close

Enter

Log in using OpenID

Ders Adı: Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölüm/Program/ABD

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kredi:
Yıl-Dönem
Ders Kodu
Ders Düzeyi Seçmeli/Zorunlu Öğretim Dili
5
2012-2013/Güz
ÇEİ
Lisans
Seçmeli
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, ödev, vaka tartışmaları, grup çalışmaları.
Ders Amaçları: Öğrencilerin sosyal çalışmanın temelleri, yaklaşımları ve müdahale yöntemleri hakkında genel bir
bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Ders İçeriği:
Sosyal Refah, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmanın Tanımı
I. Hafta
II. Hafta
Dünya’da Sosyal Çalışmanın ve Sosyal Hizmetlerin Gelişimi
III. Hafta
Türkiye’de Sosyal Çalışmanın ve Sosyal Hizmetlerin Gelişimi
IV. Hafta
Sosyal Çalışmanın Bilgi ve Beceri Temeli
V. Hafta
Sosyal Çalışmanın Değer Temeli/ Etik İlkeler
VI. Hafta
Sosyal Çalışma Uygulaması/ Sosyal Çalışmanın İşlev ve Rolleri, Planlı Değişim Süreci
VII. Hafta
Sosyal Çalışma Uygulamasında Farklı Yaklaşımlar : Sistem Kuramı, Ekolojik Yaklaşım,
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Güçler Perspektifi ve Güçlendirme Yaklaşımı
X. Hafta
Sosyal Çalışmanın Müdahale Düzeyleri 1: Bireylerle Sosyal Çalışma (Mikro Düzey Uygulama)
XI. Hafta
2: Ailelerle Sosyal Çalışma (Mikro Düzey Uygulama)
XII. Hafta
3: Gruplarla Sosyal Çalışma (Mezzo Düzey Uygulama)
XIII.Hafta
4: Örgütlerle Sosyal Çalışma (Makro Düzey Uygulama)
XIV.Hafta
5: Toplumla Sosyal Çalışma (Makro Düzey Uygulama)
XV. Hafta
Sosyal Çalışmada Baskı Karşıtı Uygulama/ Sosyal Aksiyon ve Sosyal Savunuculuk
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Sosyal refah, sosyal hizmetler ve sosyal çalışmayı tanımlar.
2. Dünya’da ve Türkiye’de sosyal çalışmanın ve sosyal hizmetlerin gelişimini açıklar.
3. Sosyal çalışmanın bilgi, beceri ve değer temelini kavrar.
4. Sosyal çalışmanın işlev ve rollerini açıklar.
5. Sosyal çalışma müdahalesine yön veren farklı yaklaşımları açıklar, yorumlar ve ilişki kurar.
6. Sosyal çalışmanın mikro, mezzo ve makro düzey uygulamalarını açıklar, farklı vakalarla örneklendirir ve
ilişkilendirir.
7. Sosyal çalışmanın sosyal aksiyon ve sosyal savunuculuk rollerini kavrar, farklı uygulama düzeylerinde
değerlendirir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav % 40; Yarıyıl sonu sınavı % 60
Ders Kitabı:
Veli DUYAN Sosyal Hizmet- Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, 2010.
Önerilen Kaynaklar:
Veli DUYAN, Özge Özgür SAYAR, Mahmut ÖZBULUT Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak
Güncel makaleler, 2008.
Vaka örnekleri
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content