close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Hemşirelikte
Patofizyoloji
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
HEM115
1. YIL/1. Yarıyıl / Güz
3
0
0
4
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol
Oynama/Dramatize Etme
Doç. Dr. Arzu Tuna/Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz
Hücre, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi, sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi ile insan doğasını anlayabilir ve
hemşirelik mesleğinde bu sistemlere yönelik verilen bakım kavramıyla tanışır
Hücre, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi, sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi ile insan doğasını anlayabilir ve
hemşirelik mesleğinde bu sistemlere yönelik verilen bakım kavramını öğrenir
1.Hücrezedelenmesi, hücreölümü, hücreadaptasyonlarvehemşirelik mesleği ile ilişkisi
2. Asitbazdengesivehemşirelik mesleği ile ilişkisi
3. Sıvıelektrolitvehemşirelik mesleği ile ilişkisi
4. Sinir sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
5. Kalp ve dolaşım sistemi sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle
ilişkisi64. Solunum sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
6. Gastrointestinal sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi..
7. Genitoüriner sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
8. Kas iskelet sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
9. Endokrin sistemihastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
1. Erdil F, Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 2003,Ankara
2. Karadokovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 2009,Adana
3. Brunner&SuddarthsTextbook Of MedicalSurgical Nursing,2008,Eds: Suzanne C.
Smeltzer, Pauline Paul, USA
4. McCance L. Kathryn, Huether E. Sue; “Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in
Adults and Children”, 1990, The C.V. Mosby Company, StLouis.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Hücrezedelenmesi, hücreölümü, hücreadaptasyonlarvehemşirelik mesleği ile ilişkisi
2. Hafta
Asitbazdengesivehemşirelik mesleği ile ilişkisi
3. Hafta
Sıvıelektrolitvehemşirelik mesleği ile ilişkisi
4. Hafta
Sinir sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
5. Hafta
Sinir sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
6.
Hafta
Kalp ve dolaşım sistemi sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
7.
Hafta
Kalp ve dolaşım sistemi sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
I. Ara Sınav
Solunum sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
Gastrointestinal sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
Endokrin sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
Genitoüriner sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
Kas iskelet sistemi hastalıklarında fizyopatolojik değişiklikler ve hemşirelik mesleğiyle ilişkisi
II. ARA SINAV
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
1
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS ( Öğrenci İş yükü Tablosu)
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Serbest çalıma/Grup çalışması/Ön Çalışma)
Sunum (Video çekmek/Poster hazırlama/Sözel sunum yapma
/Odak grup görüşmesi/Anket uygulama/Gözlem ve rapor yazma)
Seminer Hazırlama
Proje
Vaka Çalışması
Rol Oynama, Dramatize etme
Makale yazma-Kritik etme
Ara sınav
Final
Toplam iş yükü (saat)
Toplam iş yükü (saat)/25(s)
Ders AKTS
2
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10.
Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini yürütür.
1
2
3
4
5
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content