O.Okay
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
80080139 Burçin TEMLİ
Gemi inşaatında boya uygulamaları ve planlamadaki yeri
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
Prof.Dr.M.Sükan
Doç.Dr.B.Okan
80090132 Hasan Özgür UZÜGÜTEN
Spar tipi açık deniz platformlarının hidrodinamik tasarımı
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
Prof.Dr.M.Sükan
Doç.Dr.B.Okan
80090134 Ali İZMİRLİ
TLP tipi açık deniz platformlarının hidrodinamik tasarımı
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
Prof.Dr.M.Sükan
Doç.Dr.B.Okan
80090145 Ezgi KOL
Korozyon ölçüm metotları
Doç.Dr.F.Yonsel
Prof.Dr.O.Okay
Öğr.Gör.Dr.C.Bilgin Güney
80100122 Zeynep AKKAYA
Antifouling sistemler
Doç.Dr.F.Yonsel
Prof.Dr.O.Okay
Öğr.Gör.Dr.C.Bilgin Güney
80060145 Halil İbrahim BAŞ
Gemi inşaatında kaynak uygulamaları
Y.Doç.Dr.C.Dikili
Öğr.Gör.Dr.C.Bilgin Güney
Prof.Dr.S.Beji
80080129 Devrim Ulaş UYAN
Gemi inşaatından kullanılan deney sistemleri
Y.Doç.Dr.C.Dikili
Öğr.Gör.Dr.C.Bilgin Güney
Prof.Dr.S.Beji
80090136 Emre KOCADERELİ
Ahşap tekne bakım ve onarımı
Y.Doç.Dr.C.Dikili
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
80070132 Halil Onur YAZICIOĞLU
Rüzgardan enerji elde yöntemleri ve bir rüzgar türbini modellemesi
Y.Doç.Dr.A.Menteş
Prof.Dr.H.Akyıldız
Y.Doç.Dr.Ş.Ertürk Bozkurtoğlu
80080106 Özgür ÖZEL
Deniz teknolojisinde Orcaflex programı ve uygulamaları
Y.Doç.Dr.A.Menteş
Prof.Dr.H.Akyıldız
Y.Doç.Dr.Ş.Ertürk Bozkurtoğlu
80070116 Uğur Can ÖZTÜRK
Betonarme deniz ve kuyu yapılarında bağlayıcı malzemelerin önemi
Öğr.Gör.Dr.N.Akman Pek
Doç.Dr.H.Akyıldız
Doç.Dr.İ.H.Helvacıoğlu
80070147 Dinçer YAZICI
Balast suyu ile taşınan yabancı türlerin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler
Öğr.Gör.Dr.C.Bilgin Güney
Doç.Dr.F.Yonsel
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
80090116 Ali Mehmet KABALCI
Marinalarda kirlilik kontrolü ve yönetimi
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
Prof.Dr.O.Okay
Doç.Dr.F.Yonsel
Prof.Dr.O.Okay
Doç.Dr.F.Yonsel
80090139 Erkan SAKUÇOĞLU
Kıyı kirliliği ve temizleme yöntemleri
Öğr.Gör.Dr.S.D.Yakan Dündar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content